Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0814(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0199/2010

Esitatud tekstid :

A7-0199/2010

Arutelud :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0229

Vastuvõetud tekstid
PDF 199kWORD 36k
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis' sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias *
P7_TA(2010)0229A7-0199/2010

Euroopa Parlamendi 17. juuni 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis' sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (06714/2010);

–  võttes arvese 25. aprilli 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0067/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0199/2010),

1.  kiidab nõukogu otsuse eelnõu muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Otsuse eelnõu
Põhjendus 3
(3)  Nõukogu jõudis XXXX 2010 järeldusele, et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia on nimetatud valdkonnas tingimused täitnud. Seetõttu on võimalik kindlaks määrata kuupäev, millest alates võib Schengeni infosüsteemi (SIS) käsitlevat Schengeni acquis'd nimetatud liikmesriikides kohaldada.„
(3)  Nõukogu jõudis XXXX 2010 järeldusele, et Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia on nimetatud valdkonnas tingimused täitnud. Seetõttu on võimalik kindlaks määrata kuupäev, millest alates võib Schengeni infosüsteemi (SIS) käsitlevat Schengeni acquis'd nimetatud liikmesriikides kohaldada. Kõik asjaomased liikmesriigid peaksid kuue kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast kirjalikult teavitama Euroopa Parlamenti ja komisjoni järelmeetmetest, mida nad kavatsevad võtta hindamisaruannetes sisalduvate ja järelhinnangus mainitud, veel rakendamata soovituste suhtes.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika