Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2056(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0200/2010

Predložena besedila :

A7-0200/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/06/2010 - 8.7

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0218

Sprejeta besedila
PDF 196kWORD 37k
Sreda, 16. junij 2010 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 4/2010: Oddelek III - Komisija (presežek iz leta 2009)
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 310 in 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o Euratomu,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti členov 15(3), 37 in 38,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, ki je bil dokončno sprejet 17. decembra 2009(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna št. 4 za splošni proračun 2010, ki ga je Komisija predložila 16. aprila 2010 (KOM(2010)0169),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2010, ki ga je Svet pripravil dne 11. junija 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

–  ob upoštevanju členov 75b in 75e svojega poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0200/2010),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 4/2010, da se v proračun za leto 2010 vključi presežek iz proračunskega leta 2009, ki znaša 2.253.591.199,37 EUR,

B.  ker je presežek nastal predvsem zaradi vknjižbe previsokih prihodkov v višini 400.703.258 EUR, neporabljenih odobrenih sredstev za odhodke v višini 1.667.346.181 EUR in pozitivnega salda zaradi tečajnih razlik v znesku 185.541.760 EUR,

C.  ker so neporabljena sredstva za plačila v letu 2009 v razdelku 1 znašala 451 milijonov EUR, v razdelku 2 so bila 244 milijonov EUR, v razdelku 3 so znašala 106 milijonov EUR, v razdelku 4 so bila 603 milijone EUR, v razdelku 5 pa 263 milijonov EUR,

D.  ker bo skupni učinek zelo majhnih razlik do proračunske zgornje meje in vse večjih potreb po finančnih sredstvih ogrozil obstoječe politične prednostne naloge, precejšnja neporabljena sredstva pa hkrati ovirajo izvajanje politik EU,

E.  ker je pri izračunu neporabljenih sredstev v proračunu za leto 2009 treba upoštevati oba predloga sprememb proračuna, št. 4/2010 inspremembo proračuna št. 10/2009,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 4/2010, ki je namenjena izključno vnosu presežka iz leta 2009 v proračun v skladu s členom 15 finančne uredbe;

2.  poudarja, da so trenutna neporabljena sredstva zaradi nezadostnega izvrševanja proračuna 2009 večja kot presežek, predstavljen v predlogu spremembe proračuna št. 4/2010, saj znašajo več kot 5.000.000.000 EUR, če upoštevamo tudi spremembo proračuna št. 10/2009; zato opozarja, da spremembe proračuna ob koncu leta, ki zmanjšujejo raven plačil, hkrati pa ustrezno zmanjšajo celotne proračunske prispevke držav članic za financiranje proračuna EU, podajajo izkrivljeno sliko proračunskega izvrševanja;

3.  odobrava stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2010 brez predlogov sprememb in naroča svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. 2/2010 dokončno sprejeta, ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 64, 12.3.2010.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov