Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0814(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0199/2010

Indgivne tekster :

A7-0199/2010

Forhandlinger :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0229

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 37k
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
Anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien *
P7_TA(2010)0229A7-0199/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2010 om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06714/2010),

–  der henviser til artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 25. april 2005, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0067/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0199/2010),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres om, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets tekst   Ændring
Ændring 1
Udkast til afgørelse
Betragtning 3
(3)  Den XXXX 2010 konkluderede Rådet, at betingelserne på dette område er opfyldt af Republikken Bulgarien og Rumænien. Det er derfor muligt at fastsætte en dato, fra hvilken Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet (SIS) kan anvendes i de berørte medlemsstater.
(3)  Den XXXX 2010 konkluderede Rådet, at betingelserne på dette område er opfyldt af Republikken Bulgarien og Rumænien. Det er derfor muligt at fastsætte en dato, fra hvilken Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet (SIS) kan anvendes i de berørte medlemsstater. Hver af de berørte medlemsstater bør senest seks måneder efter datoen for denne afgørelses ikrafttræden skriftligt orientere Europa-Parlamentet og Rådet om den opfølgning, de agter at give de henstillinger, der er indeholdt i evalueringsrapporterne og nævnt i den skriftlige orientering, der stadig mangler at blive gennemført.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik