Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0085(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0176/2010

Ingediende teksten :

A7-0176/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/06/2010 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0215

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 30k
Woensdag 16 juni 2010 - Straatsburg
Vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) ***
P7_TA(2010)0215A7-0176/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 juni 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de Europese Unie (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Goedkeuring – hernieuwde voorlegging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de Europese Unie (08612/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0326),

–  gezien zijn standpunt van 20 oktober 2009(1),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665 en COM(2010)0147),

–  gelet op artikel 194, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Raad het Parlement om goedkeuring heeft verzocht (C7-0109/2010),

–  gelet op artikel 59, lid 3, artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0176/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de vaststelling van het Statuut;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0030.

Juridische mededeling - Privacybeleid