Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0116(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0119/2010

Pateikti tekstai :

A7-0119/2010

Debatai :

PV 17/06/2010 - 5
CRE 17/06/2010 - 5

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0228

Priimti tekstai
PDF 277kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ***I
P7_TA(2010)0228A7-0119/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0406),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0124/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 43 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdami į 2010 m. kovo 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0119/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. birželio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2010, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1984/2003
P7_TC1-COD(2009)0116

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 640/2010)

Teisinė informacija - Privatumo politika