Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2735(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0345/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0235

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 286kWORD 54k
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας
P7_TA(2010)0235RC-B7-0360/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Γάζα, ιδιαίτερα δε εκείνα της 15ης Ιανουαρίου 2009 για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας(1) και της 18ης Φεβρουαρίου 2009 για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας(2),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Βενετίας του 1980,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις της Ομάδας των Τεσσάρων για τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εκείνες της 19ης Μαρτίου 2010 δια της οποίας τονίζονται εκ νέου οι θεμελιώδεις αρχές που διατυπώθηκαν στην Τεργέστη στις 26 Ιουνίου 2009 και εκείνες της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ανανέωση των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1860 της 8ης Ιανουαρίου 2009 (S/RES/1860(2009) και 1850 της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (S/RES/1850(2008),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής Catherine Ashton εξ ονόματος της ΕΕ, για την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του στολίσκου, που εκδόθηκε στις 31 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (S/9940) της 31ης Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek της 31ης Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις δριμείες επιθέσεις των Ισραηλινών Δυνάμεων κατά της ανθρωπιστικής νηοπομπής της 2ας Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της 18ης Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2009 για την κατάσταση στη Γάζα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στα διεθνή ύδατα, στις 31 Μαΐου 2010 κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο εννέα αμάχων και τον τραυματισμό 38 αμάχων και επτά ισραηλινών στρατιωτών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία διέλευσης των συνόρων από και προς τη Γάζα έχουν κλείσει από τον Ιούνιο του 2007 και ότι ο αποκλεισμός σε σχέση με τη διακίνηση προσώπων και αγαθών αύξησε τη φτώχεια, παρέλυσε την ανασυγκρότηση και αποδεκάτισε την οικονομία στη Λωρίδα, δημιουργώντας μια διογκούμενη μαύρη αγορά που ελέγχεται μεταξύ άλλων και από την Χαμάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν είχε ως αποτέλεσμα την ελευθέρωση του Gilad Shalit, όπως ανέμεναν οι αρχές του Ισραήλ και για την οποία έχει κατ' επανάληψη απευθύνει έκκληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν πέτυχε το στόχο του να υποσκάψει τους εξτρεμιστές και, καθώς πλήττει ιδίως τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, συνέβαλε στην αύξηση του ριζοσπαστισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις οργάνων του ΟΗΕ, ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί συλλογική τιμωρία κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% του πληθυσμού της Γάζας εξαρτάται από την επισιτιστική βοήθεια, ότι πάνω από το 60% πλήττεται από τη διατροφική ανασφάλεια, ότι η ανεργία κυμαίνεται στο 50% και ότι οι υγειονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σοβαρά,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 3.600 περίπου φορτία επισιτιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα το πρώτο τρίμηνο του παρόντος έτους σε σύγκριση με τα 36.000 κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007 και ότι μόνο 81 προϊόντα επιτρέπονται στη Γάζα, ενώ το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) υπολογίζει σε 6.000 τον ελάχιστο αριθμό προϊόντων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βασικών ανθρωπιστικών αναγκών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης, μεταξύ των τρίτων χωρών, πόρων της ΕΕ και ότι η στήριξη αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να αμβλυνθεί η ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να παρέχει βασική ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ άλλων και μέσω του UNRWA,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει η ουσιαστική βάση για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε μονομερές μέτρο που ενδέχεται να υπονομεύσει αυτήν την προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει εκ του σύνεγγυς διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επανάληψη των άμεσων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με στόχο την εγκαθίδρυση ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους που θα συμβιώνει με ειρήνη και ασφάλεια με το κράτος του Ισραήλ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς εξακολουθεί να εμποδίζει την είσοδο του ανθρωπιστικού φορτίου του στολίσκου στη Γάζα,

1.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.  καταδικάζει την επίθεση κατά του στολίσκου στα διεθνή ύδατα, η οποία συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

3.  ζητεί άμεση, διεθνή και αμερόληπτη έρευνα για την επίθεση αυτή, επιμένει ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές της υποχρέωσης λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών και παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν δράση και να διασφαλίσουν τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα·

4.  ζητεί από το Ισραήλ να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό της Γάζας, ο οποίος οδήγησε σε ανθρωπιστική καταστροφή και αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία καθίσταται πηγή ανασφάλειας για το Ισραήλ και ολόκληρη την περιοχή·

5.  ζητεί να σταματήσουν αμέσως όλες οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και προειδοποιεί ότι όσοι τις διαπράττουν πρέπει να αντιμετωπίσουν πλήρως τις ευθύνες τους·

6.  καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί το βιώσιμο άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης από και προς τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του λιμένα της Γάζας, με τον δέοντα διεθνή έλεγχο του τελικού χρήστη, προκειμένου να επιτραπεί η ανεμπόδιστη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και των εμπορικών προϊόντων που χρειάζονται για την ανασυγκρότηση και μια αυτοδύναμη οικονομία, καθώς και η ροή συναλλάγματος και η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των προσώπων·

7.  παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για υποβολή σχεδίου από την ΕΕ στην Ομάδα των Τεσσάρων, με στόχο να τερματιστεί ο αποκλεισμός της Γάζας και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες του Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας, διασφαλίζοντας διεθνή παρακολούθηση των σημείων διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επανεκτίμησης της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ (EU-BAM), δυνητικώς με μια θαλάσσια διάσταση, και της επανενεργοποίησής της, και αναπτύσσοντας μια διεθνή ναυτική δύναμη για την παρακολούθηση της θαλάσσιας ακτής της Γάζας·

8.  υπενθυμίζει ότι, ακόμη και αν η ΕΕ είναι έτοιμη να επεκτείνει το πακέτο βοήθειάς της προς τους Παλαιστινίους, η δέσμευση αυτή δεν είναι απεριόριστη και τονίζει ότι, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραμείνει άνευ όρων, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει πολιτικό ρόλο που να παράγει απτά αποτελέσματα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, τα οποία να συνάδουν προς τη σημαντική χρηματοδοτική της βοήθεια και την οικονομική της βαρύτητα στην περιοχή·

9.  εκφράζει την υποστήριξή του για τις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής και υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν, με στόχο την επανάληψη των άμεσων διαπραγματεύσεων·

10.  είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια συνολική αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς την Μέση Ανατολή για την άσκηση αποφασιστικού και συνεπούς πολιτικού ρόλου, η οποία θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά διπλωματικά εργαλεία, υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε αυτή την γειτονική περιοχή που έχει ζωτικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ δε άλλων και στις πολιτικές εμπορίου και ανάπτυξης·

11.  επικροτεί το έργο που επιτελεί το UNRWA και, γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, καλεί τη διεθνή κοινότητα δωρητών να τιμήσει τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της και να αυξήσει περαιτέρω τη συμβολή της·

12.  επισημαίνει ότι τα πρόσφατα γεγονότα έχουν βλάψει σοβαρά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ· ενθαρρύνει την Τουρκική Κυβέρνηση να εστιάζει τις διπλωματικές και πολιτικές της προσπάθειες στην απάλυνση των δεινών του παλαιστινιακού λαού και να συμβάλλει στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

13.  χαιρετίζει το πρόσφατο άνοιγμα του σημείου διέλευσης Rafah από τις αιγυπτιακές αρχές·

14.  ζητεί την άμεση ελευθέρωση του ισραηλινού λοχία Gilad Shalit που απήχθη από την Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 25 Ιουνίου 2006 και που κρατείται από τότε σε απομόνωση στη Γάζα·

15.  ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου να συγκληθεί χωρίς καθυστέρηση το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, προκειμένου να συζητήσει την υφιστάμενη κατάσταση·

16.  ζητεί επίσης από το Συμβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου να συγκληθεί η Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Παλαιστινιακής Αρχής·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Απεσταλμένο της Ομάδας των Τεσσάρων στη Μέση Ανατολή, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, την Ισραηλινή Κυβέρνηση, το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Τουρκίας και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου.

(1) EE C 46 Ε, 24.2.2010, σ. 100.
(2) EE C 76 Ε, 25.3.2010, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου