Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0085(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0176/2010

Predkladané texty :

A7-0176/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0215

Prijaté texty
PDF 199kWORD 33k
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg
Uzavretie štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) ***
P7_TA(2010)0215A7-0176/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Súhlas – opätovné predloženie veci)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou (08612/2010),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0326),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 20. októbra 2009(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665 a KOM(2010)0147),

–  so zreteľom na článok 194 ods. 2 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada požiadala Európsky parlament o súhlas (C7-0109/2010),

–  so zreteľom na článok 59 ods. 3, článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0176/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím štatútu;

2.  poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2009)0030.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia