Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0195(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0137/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0137/2010

Keskustelut :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0221

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 31k
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen ***I
P7_TA(2010)0221A7-0137/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta (KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0650),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 71 artiklan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0354/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 91 artiklan ja 153 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. maaliskuuta 2009 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0137/2010),

1.  hylkää komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja ryhtymään yhdessä parlamentin kanssa asianmukaisiin toimiin uuden ehdotuksen antamiseksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 228, 22.9.2009, s. 78.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö