Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0135(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0182/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0182/2010

Viták :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Szavazatok :

PV 16/06/2010 - 8.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0217

Elfogadott szövegek
PDF 208kWORD 43k
2010. június 16., Szerda - Strasbourg
Az euró 2011. január 1-jei bevezetése Észtországban*
P7_TA(2010)0217A7-0182/2010

Az Európai Parlament 2010. június 16-i jogalkotási állásfoglalása az euró Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0239),

–  tekintettel a Bizottság 2010. évi konvergenciajelentésére Észtország tekintetében (COM(2010)0238) és az Európai Központi Bank 2010. májusi konvergenciajelentésére,

–  tekintettel az euróövezet kibővítéséről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására(1),

–  tekintettel az EKB 2008. évi éves jelentésére vonatkozó, 2010. március 25-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az euróövezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es éves beszámolóról szóló jelentésről szóló, 2010. március 25-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a gazdasági és monetáris unió első tíz évéről és jövőbeni kihívásairól szóló, 2008. november 18-i állásfoglalására(4) (a 10 éves GMU-ról szóló állásfoglalás),

–  tekintettel a Parlamenttel az euróövezet bővítése témájában folytatott konzultáció módszerének javításáról szóló 2007. június 20-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Központi Banknak a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 10.2. cikkének módosítására vonatkozó tanácsi határozatról szóló javaslatra irányuló ajánlásáról szóló, 2003. március 13-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 10.2. cikkének módosításáról szóló, 2003. március 21-i 2003/223/EK tanácsi határozatra(7),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0131/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7–0182/2010),

A.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikk (1) bekezdése szerinti meghatározás a fenntartható konvergencia magas fokának elérését ahhoz köti, hogy a tagállamok milyen mértékben feleltek meg a következő kritériumoknak: az árstabilitás magas fokának elérése, az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága; az árfolyam-mechanizmus által előírt normál ingadozási sávok betartása; a tagállam által elért konvergencia és a tagállamnak az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában való részvételének fenntarthatósága, ami a hosszú távú kamatszintben tükröződik,

B.  mivel Észtország az EUMSz. 140. cikk (1) bekezdésével és az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az EUMSz.-hez csatolt, a konvergenciakritériumokról szóló (13. számú) jegyzőkönyvvel összhangban megfelelt a maastrichti kritériumoknak,

C.  mivel az előadó ellátogatott Észtországba, hogy felmérje az ország felkészültségét az euróövezetbe való belépésre,

D.  mivel a Bizottság megállapította, hogy az EUROSTAT – szoros együttműködésben az észt statisztikai hivatallal – megvizsgálta az észt hatóságok által küldött valamennyi releváns adat minőségét,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  támogatja az euró Észtország általi, 2011. január 1-jei bevezetését;

3.  megállapítja, hogy a Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) általi értékelés a világméretű pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság idején készült, amely válság befolyásolta számos más tagállam nominális konvergenciára vonatkozó kilátásait;

4.  megállapítja, hogy Észtország az észt kormány és az észt nép eltökélt, hiteles és tartós erőfeszítéseinek eredményeképpen teljesítette a kritériumokat;

5.  aggodalmának ad hangot a Bizottság és az EKB konvergenciajelentései között az árstabilitás fenntarthatósága tekintetében mutatkozó eltérések miatt;

6.  megállapítja, hogy az EKB 2010. évi konvergenciajelentése szerint a jelenlegi gazdasági kiigazítás után az inflációs konvergencia fenntartása komoly kihívást jelent majd;

7.  felhívja az észt kormányt, hogy a stabilitást célzó általános politikái mellett tartsa fenn óvatos fiskális politikára vonatkozó álláspontját, tekintettel a jövőbeli makrogazdasági egyensúlyhiányokra és az árstabilitást érintő kockázatokra;

8.  felhívja a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a Bizottság számára, hogy pontosan meghatározott, független, naprakész, megbízható és jó minőségű adatok alapján vizsgálhassa a maastrichti kritériumok teljesítését;

9.  kéri a Bizottságot, végezzen szimulációt azzal kapcsolatban, hogy az euróövezet mentőcsomagja milyen hatással lenne az észt költségvetésre, ha az ország csatlakozna az eurózónához, és így a mentőcsomag pénzeszközeit biztosító csoport tagjává válna;

10.  felhívja a Bizottságot és az EKB-t, hogy fontoljanak meg minden nézőpontot, amikor megteszik ajánlatukat az észt korona záróárfolyamára;

11.  felhívja az észt hatóságokat, hogy gyorsítsák meg a zökkenőmentes átállási folyamatot biztosító gyakorlati előkészületeket; felhívja az észt kormányt annak biztosítására, hogy az euró bevezetését nem használják fel rejtett áremelésre;

12.  felhívja a Bizottságot és az EKB, hogy tegyenek jelentést a Parlamentnek azokról a lépésekről, melyek célja az eszközök alacsony kamatok miatti inflációjának minimalizálása;

13.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

14.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, az eurócsoportnak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1) HL C 298. E, 2006.12.8., 249. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0090.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0072.
(4) HL C 16. E, 2010.1.22., 8. o.
(5) HL C 146. E, 2008.6.12., 251. o.
(6) HL C 61. E, 2004.3.10., 374. o.
(7) HL L 83., 2003.4.1., 66. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat