Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0195(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0137/2010

Indgivne tekster :

A7-0137/2010

Forhandlinger :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0221

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter ***I
P7_TA(2010)0221A7-0137/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. juni 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (KOM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0650),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 71 og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0354/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 91 og artikel 153, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  under henvisning til udtalelse af 25. marts 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0137/2010),

1.  forkaster Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage og sammen med Parlamentet træffe forberedelse til at forelægge et nyt;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 228 af 22.9.2009, s. 78.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik