Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0135(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0182/2010

Predložena besedila :

A7-0182/2010

Razprave :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Glasovanja :

PV 16/06/2010 - 8.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0217

Sprejeta besedila
PDF 199kWORD 43k
Sreda, 16. junij 2010 - Strasbourg
Uvedba eura v Estoniji 1. januarja 2011 *
P7_TA(2010)0217A7-0182/2010

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o predlogu sklepa Sveta o uvedbi eura v Estoniji 1. januarja 2011 (KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0239),

–  ob upoštevanju konvergenčnega poročila Komisije o Estoniji za leto 2010 (KOM(2010)0238) in konvergenčnega poročila Evropske centralne banke iz maja 2010,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o širitvi euroobmočja(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o letnem poročilu ECB za leto 2008(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o poročilu o letni izjavi o območju evra 2009 in javnih financah(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 o EMU@10: prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi(4) (resolucija o EMU@10),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o boljšem načinu posvetovanja s Parlamentom v postopkih v zvezi s širitvijo euroobmočja(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2003 o priporočilu Evropske centralne banke glede predloga sklepa Sveta o spremembi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke(6),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/223/ES z dne 21. marca 2003 o spremembi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke(7),

–  ob upoštevanju člena 140(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0131/2010),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0182/2010),

A.  ker člen 140(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) opredeljuje doseganje visoke stopnje trajnostne konvergence, pri čemer se upošteva, kako države članice izpolnjujejo naslednja merila: doseganje visoke stopnje stabilnosti cen, vzdržnost stanja javnih financ, upoštevanje normalnih meja nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznega tečaja, ter trajnost dosežene konvergence in sodelovanja države članice v mehanizmu deviznega tečaja evropskega monetarnega sistema, kar se kaže v stopnji dolgoročnih obrestnih mer;

B.  ker Estonija izpolnjuje maastrichtska merila v skladu s členom 140(1) PDEU in Protokolom (št. 13) o konvergenčnih merilih, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU,

C.  ker je poročevalec obiskal Estonijo, da bi ocenil njeno pripravljenost za vstop v euroobmočje,

D.  ker je Komisija izjavila, da je Eurostat ob tesnem sodelovanju z estonskim statističnim uradom pregledal kakovost vseh zadevnih podatkov, ki so jih posredovali estonski organi,

1.  odobri predlog Komisije;

2.  podpira uvedbo eura v Estoniji 1. januarja 2011;

3.  ugotavlja, da je bila ocena Komisije in Evropske centralne banke pripravljena v razmerah globalne finančne, gospodarske in družbene krize, ki je vplivala na možnosti številnih drugih držav članic za doseganje nominalne konvergence;

4.  ugotavlja, da Estonija izpolnjuje merila, kar je rezultat odločnih, verodostojnih in nenehnih prizadevanj estonske vlade in Estoncev;

5.  je zaskrbljen zaradi neskladij med konvergenčnima poročiloma Komisije in Evropske centralne banke v zvezi z vzdržno stabilnostjo cen;

6.  ugotavlja, da Evropska centralna banka v konvergenčnem poročilu za leto 2010 navaja, da bo po koncu sedanjega gospodarskega prilagajanja ohranjanje konvergence inflacije velik izziv;

7.  poziva estonsko vlado, naj ohrani previdnost v davčni politiki ter splošno usmerjenost v stabilnost na drugih področjih politike ob upoštevanju tveganj za makroekonomska neravnovesja in stabilnost cen v prihodnosti;

8.  poziva države članice, naj Komisiji omogočijo ocenjevanje izpolnjevanja maastrichtskih meril na podlagi natančnih, neodvisnih, aktualnih, zanesljivih in visokokakovostnih podatkov;

9.  poziva Komisijo, naj simulira učinek paketa pomoči euroobmočja na estonski proračun, ko se bo država pridružila temu območju in tako postala članica skupine, ki bo zagotavljala sklad za pomoč;

10.  poziva Komisijo in Evropsko centralno banko, naj pri predlaganju končnega deviznega tečaja za estonsko krono upoštevata vse vidike;

11.  poziva estonske oblasti, naj pospešijo praktične priprave za zagotovitev nemotenega postopka prehoda; poziva estonsko vlado, naj zagotovi, da se uvedba eura ne uporablja za skrita zvišanja cen;

12.  poziva Komisijo in Evropsko centralno banko, naj Parlamentu poročata o predvidenih ukrepih, s katerimi bi kar najbolj zmanjšali inflacijo sredstev kot posledico nizkih obrestnih mer;

13.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

14.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji, Evropski centralni banki, euroskupini in vladam držav članic.

(1) UL C 298 E, 8.12.2006, str. 249.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0090.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0072.
(4) UL C 16 E, 22.1.2010, str. 8.
(5) UL C 146 E, 12.6.2008, str. 251.
(6) UL C 61 E, 10.3.2004, str. 374.
(7) UL L 83, 1.4.2003, str. 66.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov