Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2709(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0296/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0234

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 291kWORD 67k
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας
P7_TA(2010)0234RC-B7-0296/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου 2010)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου(1), και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στην Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου 2003, που είναι η δημιουργία κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, και κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ειδικότερα το από 12 Νοεμβρίου 2009 ψήφισμά του(2) πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ- Ρωσίας της Στοκχόλμης της 18ης Νοεμβρίου 2009, το από 17 Σεπτεμβρίου 2009 ψήφισμά του για τη δολοφονία ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία(3) και το από 17 Σεπτεμβρίου 2009 ψήφισμά του για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ - Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες που υπεγράφησαν και τις κοινές δηλώσεις που εκδόθηκαν στη Διάσκεψη Κορυφής του Ροστόφ επί του Δον της 31ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπως αποδεικνύει η δέσμευση της ΕΕ να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία-πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ- Ρωσίας,

Β.  εκτιμώντας πως η ΕΕ και η Ρωσία, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μοιράζονται την ευθύνη της διατήρησης της παγκόσμιας σταθερότητας, και πως η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθεί να έχει καθοριστική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να έχει ενιαία φωνή, να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να παρουσιάζεται ενωμένη στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία και ότι πρέπει οι σχέσεις αυτές να βασίζονται σε αμοιβαία συμφέροντα και κοινές αξίες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ρωσίας αποδεικνύουν την αυξανόμενη αμοιβαία αλληλεξάρτησή τους, για την περαιτέρω ανάπτυξη της οποίας απαιτείται κοινή προσπάθεια και δέσμευση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η Ρωσία έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, και να σέβεται την εθνική κυριαρχία των ευρωπαίων γειτόνων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας δοκιμάστηκαν σοβαρά τα τελευταία λίγα χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία,

Ζ.  εκτιμώντας πως η ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) θα συνέβαλλε σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών σχέσεων ΕΕ και Ρωσίας, υπό τον όρο της δεσμευτικής υπόσχεσης της Ρωσίας ότι θα συμμορφούται πλήρως προς τις υποχρεώσεις και εγγυήσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον ΠΟΕ και ότι θα τις εφαρμόζει, ενώ θα άνοιγε το δρόμο και για μια εκτενή και λεπτομερή συμφωνία οικονομικής ενοποίησης μεταξύ των δυο εταίρων, στη βάση μιας πραγματικής αμοιβαιότητας, και λαμβανομένου υπόψη ότι η Ρωσία δημιούργησε από 1ης Ιανουαρίου 2010 μια τελωνειακή ένωση με το Καζαχστάν και τη Λευκορωσία,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 2010, και η αμοιβαία σύγκλιση στο θέμα της μη διάδοσης των πυρηνικών και στο ζήτημα του Ιράν, στο θέμα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, στο ζήτημα του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, αποδεικνύει το βελτιωμένο κλίμα διαλόγου με τη Ρωσία πάνω σε διάφορες πτυχές στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας,

Θ.  εκτιμώντας πως υπάρχουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για τη θέσπιση ενός καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων· εκτιμώντας πως οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι πολίτες έχουν θεμιτό συμφέρον να αποκτήσουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και εντός και μεταξύ των χωρών τους,

1.  επανεπιβεβαιώνει την πεποίθησή του πως η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης, ότι ΕΕ και Ρωσία έχουν δεσμευθεί να συνεργασθούν για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων μέσα από μια ισόρροπη και γόνιμη στάση, θεμελιωμένη στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, έχοντας όχι μόνο κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, αλλά και κοινό στόχο να ενεργούν σε στενή συνεργασία στο παγκόσμιο επίπεδο όπως και στο επίπεδο της κοινής γειτονίας τους, βάσει του διεθνούς δικαίου·

2.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και επαναλαμβάνει τη θερμή του υποστήριξη σε μια ευρεία, εκτενή και νομικώς δεσμευτική συμφωνία που θα προχωράει πέρα από την καθαρά οικονομική συνεργασία και θα περιλαμβάνει και τα πεδία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνει γνώση της συμφωνίας για εταιρική σχέση σε θέματα εκσυγχρονισμού που θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία και στηρίζει τη διαφοροποίηση της ρωσικής οικονομίας και των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας· καλεί την Επιτροπή και τη Ρωσική Κυβέρνηση να αναπτύξουν με περισσότερες λεπτομέρειες την εταιρική σχέση σε θέματα εκσυγχρονισμού· τονίζει την ανάγκη ταχείας κατάρτισης ενός συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των «τεσσάρων κοινών χώρων» ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας του δικαστικού συστήματος και ενίσχυσης του αγώνα κατά της διαφθοράς·

3.  χαιρετίζει την υπογραφή πρωτοκόλλου για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών κ. Σεργκέι Λαβρόφ για τη Γάζα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι η πρώτη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ- Ρωσίας που συνήλθε μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, πραγματοποιήθηκε με εποικοδομητικό τρόπο και σημείωσε μερική πρόοδο·

5.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τον στόχο της Ρωσίας να ενταχθεί στον ΠΟΕ προκειμένου τούτο να την βοηθήσει να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις και να διαφοροποιήσει την οικονομία της· θεωρεί ότι η δημιουργία εκ μέρους της Ρωσίας μιας τελωνειακής ένωσης με τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν θα μπορούσε να θέσει πρόσθετα εμπόδια στο δρόμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την ένταξη στον ΠΟΕ· τονίζει πως προϋπόθεση για την ένταξη στον ΠΟΕ είναι η εγκατάλειψη κάθε μέτρου προστατευτισμού·

6.  χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση από πλευράς Ρωσίας του πρωτοκόλλου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις νομοθετικές αλλαγές για την επέκταση σε όλη τη χώρα του θεσμού των ορκωτών δικαστηρίων, ενώ προτείνει να χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος δικαστηρίων και για την εκδίκαση τρομοκρατικών υποθέσεων· επικροτεί επίσης την επιβεβαίωση του μορατόριου στη θανατική ποινή ως μια περαιτέρω θετική εξέλιξη και ελπίζει ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα στην υλοποίηση της δεδηλωμένης πρόθεσης της Ρωσίας να βελτιώσει την κατάσταση στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν προς όλους τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

7.  χαιρετίζει την υπογραφή συμφωνίας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που θα διευκολύνει τη συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά ζητεί την πλήρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο και το πεδίο αναφοράς της συμφωνίας αυτής, καθώς και την ταχεία αξιολόγηση του βαθμού αμοιβαιότητας στην εφαρμογή της· ζητεί από το Συμβούλιο να αξιοποιήσει πλήρως προς τον σκοπό αυτό την ειδική επιτροπή ΚΕΠΑΑ της ΔΟΣ του 2002·

8.  καλεί το Σύμβουλο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των προβλημάτων στη διέλευση της μεθορίου ΕΕ- Ρωσίας και να προωθήσουν συγκεκριμένα έργα για την πλήρη αξιοποίηση του μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης και των κονδυλίων του INTERREG για τη διασυνοριακή συνεργασία και να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή την προγενέστερη συμφωνία για τις πτήσεις πάνω από τη Σιβηρία·

9.  επικροτεί την υπογραφή συμφωνίας για την καθιέρωση ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την ενεργειακή ασφάλεια που θα καλύπτει την κοινοποίηση, τη διαβούλευση και την εφαρμογή, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τη συνεργασία με τις ρωσικές αρχές και τις ενεργειακές εταιρίες, προκειμένου να αποτραπεί κάθε επανάληψη των περιστατικών διακοπής της ροής φυσικού αερίου που σημειώθηκαν τα τελευταία λίγα χρόνια·

10.  επαναλαμβάνει ότι η ενεργειακή συνεργασία ΕΕ- Ρωσίας πρέπει να βασίζεται στις αρχές του Ενεργειακού Χάρτη και του Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης, που πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας προκειμένου να διασφαλιστούν διαφανείς και δίκαιες αμοιβαίες επενδυτικές συνθήκες, ισότιμη πρόσβαση και αγορά που θα λειτουργεί βάσει κανόνων· απορρίπτει τη χρήση της ενεργείας ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής·

11.  επισημαίνει με ενδιαφέρον τις συζητήσεις περί κλιματικής αλλαγής και περί των πιθανών τρόπων έμπρακτης συνεργασίας για μέτρα αποβλέποντα στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην ανάπτυξη της αειφόρου ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη συναίνεσης ως προς τον τρόπο προώθησης της διεθνούς διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή ενόψει της διάσκεψης της Cancun τον Δεκέμβριο 2010·

12.  τονίζει τη σημασία της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM), που απέδειξε την βούληση και ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί με αποφασιστικότητα για την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας και βοήθησε στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την εφαρμογή των συμφωνιών της 12ης Αυγούστου και 8ης Σεπτεμβρίου 2008· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας εντός των διεθνώς ανεγνωρισμένων συνόρων της και καλεί όλες τις πλευρές να τιμήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους· επισημαίνει πως η EUMM έχει εντολή να ενεργεί σε ολόκληρη την επικράτεια και ζητεί να της επιτραπεί ανεμπόδιστη είσοδος στην Αμπχαζία και στη Νότιο Οσετία χωρίς άλλες καθυστερήσεις, είσοδος που μέχρι στιγμής δεν της έχει επιτραπεί· επανεπιβεβαιώνει την πλήρη δέσμευσή του υπέρ των συνομιλιών της Γενεύης και υπέρ της συνέχισης της κοινής προεδρίας των συνομιλιών αυτών από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ· εκφράζει την απογοήτευσή του για την απόφαση της Διεύθυνσης Συνόρων της FSB περί κατασκευής μιας σύγχρονης μεθοριακής υποδομής με δρύφακτα (μπαριέρες) μεταξύ Νότιας Οσετίας και Γεωργίας·

13.  επισημαίνει την ανάγκη συμμετοχής της Ρωσίας στη στρατηγική της ΕΕ για τη Βαλτική Θάλασσα και την ταχεία συμμετοχή της Ρωσίας σε θέματα βελτίωσης της θαλάσσιας ασφάλειας και ανύψωσης του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας στην ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

14.  επικροτεί την υπογραφή της νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 2010· επισημαίνει με ικανοποίηση την πρόοδο που επετεύχθη στο συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της αμυντικής πυραυλικής ασπίδας·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επιτάχυνση του διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για άνοιγμα της διαδικασίας αυτής στην ουσιαστική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κρατικής Δούμας, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων γενικών διευθύνσεων κα υπουργείων που έχουν αρμοδιότητα επί θεμάτων δικαιοσύνης, εσωτερικών και εξωτερικών τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Μόσχα· ζητεί να διευρυνθεί η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξαμηνιαίες διασκέψεις κορυφής ΕΕ-Ρωσίας·

16.  καλεί τις Ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος στη συνεχιζόμενη και ευρεία ατιμωρησία για τις βιαιοπραγίες σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα να θέσουν ως προτεραιότητα την εξάλειψη του κλίματος τρομοκρατίας και αναρχίας στο Βόρειο Καύκασο και να προστατεύσουν και να εγγυηθούν την φυσική τους ακεραιότητα σε συμφωνία με τα σχετικά διεθνή και περιφερειακά κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση υπέρ του μακροπρόθεσμου στόχου της μετακίνησης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, βάσει μιας σταδιακής προσέγγισης που θα εστιάζει σε ουσιώδη και πρακτικά βήματα προόδου· τονίζει πως ο διάλογος αυτός θα πρέπει να είναι συντονισμένος με τη διεργασία απλούστευσης των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων που ισχύει για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

18.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις κοινές πρωτοβουλίες με τη Ρωσική Κυβέρνηση, για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κόσμο και, ειδικότερα, στην κοινή γειτονία μας, όπως επίσης και να επιτύχουν έναν ειρηνικό διακανονισμό των διενέξεων στη Μολδαβία και στο Νότιο Καύκασο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

19.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ασφαλείας που η Ρωσία πρότεινε στις 29 Νοεμβρίου 2009, αλλά επισημαίνει πως αυτή η νέα πρόταση δεν πρέπει να υποσκάπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα ασφαλείας και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προωθήσει μια κοινή θέση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση·

20.  σημειώνει με ικανοποίηση τη συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής της G20 στο Τορόντο ως προς τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και προσδοκά ότι στη διάσκεψη κορυφής θα συζητηθούν τρόποι περιορισμού των συστημικών κινδύνων και θα επιτευχθεί συμφωνία επί της αρχής βάσει της οποίας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να συμβάλλουν στο κόστος κάθε μελλοντικής χρηματοπιστωτικής κρίσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ L 327, 28.11.1997, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0064.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0022.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0021.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου