Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B7-0358/2010

Razprave :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Glasovanja :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

Sprejeta besedila
PDF 213kWORD 60k
Četrtek, 17. junij 2010 - Strasbourg
Trgovina z opremo za mučenje
P7_TA(2010)0236B7-0358/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2010 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju popolne prepovedi mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ki velja v vseh okoliščinah in – kot brezpogojna norma mednarodnega prava – za vse države,

–  ob upoštevanju ubeseditve te prepovedi v številnih mednarodnih in regionalnih instrumentih in dokumentih v zvezi s človekovimi pravicami, med njimi Splošni deklaraciji človekovih pravic, Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, Konvenciji ZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (konvencija proti mučenju), Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Listini Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2001(1), v kateri poziva Evropsko komisijo, naj hitro sprejme ukrepe za pripravo ustreznega instrumenta Skupnosti za prepoved promocije, trgovine in izvoza policijske in varnostne opreme, katere uporaba je v svojem bistvu kruta, nečloveška ali ponižujoča,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje(2), ki je začela veljati 30. julija 2006,

–  ob upoštevanju smernic za politiko Evropske unije do tretjih držav glede mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, sprejetih leta 2001 in pregledanih leta 2008,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretariata Sveta iz leta 2008 o izvajanju smernic EU v zvezi z mučenjem in drugim krutim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem,

–  ob upoštevanju dejavnosti v drugih državah po pripravi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005, zlasti sprememb ameriškega zakona o nadzoru izvoza, ki jih je avgusta 2009 predlagal Urad ZDA za industrijo in varnost in ki odražajo in v nekaterih primerih presegajo nekatere od tistih iz Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005,

–  ob upoštevanju memoranduma o soglasju med Svetom Evrope in Evropsko unijo, v katerem je odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja pozvan, naj okrepi svoje sodelovanje z institucijami Unije, in 17. splošnega poročila o dejavnostih odbora za preprečevanje mučenja, v katerem je Svet Evrope pozvan, naj preuči vlogo, ki bi jo odbor za preprečevanje mučenja lahko imel pri izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005,

–  ob upoštevanju poročil, ki sta jih leta 2007 in 2010 objavila Amnesty International in Omega Research Foundation ter v njih opozorila na posamezne pomanjkljivosti Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 in izrazila zaskrbljenost glede neustreznega izvajanja uredbe v nekaterih državah članicah Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A.  ker konvencija proti mučenju državam nalaga posebne obveznosti, in sicer da morajo preprečevati mučenje in drugo slabo ravnanje, opraviti preiskave, ko pride do teh primerov, privesti storilce pred sodišče in povrniti škodo žrtvam,

B.  ker po svetu kljub takšnim obveznostim še vedno prihaja do mučenja in drugega slabega ravnanja in ker se za to uporablja široka paleta policijske in varnostne opreme,

C.  ker je po besedah posebnega poročevalca ZN za mučenje nadzor nad trgovino s takšno opremo v skladu s konvencijo ZN proti mučenju del obveznosti vsake države,

D.  ker je v smernicah za politiko EU do tretjih držav v zvezi z mučenjem in drugim krutim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem navedeno, da bo EU tretje države pozvala k preprečevanju uporabe, proizvodnje in trgovine z opremo, ki je namenjena mučenju ali drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, in k preprečevanju zlorabe vsake druge opreme v te namene,

E.  ker je v poročilu generalnega sekretariata Sveta za leto 2008 o ukrepih EU za pospeševanje zavez za boj proti mučenju in drugemu slabemu ravnanju v tretjih državah navedeno, da je bila „z uredbo o opremi za mučenje sprejeta prva uredba EU v skladu s smernicami o človekovih pravicah. Posebni poročevalec ZN je pozdravil ta ukrep in izjavil, da bi lahko po njej pripravili instrument, ki bi to vprašanje urejal na svetovni ravni. To za EU pomeni, da mora oceniti izvajanje te uredbe“,

F.  ker nekatere države članice Evropske unije tudi po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 dovoljujejo izvoz izdelkov, zajetih v uredbi, med njimi sredstva za vklepanje nog, kemična dražila in naprave za onesposobitev z elektrošokom, v države s slabo prakso na področju človekovih pravic,

G.  ker je do 29. avgusta 2006 le dvanajst držav članic uvedlo zakonodajo v zvezi s kaznimi, kakor je predpisano v členu 17 Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005,

H.  ker je le sedem držav članic pripravilo enega ali več javnih letnih poročil o dejavnosti s podrobnostmi o njihovih odločitvah v zvezi z dovoljenji, kakor je zahtevano v členu 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005,

I.  ker Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 dopušča, da države članice Evropske unije uvažajo prisilna sredstva za zadajanje elektrošokov, ki se nosijo na telesu, in trgovina z njimi ni prepovedana, čeprav je njihov učinek zelo podoben pasovom za onesposobitev z elektrošokom, katerih uvoz v Evropsko unijo pa je s to uredbo prepovedan, in ker naj bi po poročilih Amnesty International, Omega Research Foundation in Inter-Press Service podjetja s sedežem v Evropi ta sredstva uvažala v nekatere države članice,

J.  ker seznam predmetov in opreme, za katere velja prepoved trgovine na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005, ne vključuje nekatere policijske in varnostne opreme, s katero se zdaj mednarodno trguje in ki je praktično uporabna le za mučenje ali drugo slabo ravnanje, vključno z bodičastimi gumijevkami, nekaterimi sredstvi za vklepanje ob steno ali tla, nekaterimi sredstvi za vklepanje nog, lisicami za prste, lisicami za palce, vijaki za stiskanje palcev in napravami za onesposobitev z elektrošokom, ki se nosijo na telesu, razen „pasov za onesposobitev“,

K.  ker seznam predmetov in opreme – trgovina z njimi je pod nadzorom Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 – ne vključuje nekatere policijske in varnostne opreme, s katero se zdaj mednarodno trguje in ki se sicer lahko zakonito uporablja za kazenski pregon ali kaznovanje, kadar je njena uporaba urejena v skladu z mednarodnimi obveznostmi glede človekovih pravic in standardi dobre prakse s področja kazenskega pregona, a se v veliki meri zlorablja za mučenje ali drugo slabo ravnanje, vključno z lisicami, gumijevkami in drugimi ročnimi napravami za zadajanje udarcev, orožjem za onesposobitev z elektrošokom z napetostjo pod 10.000 voltov ter s posebej zasnovanimi sestavnimi deli in priborom za opremo, ki je pod nadzorom, in prepovedano opremo,

L.  ker se bo Odbor za skupna pravila za izvoz izdelkov ponovno sestal 29. junija 2010,

1.  poziva vse države članice, naj Komisijo nemudoma obvestijo o ustreznih kaznih, ki so jih uvedle za primere kršitev Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005, kot so to dolžne storiti v skladu s členom 17 uredbe;

2.  poziva Komisijo in Odbor za skupna pravila za izvoz izdelkov, naj državam članicam zagotovita vodenje in pomoč za okrepitev teh kazni, kjer niso zadostne ali niso bile uvedene;

3.  opozarja na obveznost vseh držav članic, da v skladu s členom 13(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 pravočasno pripravijo javna letna poročila o dejavnostih, ter poziva Komisijo, naj pisno pozove države članice, ki ji teh poročil niso predložile, k izpolnitvi obveznosti;

4.  poziva države članice, naj v svoja letna poročila, da bi ta nudila zadostno količino informacij za tehten javni vpogled, vključijo vsaj število prejetih vlog, zadevne izdelke in ciljne države za vsako vlogo, odločitve o vsaki vlogi in po potrebi poročila o tem, da odločitve niso bile sprejete;

5.  poziva Komisijo, naj razvije predlogo za letna poročila držav članic, da bi jim olajšala pripravo teh poročil in zagotovila njihovo doslednost;

6.  poziva Komisijo, naj ob pomoči Odbora za skupna pravila za izvoz izdelkov (kot ga pooblaščata člena 15 in 16 uredbe) opravi uradno revizijo izvajanja in obveščanja o zavrnitvah v državah članicah v skladu s to uredbo in preuči vsa letna poročila o dejavnostih držav članic ter revizijo objavi skupaj z letnimi poročili o dejavnostih, ki jih od vseh držav članic prejme vsako leto po začetku veljavnosti uredbe;

7.  poziva države članice, naj zagotovijo, da se ustrezno izvajajo postopki, navedeni v členu 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o posredovanju informacij med državami članicami in Komisijo o odločitvah glede dovoljenj in izvedbenih ukrepov prek mehanizma za obveščanje o zavrnitvah, ki je že uveljavljen za zavrnitve vojaškega izvoza v okviru delovne skupine Sveta za izvoz konvencionalnega orožja (COARM), ali prek drugih učinkovitih postopkov;

8.  poziva Komisijo, naj Parlament obvesti o dejavnostih, ki so bile doslej izvedene, da bi se državam članicam olajšalo izvajanje člena 13;

9.  zahteva od Komisije, naj Parlamentu posreduje in objavi informacije, ki jih je prejela od vseh držav članic vsako leto od začetka veljavnosti uredbe, zlasti sporočila o zavrnitvah vlog za dovoljenje iz člena 11 uredbe, podrobnosti o kaznih, ki jih je posamezna država članica uvedla za kršenje uredbe, in celotno vsebino letnih poročil o dejavnosti držav članic;

10.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se bo Odbor za skupna pravila za izvoz izdelkov redno sestajal, naj pripravijo jasen časovni razpored za formalno revizijo uredbe ter oblikujejo postopek za pravočasne preiskave morebitnih kršitev uredbe;

11.  poziva vse države članice, naj z nadzorom tehnične pomoči tretjim državam prispevajo k preprečevanju mučenja in drugega krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, da se ta tehnična pomoč ne bi neustrezno uporabljala za proizvodnjo blaga, ki ima za namen smrtno kazen, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje;

12.  izrecno obsoja vse poskuse držav članic ali družb znotraj Evropske unije, da uvažajo pasove za zadajanje elektrošokov in njihovih delov, katerih uvoz je prepovedan po Uredbi Sveta (ES) 1236/2005, ali drugih naprav za zadajanje elektrošokov, ki se nosijo na telesu in so namenjene obvladovanju oseb ter imajo v osnovi podoben učinek, četudi so zakonite, in poziva Komisijo, naj nemudoma izvede preiskavo, da bi ugotovila, ali so bili pasovi za zadajanje elektrošokov in njihovi deli, druge naprave za zadajanje elektrošokov, ki se nosijo na telesu in so namenjene obvladovanju oseb, tehnična podpora ali usposabljanje preneseni v katero koli državo članico pred začetkom ali od začetka veljavnosti uredbe, in kdaj se je to zgodilo, ter naj ugotovi, ali so organi kazenskega pregona ali pripora v teh državah te naprave uporabili, in o svojih ugotovitvah poroča Parlamentu;

13.  poziva Komisijo, naj revidira in posodobi seznam predmetov, ki so prepovedani po Prilogi II Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 tako, da vanj vključi bodičaste gumijevke, na tla ali steno pritrjene spone, okove za noge, verige in spone, lisice za palce, lisice za prste in vijake za stiskanje palcev, lisice z elektrošokom in druge naprave za onesposobitev z elektrošokom, ki se nosijo na telesu;

14.  poziva Komisijo, naj revidira in posodobi seznam predmetov iz Priloge III Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 tako, da vanj vključi lisice, gumijevke in druge ročne naprave za zadajanje udarcev ter prenosne naprave za zadajanje elektrošokov pod 10.000 voltov;

15.  nadalje poziva Komisijo, naj vzpostavi poseben postopek za redno pregledovanje seznamov predmetov v Prilogi II in Prilogi III, kot je predpisano v členu 23 Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005;

16.  poziva Komisijo, naj pripravi predlog za klavzulo o „mučenju kot končni uporabi“, ki naj bo čim prej vključena v uredbo in ki bo na osnovi predhodnih informacij državam članicam omogočila, da dodeljujejo dovoljenja in zavrnejo izvoz vseh predmetov, za katere obstaja veliko tveganje, da jih bodo končni uporabniki uporabili za izvrševanje smrtnih kazni, mučenje ali druge oblike slabega ravnanja;

17.  poziva Komisijo, naj pripravi predlog, s katerim bi se v uredbo čim prej vključila prepoved posredovanja transakcij za vse fizične ali pravne osebe Evropske unije iz vseh krajev, ki zadevajo mednarodne prenose sredstev, ki imajo za cilj financiranje trgovine z orodji za mučenje, tudi prodaje in izvoza predmetov, ki so praktično uporabni le za izvajanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje, kot je vključeno v Prilogi II uredbe, ter zahteva od držav članic, naj uvedejo učinkovite mehanizme za nadzor posredništva pri transakcijah, ki zadevajo prenose vseh predmetov iz Priloge III uredbe;

18.  poziva Komisijo, naj pripravi predlog, s katerim bi se v uredbo čim prej vključila zahteva, da morajo uvozniki pridobiti dovoljenje za uvoz predmetov iz Priloge III v Evropsko unijo ter da države članice zavrnejo takšna dovoljenja za uvoz, ko obstaja utemeljen sum, da se lahko ta oprema uporabi za mučenje ali drugo slabo ravnanje znotraj Evropske unije ali po naknadni preprodaji zunaj nje;

19.  poziva Komisijo, naj preuči, kako bi se lahko odstranila izjema od zahteve za dovoljenje za uvoz ali izvoz predmetov iz Priloge III, ki so v tranzitu čez Evropsko unijo;

20.  opozarja na posodobitev smernic politike EU do tretjih držav iz leta 2008 v zvezi z mučenjem in drugim krutim, nečloveškim in ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem, ter poziva Svet in Komisijo, naj v skladu s temi smernicami na srečanjih s tretjimi državami predstavita Uredbo Sveta (ES) št. 1236/2005 kot primer najboljše prakse, ter naj spodbujata tretje države, ki izvažajo opremo, katere uvoz je prepovedan po Uredbi Sveta (ES) št. 1236/2005, naj ozavestijo trgovce v teh državah o prepovedih iz te uredbe;

21.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo mednarodni nadzor trgovine z opremo, ki bi se lahko uporabila za izvrševanje smrtne kazni, mučenje in drugo slabo ravnanje na mednarodni ravni, naj si zlasti prizadevajo za širitev letnega poziva generalne skupščine OZN, naj se prepreči in prepove proizvodnja, trgovanje, izvoz in uporaba opreme, ki je namenjena mučenju, ter naj pozovejo vse države, naj uredijo proizvodnjo, trgovanje, izvoz in uporabo opreme, ki ni zasnovana za mučenje in slabo ravnanje, a se pogosto zlorablja zanju;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1) UL C 87 E, 11.4.2002, str. 136.
(2) UL L 200, 30.7.2005, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov