Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0801(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0198/2010

Indgivne tekster :

A7-0198/2010

Forhandlinger :

PV 14/06/2010 - 22
CRE 14/06/2010 - 22

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0220

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 35k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
Ret til tolke- og til oversætterbistand i straffesager ***I
P7_TA(2010)0220A7-0198/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. juni 2010 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rettighederne til tolke- og oversætterbistand i straffesager (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til en gruppe medlemsstaters initiativ (00001/2010),

–  der henviser til artikel 76, litra b) og artikel 82, stk. 2, andet afsnit, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets forelæggelse af initiativet for Parlamentet (C7-0005/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2010)0082), som har samme lovgivningsmæssige formål,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som de nationale parlamenter har sendt til formanden, om, hvorvidt initiativet overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 44 og 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0198/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. juni 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager
P7_TC1-COD(2010)0801

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2010/64/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik