Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0801(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0198/2010

Predkladané texty :

A7-0198/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 22
CRE 14/06/2010 - 22

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0220

Prijaté texty
PDF 275kWORD 35k
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg
Práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní ***I
P7_TA(2010)0220A7-0198/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na iniciatívu skupiny členských štátov (00001/2010),

–  so zreteľom na článok 76 písm. b) a článok 82 ods. 2 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými bola iniciatíva predložená Európskemu parlamentu (C7-0005/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2010)0082), ktorý má rovnaký legislatívny cieľ,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré predsedovi Európskeho parlamentu zaslali národné parlamenty, týkajúce sa toho, či je táto iniciatíva v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na články 44 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0198/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. júna 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní
P7_TC1-COD(2010)0801

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2010/64/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia