Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0801(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0198/2010

Texte depuse :

A7-0198/2010

Dezbateri :

PV 14/06/2010 - 22
CRE 14/06/2010 - 22

Voturi :

PV 16/06/2010 - 8.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0220

Texte adoptate
PDF 271kWORD 36k
Miercuri, 16 iunie 2010 - Strasbourg
Dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale ***I
P7_TA(2010)0220A7-0198/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 iunie 2010 referitoare la proiectul de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la interpretare şi la traducere în cadrul procedurilor penale (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere iniţiativa unui grup de state membre (00001/2010),

–  având în vedere articolul 76 litera (b) şi articolul 82 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora iniţiativa a fost prezentată Parlamentului (C7-0005/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) şi (15) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere propunerea Comisiei (COM(2010)0082), care are acelaşi obiectiv legislativ,

–  având în vedere avizele motivate trimise de către Preşedintele Parlamentului European parlamentelor naţionale, referitoare la respectarea sau nu a principiului subsidiarităţii,

–  având în vedere articolele 44 şi 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0198/2010),

1.  adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 iunie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la interpretare şi la traducere în cadrul procedurilor penale
P7_TC1-COD(2010)0801

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/64/UE)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate