Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0116(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0119/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0119/2010

Keskustelut :

PV 17/06/2010 - 5
CRE 17/06/2010 - 5

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0228

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 72k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelma ***I
P7_TA(2010)0228A7-0119/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta (KOM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0406),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0124/2009),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. maaliskuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0119/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevasta saaliinkirjausohjelmasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2009)0116

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 640/2010.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö