Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2730(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0295/2010

Predkladané texty :

B7-0295/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0225

Prijaté texty
PDF 196kWORD 37k
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg
Vytvorenie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
P7_TA(2010)0225B7-0295/2010

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o vytvorení osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, jeho právomociach, počte členov a funkčnom období

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 22. apríla a 12. a 20. mája 2010, v ktorom sa navrhuje vytvorenie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky, ktoré bude mať Únia k dispozícii po roku 2013,

–  so zreteľom na článok 312 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje, že v postupe prijímania finančného rámca prijme Parlament, Rada a Komisia potrebné opatrenia na jeho uľahčenie,

–  so zreteľom na potrebu získať a skoordinovať stanoviská všetkých príslušných výborov a určiť mandát Výboru pre rozpočet pre jeho rokovania s Radou na prijatie nariadenia týkajúceho sa budúceho viacročného finančného rámca (VFR) a prípadne pre vymedzenie podporných opatrení, ktoré sa majú definovať v medziinštitucionálnej dohode,

–  so zreteľom na prácu osobitného výboru Parlamentu pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a na potrebu nadviazať na ňu, najmä pokiaľ ide o podporu udržateľného a kvalitatívneho rastu a dlhodobých investícií, s cieľom riešiť dlhodobé účinky krízy,

–  so zreteľom na článok 184 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol o zriadení osobitného výboru s týmito právomocami:

   a) vymedziť politické priority Parlamentu pre viacročný finančný rámec po roku 2013, pokiaľ ide o legislatívne i rozpočtové otázky;
   b) urobiť odhad finančných zdrojov, ktoré EÚ potrebuje na dosiahnutie cieľov a uskutočňovanie politík v období od 1. januára 2014;
   c) definovať trvanie nasledujúceho viacročného finančného rámca;
   d) v súlade s týmito prioritami a cieľmi navrhnúť štruktúru budúceho viacročného finančného rámca, v ktorej sa uvedú hlavné oblasti činnosti EÚ;
   e) predložiť usmernenia pre orientačné rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé okruhy VFR a v rámci nich v súlade s prioritami a navrhnutou štruktúrou;
   f) určiť článok medzi reformou systému poskytovania financií z rozpočtu EÚ a preskúmaním výdavkov s cieľom poskytnúť Výboru pre rozpočet pevný základ pre rokovania o novom VFR;

2.  rozhodol o zriadení osobitného výboru na obdobie 12 mesiacov od 1. júla 2010, ktorý má Parlamentu predložiť správu pred tým, než Komisia predloží návrh budúceho VFR spolu s číselnými údajmi, ktorý je plánovaný na júl 2011;

3.  pripomína, že osobitnými rozpočtovými a legislatívnymi návrhmi sa budú zaoberať príslušné výbory v súlade s prílohou VII rokovacieho poriadku;

4.  rozhodol, že osobitný výbor bude zložený z 50 členov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia