Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2709(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0296/2010

Razprave :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Glasovanja :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0234

Sprejeta besedila
PDF 207kWORD 55k
Četrtek, 17. junij 2010 - Strasbourg
Sklepi vrhunskega srečanja med EU in Rusijo
P7_TA(2010)0234RC-B7-0296/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2010 o sklepih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo (31. maj in 1. junij 2010)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni in Rusko federacijo na drugi strani(1) ter pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008,

–  ob upoštevanju skupnega cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po 11. vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se oblikujejo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja na področju zunanje varnosti ter skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki (štirje skupni prostori),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji in o odnosih med EU in Rusijo, zlasti resolucije z dne 12. novembra 2009(2), sprejete pred vrhunskim srečanjem med EU in Rusijo v Stockholmu, ki je potekalo 18. novembra 2009, svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji(3) in svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o zunanjih vidikih energetske varnosti(4),

–  ob upoštevanju posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo,

–  ob upoštevanju podpisanih sporazumov in skupnih izjav z vrhunskega srečanja med EU in Rusijo v Rostovu na Donu med 31. majem in 1. junijem 2010,

–  ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A.  ker se EU še naprej zavezuje nadaljnjemu poglabljanju in razvijanju odnosov med EU in Rusijo, kar se odraža v njeni odločitvi, da si bo resno prizadevala za dogovor o novem okvirnem sporazumu za nadaljnji razvoj odnosov med EU in Rusijo,

B.  ker sta EU in Rusija, ki je stalna članica Varnostnega sveta ZN, soodgovorni za ohranjanje stabilnost v svetu in ker so okrepljeno sodelovanje in dobrososedski odnosi med EU in Rusijo zelo pomembni za stabilnost, varnost in blaginjo v Evropi,

C.  ker je sklenitev strateškega partnerskega sporazuma med EU in Rusko federacijo še vedno bistvenega pomena za nadaljnji razvoj in poglobitev sodelovanja med partnericama,

D.  ker je pomembno, da EU v odnosih z Rusko federacijo govori enoglasno, pokaže solidarnost in enotnost in da ti odnosi temeljijo na skupnih interesih in vrednotah,

E.  ker je gospodarsko in trgovinsko sodelovanje med EU in Rusijo dokaz naraščajoče medsebojne odvisnosti, kar zahteva skupna prizadevanja in zavzetost za doseganje trajne rasti,

F.  ker se je Rusija kot članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) zavezala k varovanju in spodbujanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in načel pravne države ter k spoštovanju suverenosti svojih evropskih sosed, ker so odnosi med EU in Rusijo v zadnjih letih trčili ob številne resne izzive, zlasti glede zaskrbljenosti zaradi demokracije in človekovih pravic v Rusiji,

G.  ker bi pristop Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji pomembno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju gospodarskih odnosov med EU in Rusijo, kar je odvisno od polnega spoštovanja in izpolnjevanja obveznosti in dolžnosti, ki jih določa Svetovna trgovinska organizacija, in bi utrl pot daljnosežnemu in obsežnemu sporazumu o gospodarskem povezovanju med partnericama na osnovi resnične vzajemnosti, in ker je Rusija 1. januarja 2010 oblikovala carinsko unijo s Kazahstanom in Belorusijo,

H.  ker podpis nove pogodbe o omejevanju strateškega orožja med Rusko federacijo in ZDA z dne 8. aprila 2010 in približevanje stališč glede neširjenja in Irana, mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu, Afganistana in Pakistana kažeta, da so razmere za dialog z Rusijo o različnih vprašanjih varnostnih odnosov postale ugodnejše,

I.  ker obstaja jasen in objektivni cilj za uvedbo režima brez vizumov; ker imajo evropski in ruski državljani legitimen interes, da se jim zagotovi pravica do prostega gibanja v njihovih državah in čez mejo,

1.  ponovno poudarja svoje prepričanje, da je Rusija še vedno ena od najpomembnejših partneric EU pri vzpostavljanju dolgoročnega sodelovanja, ki si prizadeva za skupno delo pri obravnavanju skupnih izzivov z uravnovešenim pristopom, usmerjenim k rezultatom, na osnovi demokracije in vladavine prava, in z njo ne deli le gospodarskih in trgovskih interesov, ampak tudi namero tesnega sodelovanja na globalni ravni ter v državah v skupni soseščini in z njimi, skladno z mednarodnim pravom;

2.  poziva EU in Rusijo, naj pospešita pogajanja za novi sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ter ponovno izraža močno podporo širokemu, obsežnemu in pravno zavezujočemu sporazumu, ki se ne bo nanašal zgolj na gospodarsko sodelovanje, ampak vseboval tudi vidike demokracije, pravne države in spoštovanje človekovih in temeljnih pravic; je seznanjen s sporazumom o partnerstvu za modernizacijo, ki bi moral obsegati tako gospodarstvo kot družbo; podpira prizadevanja za večjo raznolikost ruskega gospodarstva in trgovinskih odnosov med EU in Rusijo; poziva Komisijo in rusko vlado, naj podrobneje opredelita partnerstvo za modernizacijo; poudarja potrebo po hitri pripravi konkretnega delovnega načrta skladno z rezultati, doseženimi v štirih skupnih prostorih EU in Rusije; poudarja, da je pomembno zagotoviti učinkovito delovanje sodstva in okrepiti boj proti korupciji;

3.  pozdravlja podpis protokola o zaščiti tajnih podatkov in skupno izjavo podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanjo in varnostno politiko Catherine Ashton in ruskega zunanjega ministra Sergeia Lavrova o Gazi;

4.  izraža zadovoljstvo, da je prvo vrhunsko srečanje med EU in Rusijo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe potekalo v tvornem vzdušju in prineslo delni napredek;

5.  ponovno izraža svojo podporo pristopu Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji, da bi lahko Rusija privabila več tujih naložb in povečala raznolikost svojega gospodarstva; meni, da bi carinska unija, ki jo je Rusija oblikovala s Kazahstanom in Belorusijo, utegnila dodatno ovirati vstop Ruske federacije v Svetovno trgovinsko organizacijo; poudarja, da se je treba pred vstopom v Svetovno trgovinsko organizacijo odpovedati vsem zaščitnim ukrepom;

6.  pozdravlja, da je Rusija nedavno ratificirala protokol 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah in zakonodajne spremembe, s katerimi so se obravnave pred porotnim sodiščem razširile na celo državo, vendar predlaga, da se ta oblika uporabi tudi za sojenja v primeru obtožb terorističnih dejanj; pozdravlja tudi potrditev moratorija na smrtno kazen kot nadaljnji pozitivni dogodek in upa, da je to prvi korak k izpolnitvi izražene namere o izboljšanju spoštovanja človekovih pravic; ponovno poziva ruske oblasti, naj spoštujejo vse odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice;

7.  pozdravlja, da bo podpis sporazuma o varstvu tajnih podatkov olajšal sodelovanje pri kriznem upravljanju, vendar zahteva, da se Evropski parlament v celoti obvešča o vsebini in obsegu tega sporazuma, in poziva, da se opravi hitra ocena glede vzajemnosti izvajanja tega sporazuma; poziva Svet, naj v ta namen v celoti izkoristi posebni odbor EVOP IIA iz leta 2002;

8.  poziva Svet in Komisijo, da podvojita prizadevanja za odpravo težav pri prečkanju meja med EU in Rusijo na mejah med njima, podpreta konkretne projekte in v celoti uporabita novi sosedski in partnerski instrument ter sredstva programa Interreg za čezmejno sodelovanje ter v celoti izvajata predhodni sporazum o preletih nad Sibirijo;

9.  z veseljem pričakuje podpis sporazuma o mehanizmu za zgodnje opozarjanje o energetski varnosti med EU in Rusijo, ki bo zajemal obveščanje, posvetovanja in izvajanje, ter poziva Svet in Komisijo, naj še naprej sodelujeta z ruskimi organi in energetskimi družbami, da bi preprečili prekinitve dobave, do katerih je prišlo v zadnjih nekaj letih;

10.  poudarja, da mora energetsko sodelovanje med EU in Rusijo temeljiti na načelih iz energetske listine in njenega tranzitnega protokola; ta načela pa morajo biti vključena v novi okvirni sporazum med EU in Rusijo, da bi zagotovili pregledne in pravične pogoje, veljavne za obe strani, pri naložbah, enak dostop in urejen trg; izključuje uporabo energije kot sredstva zunanje politike;

11.  z zanimanjem spremlja razprave o podnebnih spremembah in možne oblike konkretnega sodelovanja glede ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, energetsko učinkovitost in trajnostni energetski razvoj; poudarja, da se je nujno treba dogovoriti o tem, kako nadaljevati proces mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah, da bi se pripravili na konferenco v Cancunu decembra 2010;

12.  poudarja pomen nadzorne misije Evropske unije (EUMM), ki je pokazala, da EU želi in lahko odločno ukrepa v podporo miru in stabilnosti, ter je pomagala ustvariti potrebne razmere za uresničitev sporazumov z dne 12. avgusta in 8. septembra 2008; ponovno poudarja, da spoštuje gruzijsko ozemeljsko celovitost znotraj njenih mednarodno priznanih meja, in poziva vse strani, naj v celoti spoštujejo svoje zaveze; opozarja, da ima EUMM pooblastila za delovanje po vsej državi in poziva, naj se ji takoj omogoči neoviran dostop do Abhazije in Južne Osetije, ki ga še nima, ponovno izraža polno zavezanost ženevskim pogovorom in nadaljnjemu sopredsedovanju Evropske unije, Združenih narodov ter OVSE-ja temu forumu; je razočaran nad odločitvijo, ki jo je razglasil obmejni direktorat ruske Zvezne varnostne službe o gradnji moderne obmejne infrastrukture z ovirami med Južno Osetijo in Gruzijo;

13.  poudarja, da mora Rusija začeti sodelovati pri strategiji EU za Baltsko morje in da je treba začeti z Rusijo hitro sodelovati, da bi izboljšali pomorsko varnost in dosegli visoko raven varovanja okolja v občutljivem Baltskem morju;

14.  pozdravlja podpis novega sporazuma o omejevanju strateškega orožja med Rusko federacijo in ZDA z dne 8. aprila 2010; z zadovoljstvom ugotavlja, da je prišlo do napredka pri dialogu, ki poteka med Rusko federacijo in ZDA o varnostnih vprašanjih, vključno z protiraketnim ščitom;

15.  opozarja na poziv k okrepitvi dialoga med EU in Rusijo o človekovih pravicah in da se ta proces dejansko odpre za prispevke Evropskega parlamenta in ruske dume s sodelovanjem ustreznih generalnih direktoratov in ministrstev za pravosodje ter notranje in zunanje zadeve v Bruslju in Moskvi; poziva civilno družbo, nevladne organizacije in organizacije za človekove pravice, naj bolj sodelujejo na vrhunskih srečanjih med EU in Rusijo, ki potekajo dvakrat letno;

16.  poziva ruske oblasti, naj zaustavijo stalno in razširjeno nekaznovanost nasilja nad zagovorniki človekovih pravic, zlasti pa naj kot prednostno nalogo odpravijo ozračje nasilja in brezpravnosti v severnem Kavkazu ter zaščitijo in zagotovijo telesno nedotakljivost teh zagovornikov v skladu z ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi instrumenti človekovih pravic;

17.  ponovno poudarja svojo zavezo dolgoročnemu cilju potovanja med EU in Rusijo brez vizumov, ki naj se doseže postopoma in s poudarkom na vsebini in praktičnem napredku; poudarja, da mora biti ta dialog usklajen s postopki za vizumske olajšave, ki potekajo za države vzhodnega partnerstva;

18.  poziva Svet in Komisijo, naj še naprej uresničujejo skupne pobude z rusko vlado, katerih namen je povečati varnost in stabilnost v svetu, zlasti v naši skupni soseščini, ter najti mirno rešitev konflikta v Republiki Moldaviji in na južnem Kavkazu skladno z mednarodnim pravom;

19.  je seznanjen z osnutkom evropskega varnostnega sporazuma, ki ga je Rusija predlagala 29. novembra 2009, vendar opozarja, da novi sporazum ne sme razvrednotiti sedanjih varnostnih zavez držav članic EU, zato poziva Evropski svet, naj glede tega oblikuje skupno stališče;

20.  z zadovoljstvom ugotavlja, da sta se EU in Rusija pred vrhunskim srečanjem skupine G20 dogovorili o reformi finančnega sistema, saj sta pričakovali, da se bo na vrhunskem srečanju razpravljalo o sredstvih za zmanjševanje sistemskih tveganj in da bo sklenjen dogovor o načelu, da bi morale finančne ustanove v prihodnje prispevati k stroškom morebitne finančne krize;

21.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije.

(1) UL L 327, 28.11.1997, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0064.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0022.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0021.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov