Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0132(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0102/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0102/2010

Debates :

PV 15/06/2010 - 13
CRE 15/06/2010 - 13

Balsojumi :

PV 17/06/2010 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0227

Pieņemtie teksti
PDF 273kWORD 39k
Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs - Strasbūra
Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) ***I
P7_TA(2010)0227A7-0102/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 17. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0491),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 44. un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0170/2009),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 50. un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 18. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0102/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 19, 26.1.2010., 1. lpp.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 17. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/.../ES, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū
P7_TC1-COD(2009)0132

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2010/73/ES)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika