Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0358/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0237

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 40k
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
Situationen på Den Koreanske Halvø
P7_TA(2010)0237RC-B7-0358/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juni 2010 om situationen på Den Koreanske Halvø

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om forhold omkring Den Koreanske Halvø,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/1002/FUSP af 22. december 2009,

–  der henviser til erklæringen af 20. maj 2010 fra den højtstående repræsentant/næstformand Catherine Ashton om offentliggørelse af rapporten om forliset af Republikken Koreas (RK) fartøj Cheonan,

–  der henviser til rapporten »Investigation Result on the Sinking of ROKS «Cheonan»,

–  der henviser til resolution 1718 (2006) og 1874 (2009) fra FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at spændingerne på Den Koreanske Halvø er øget dramatisk siden Cheonans forlis den 26. marts 2010, og det deraf følgende tragiske tab af 46 menneskeliv,

B.  der henviser til, at dele af en CHT-02D-torpedo blev hentet op fra havbunden den 15. maj 2010,

C.  der henviser til, at den højtstående repræsentant/næstformand Catherine Ashton har fordømt Cheonans forlis som en afskyelig og dybt uansvarlig handling,

D.  der henviser til, at en undersøgelse foretaget af en international, fælles civil-militær undersøgelsesgruppe (FUG) gennem en undersøgelses- og valideringsproces, der er blevet foretaget med en videnskabelig og objektiv tilgang, klart har påvist ubestridelige beviser for, at Cheonan forliste som følge af en ekstern undervandseksplosion forårsaget af en torpedo fremstillet i Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea (DFRK), og at en uafhængig vurdering fra Neutrale Nationers Overvågningsudvalg nåede til samme resultat,

E.  der henviser til, at alle ubåde fra nabolandene var enten på eller i nærheden af deres baser på tidspunktet for hændelsen,

F.  der henviser til, at FN's generalsekretær, Ban Ki Moon, har beskrevet resultatet af rapporten som dybt foruroligende,

G.  der henviser til, at RK's regering har krævet en offentlig undskyldning og et løfte om, at der ikke ville forekomme flere provokationer fra DFRK-myndighedernes side,

H.  der henviser til, at DFRK's regering har benægtet at være involveret i Cheonans forlis, men har beskyldt RK for manipulation, og har truet med åben krig, hvis RK gennemfører yderligere sanktioner,

I.  der henviser til, at DFRK's væbnede styrker har fortsat med de provokerende og uansvarlige militære handlinger, som f.eks. drabet på tre kinesiske statsborgere ved grænsen mellem Folkerepublikken Kina og DFRK den 4. juni 2010,

J.  der henviser til, at RK som en følge af hændelsen har meddelt, at alle forbindelser med DFRK afbrydes, med undtagelse af humanitær bistand og transaktioner i forbindelse med Kaesong Industrial Complex,

K.  der henviser til, at i RK's regering har erklæret, at den ikke agter at vende tilbage til sekspartsforhandlingerne, før der er truffet passende foranstaltninger i forhold til DFRK,

L.  der henviser til, at EU bakker kraftigt op om atomafrustningen af Den Koreanske Halvø og betragter en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne som et væsentligt element for fred og stabilitet i regionen,

M.  der henviser til, at regeringerne i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation endnu ikke har taget klart stilling til Den Fælles Undersøgelsesgruppes endelige rapport og konklusioner,

N.  der henviser til, at RK formelt har henvist spørgsmålet til FN's Sikkerhedsråd til debat, mens DFRK har skrevet til formanden for FN's Sikkerhedsråd med en afvisning af ethvert ansvar for angrebet og en anmodning til Sikkerhedsrådet om at hjælpe DFRK med at foretage sin egen undersøgelse,

1.  beklager dybt det tragiske tab af menneskeliv ombord på den sydkoreanske korvet Cheonan og udtrykker sin medfølelse med RK's regering, de afdødes familier og det koreanske folk i en ånd af solidaritet og venskab;

2.  er enig i den højtstående repræsentants/næstformandens fordømmelse af angrebet og glæder sig over RK's tilbageholdenhed;

3.  anerkender konklusionerne i Den Fælles Undersøgelsesgruppes afsluttende rapport, som henfører forliset til en nordkoreansk torpedo, og fordømmer kraftigt sænkningen som en provokerende handling mod fred og stabilitet på Den Koreanske Halvø;

4.  er skuffet over, at regeringerne i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation endnu ikke har taget klart stilling til Den Fælles Undersøgelsesgruppes endelige rapport og konklusioner;

5.  opfordrer begge parter til at udvise tilbageholdenhed og til at anvende alle midler til at forbedre de inter-koreanske forbindelser og intensivere bestræbelserne for at fremme varig fred og sikkerhed på den koreanske halvø;

6.  opfordrer regeringerne i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation til som permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd at behandle Den Fælles Undersøgelsesgruppes endelige rapport og konklusioner;

7.  opfordrer Folkerepublikken Kina – som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd og DFRK's vigtigste handelspartner – til at øve passende indflydelse på DFRK og forsøge at sikre, at konflikten ikke udarter sig yderligere;

8.  støtter, at RK's regering har henvist sagen til FN's Sikkerhedsråd;

9.  opfordrer deltagerne i sekspartsforhandlingerne til fortsat at arbejde sammen for at sikre, at drøftelserne om afslutning af DFRK's atomprogram genoptages;

10.  opfordrer Kommissionen til at videreføre de eksisterende humanitære bistandsprogrammer og kommunikationskanaler i forhold til DFRK, da disse hjælpeprogrammer er direkte knyttet til levevilkårene for befolkningen i DFRK;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens formand, næstformand i Kommissionen/højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og RK's og DFRK's regeringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik