Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2730(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0295/2010

Pateikti tekstai :

B7-0295/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/06/2010 - 8.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0225

Priimti tekstai
PDF 191kWORD 35k
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras
Specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudarymas ir narių skaičius
P7_TA(2010)0225B7-0295/2010

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 22 d., gegužės 12 ir 20 d. Pirmininkų sueigos priimtus sprendimus, kuriuose siūloma sukurti specialųjį politinių išbandymų ir biudžeto išteklių, skiriamų Sąjungai po 2013 m., komitetą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnio 5 dalį, kurioje nurodoma, kad Finansinei programai priimti skirtos procedūros metu Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija imasi visų reikalingų priemonių, sudarančių sąlygas sėkmingai užbaigti šią priėmimo procedūrą,

–  atsižvelgdamas į poreikį surinkti ir koordinuoti įvairių susijusių komitetų nuomones ir suteikti įgaliojimus Biudžeto komitetui vesti derybas su Taryba siekiant priimti reglamentą, į kurį būtų įtraukta būsima daugiametė finansinė programa ir, galbūt, pagalbinių priemonių, kurios bus nustatytos tarpinstituciniame susitarime, apibrėžtys,

–  atsižvelgdamas į Parlamento specialiojo finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komiteto vykdomą veiklą ir į poreikį tęsti šio komiteto darbą, ypač turint mintyje poreikį remti tvarų ir kokybišką augimą ir ilgalaikes investicijas siekiant spręsti ilgalaikes krizės pasekmes,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 184 straipsnį,

1.  nusprendžia įsteigti specialųjį komitetą, kurio įgaliojimai būtų tokie:

   a) atsižvelgus į teisėkūros ir biudžeto aspektus, nustatyti Parlamento politinius prioritetus, kurie būtų įtraukti į daugiametę finansinę programą po 2013 m.;
   b) apskaičiuoti finansinius išteklius, kurių reikės Sąjungai nuo 2014 m. sausio 1 d. norint siekti savo tikslų ir vykdyti savo politiką;
   c) apibrėžti kitos daugiametės finansinės programos laikotarpį;
   d) laikantis minėtųjų prioritetų ir tikslų, siūlyti būsimos daugiametės finansinės programos struktūrą nurodant pagrindines Sąjungos veiklos sritis;
   e) pateikti gaires, kuriose būtų nurodomas orientacinis išteklių paskirstymas pagal daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir šiose kategorijose, laikantis prioritetų ir siūlomos struktūros;
   f) tiksliau apibrėžti ES biudžeto finansavimo sistemos reformos ir išlaidų persvarstymo ryšį siekiant suteikti Biudžeto komitetui tvirtą pagrindą derybose dėl naujos daugiametės finansinės programos;

2.  nusprendžia nuo 2010 m. liepos 1 d. 12 mėn. laikotarpiui įsteigti specialųjį komitetą, kuris pateiktų pranešimą Parlamentui prieš 2011 m. liepos mėn., kuomet Komisija planuoja pateikti savo pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos skaičių;

3.  primena, kad specifiniai biudžeto ir teisėkūros pasiūlymai bus svarstomi atitinkamuose komitetuose laikantis Darbo tvarkos taisyklių VII priedo;

4.  nusprendžia, kad specialusis komitetas turės 50 narių.

Teisinė informacija - Privatumo politika