Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0195(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0137/2010

Predkladané texty :

A7-0137/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0221

Prijaté texty
PDF 199kWORD 34k
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg
Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave ***I
P7_TA(2010)0221A7-0137/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0650),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 71 a článok 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0354/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 91 a článok 153 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2009(1),

–  po konzultácii s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0137/2010),

1.  zamieta návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby návrh vzala späť a aby spolu s Európskym parlamentom prijala náležité opatrenia s cieľom predložiť nový návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 228, 22.9.2009, s. 78.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia