Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0085(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0176/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0176/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0215

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 31k
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen ***
P7_TA(2010)0215A7-0176/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Hyväksyntä – uudelleen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta (08612/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0326),

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2009 esittämänsä kannan(1),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665 ja KOM(2010)0147),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on pyytänyt parlamentin hyväksyntää (C7-0109/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan, 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7-0176/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä perussäännön vahvistamiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0030.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö