Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0814(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0199/2010

Pateikti tekstai :

A7-0199/2010

Debatai :

PV 15/06/2010 - 18
CRE 15/06/2010 - 18

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0229

Priimti tekstai
PDF 340kWORD 38k
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymas Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje *
P7_TA(2010)0229A7-0199/2010

2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06714/2010),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0067/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7–0199/2010),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti pagal konsultavimosi procedūrą pateiktą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Sprendimo projektas
3 konstatuojamoji dalis
(3) 2010 m. XXXXX XX d. Taryba padarė išvadą, kad Bulgarijos Respublika ir Rumunija įvykdė sąlygas šioje srityje. Todėl galima nustatyti datą, nuo kurios Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema (SIS), gali būti taikomos tose valstybėse narėse.
(3) 2010 m. XXXXX XX d. Taryba padarė išvadą, kad Bulgarijos Respublika ir Rumunija įvykdė sąlygas šioje srityje. Todėl galima nustatyti datą, nuo kurios Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema (SIS), gali būti taikomos tose valstybėse narėse. Kiekviena susijusi valstybė narė per šešių mėnesių laikotarpį, prasidedantį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, turėtų raštu pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie tolesnius veiksmus, kurių ji ketina imtis dėl vertinimo ataskaitose pateiktų ir tolesnėse ataskaitose nurodytų rekomendacijų, kurios dar turi būti įgyvendintos.
Teisinė informacija - Privatumo politika