Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0814(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0199/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0199/2010

Keskustelut :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0229

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 38k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa *
P7_TA(2010)0229A7-0199/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06714/2010),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2005 tehdyn liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0067/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0199/2010),

1.  hyväksyy esityksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, josta se kuuli parlamenttia;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Neuvosto totesi XXXX 2010, että Bulgarian tasavalta ja Romania ovat täyttäneet edellytykset tällä alalla. Näin ollen voidaan päättää päivämäärästä, josta alkaen Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä voidaan soveltaa näissä jäsenvaltioissa.
(3)  Neuvosto totesi XXXX 2010, että Bulgarian tasavalta ja Romania ovat täyttäneet edellytykset tällä alalla. Näin ollen voidaan päättää päivämäärästä, josta alkaen Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä voidaan soveltaa näissä jäsenvaltioissa. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kirjallisesti tämän päätöksen voimaantuloa seuraavien kuuden kuukauden kuluessa jatkotoimista, joihin ne aikovat ryhtyä arviointikertomuksiin sisältyvien ja seurannassa mainittujen, vielä toteuttamatta olevien suositusten johdosta.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö