Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2724(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0370/2010

Razprave :

PV 16/06/2010 - 17
CRE 16/06/2010 - 17

Glasovanja :

PV 17/06/2010 - 7.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0239

Sprejeta besedila
PDF 276kWORD 50k
Četrtek, 17. junij 2010 - Strasbourg
Sporazum o zračnem prevozu EU - ZDA
P7_TA(2010)0239RC-B7-0370/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2010 o sporazumu med EU in ZDA o zračnem prometu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju besedila protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi, ki je bil parafiran dne 25. marca 2010 (sporazum na drugi stopnji),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado(1),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 13. januarja 2009 o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva(2),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. marca in 11. oktobra 2007 o sporazumu med EU in ZDA o zračnem prometu(3) (sporazum na prvi stopnji),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2006 o razvijanju agende za zunanjo letalsko politiko Skupnosti(4),

–  ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A.  ker je sporazum na prvi stopnji, ki se je začel začasno uporabljati 30. marca 2008, vseboval določbo o začasnem odlogu, ki bi se jo začelo uporabljati, če do novembra 2010 sporazum na drugi stopnji ne bi bil sprejet,

B.  ker je sporazum na prvi stopnji le prvi ukrep v odpiranju trgov letalskega prometa EU in ZDA, ki obe strani trdno zavezuje k nadaljnjim pogajanjem o odprtem dostopu do trgov in večjim koristim za potrošnike, letalske družbe, delovno silo in skupnosti, pa tudi k reševanju vprašanj, vključno z omogočanjem vlaganj za boljši odziv na dejansko stanje v svetovni letalski industriji, okrepitvijo čezatlantskih zračnih prometnih sistemov in vzpostavitvijo okvira, ki bo druge države spodbujal k odpiranju njihovih trgov letalskih storitev,

C.  ker so pogajanja, ki so se začela maja 2008, privedla do podpisa predhodnega sporazuma 25. marca 2010,

D.  ker bi odpiranje trgov zračnega prometa EU in ZDA, ki skupno znašata približno 60 % svetovnega zračnega prometa, koristilo potrošnikom na obeh straneh Atlantika, zagotovilo znatne gospodarske koristi in ustvarilo nova delovna mesta,

Splošna načela

1.  je seznanjen s predhodnim sporazumom z dne 25. marca 2010, ki bi lahko okrepil napredek pri dostopu do trgov po sporazumu na prvi stopnji in zagotovil okrepljeno regulativno sodelovanje;

2.  opozarja, naj bodo različni vidiki letalski predpisov, vključno s predpisi o omejevanju hrupa in nočnih letov, določeni ob polnem spoštovanju načela subsidiarnosti na lokalni ravni; prosi Evropsko komisijo, naj ob upoštevanju nacionalnih zakonodaj držav članic ta vprašanja usklajuje na evropski ravni, za nadaljevanje pogajanj z ZDA in tudi za reševanje drugih s tem povezanih vprašanj, kot je na primer kabotaža;

Odpiranje trga

3.  obžaluje, da ni bistvenega napredka pri odstranjevanju zastarelih regulativnih omejitev na področju tujega vlaganja in meni, da bodo s tem ohranjene sedanje neuravnotežene omejitve tujega lastništva in nadzora v ZDA;

4.  opominja, da je končni cilj sporazuma o zračnem prometu med EU in ZDA popolno odpiranje trga, brez omejitev z obeh strani;

5.  je seznanjen z omejenim dostopom, ki ga bodo prevozniki iz EU pridobili do zračnega prometa, ki ga financira vlada ZDA (progam Fly America) in opominja, da nacionalne vlade EU niso vzpostavile podobnih določb;

Regulativna konvergenca, varnost in varovanje

6.  spodbuja skupni odbor, naj pripravi predloge za vzajemno priznavanje regulativnih odločitev v skladu z načelom boljše zakonodaje,

7.  meni, da je glavna prednostna naloga sodelovanju pri razvoju sistemov upravljanja zračnega prometa v Evropi in ZDA (sistema SESAR in Next Gen) za omogočanje medobratovalnosti in skladnosti, pa tudi kot prispevek k zmanjševanju okoljskih vplivov;

8.  pozdravlja sodelovanje med organi EU in ZDA, pristojnimi na področju varnosti v letalstvu na vseh ravneh;

9.  obžaluje, da niso bili sprejeti dodatni ukrepi glede vprašanja tujih delavnic za popravila letal;

10.  poudarja pomen evropske črne liste letalskih prevoznikov, ki ne upoštevajo enotnih predpisov, ter sistema za nadzor letalskih prevoznikov v zvezi s spoštovanjem enotnih predpisov in poziva obe strani, da si glede tega izmenjujeta podatke;

11.  poudarja, da je treba pri izmenjavi osebnih podatkov potnikov med EU in ZDA spoštovati zasebnost evropskih državljanov in državljanov ZDA v skladu z merili Evropskega parlamenta iz njegove resolucije z dne 5. maja 2010; glede tega poudarja nujnost oblikovanja standardov o varstvu podatkov in zasebnosti na svetovni ravni;

12.  poudarja, da Evropska unija temelji na načelih pravne države in da bi morali vsi prenosi osebnih podatkov iz EU in njenih držav članic za varnostne namene temeljiti na mednarodnih sporazumih s statusom zakonodajnih aktov, da se državljanom EU dajo ustrezna jamstva, spoštujejo postopkovna jamstva in pravice obrambe ter zakonodaja o varstvu podatkov na nacionalni in evropski ravni;

13.  poudarja pomembnost pravne varnosti za državljane EU in ZDA in letalske družbe, pa tudi potrebo po usklajenih standardih za slednje;

14.  ugotavlja pomembnost posvetovanja in sodelovanja glede varnostnih ukrepov v letalstvu, vendar svari pred pretiranimi ali neusklajenimi ukrepi, ki ne temeljijo na ustreznih ocenah tveganja;

15.  ponovno poziva Komisijo in ZDA, da preverita učinkovitost dodatnih varnostnih ukrepov, veljavnih od leta 2001, ter odstranita prekrivajoče se in šibke člene v varnostni verigi;

16.  zagovarja zamisel „enkratnega varnostnega pregleda “ namesto ponovnega pregleda potnikov in prtljage pri vsakem prestopanju;

Okolje

17.  priznava, da ima letalski sektor več negativnih učinkov na okolje, zlasti ker je vir hrupa in prispeva k podnebnim spremembam, ter da se bodo ti učinki s povečevanjem letalskega prometa še stopnjevali;

18.  je seznanjen, da je skupna izjava o okoljskem sodelovanju osrednjega pomena pri obravnavanju okoljskih vplivov mednarodnega letalstva, vendar obžaluje, da določbe o sistemu trgovanja z emisijami niso del predhodnega sporazuma; poudarja, da bodo potrebni dodatni pogovori z ZDA, da bo sistem začel veljati do leta 2012;

19.  pozdravlja dogovor med EU in ZDA, da bosta delovali skupno v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) za zmanjšanje letalskega hrupa in emisij, in namero, da okrepita tehnično sodelovanje na področju znanstvenega raziskovanja podnebja, raziskovanja in tehnološkega razvoja, učinkovitosti porabe goriva in zmanjšanja emisij v zračnem prometu in izmenjavo najboljših praks o zmanjševanju hrupa, ob hkratnem upoštevanju lokalnih okoliščin;

Socialna politika

20.  pozdravlja, da sporazum priznava pomembnost socialne razsežnosti in odgovornost skupnega odbora za nadzorovanje družbenih učinkov sporazuma ter da po potrebi ustrezno ukrepa;

21.  poziva Komisijo, naj sporazum uporabi za spodbujanje skladnosti z ustrezno mednarodno zakonodajo o socialnih pravicah, zlasti delovnih standardov, vsebovanih v temeljnih konvencijah Mednarodne organizacije dela (ILO 1930–1999), smernic OECD za večnacionalna podjetja (1976, dopolnjenih 2000) in Rimske konvencije o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (1980);

22.  vztraja, da za zaposlene, ki so bili najeti in/ali delajo v državah članicah, velja socialna zakonodaja EU, zlasti direktive glede posvetovanja in obveščanja zaposlenih (2002/14/ES, 98/59/ES in 80/987/EGS), direktiva o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu (2000/79/ES) in direktiva o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (96/71/ES);

Delovanje sporazuma

23.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo med pogajanji Evropski parlament in vse ustrezne zainteresirane strani v celoti obveščene o delu skupnega odbora;

24.  opominja, da je od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe odobritev Evropskega parlamenta potrebna pred sklenitvijo mednarodnega sporazuma s področja rednega postopka (člen 218(6)),

25.  pozdravlja zamisel o rednih srečanjih med poslanci Evropskega parlamenta in člani kongresa ZDA, da bi razpravljali o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z letalsko politiko med EU in ZDA;

26.  poziva Evropsko komisijo, naj začne s postopkom pogajanj na tretji stopnji, med katerim bi bile do 31. decembra 2013 vključene naslednje postavke:

o
o   o

   a) nadaljnja liberalizacija prometnih pravic;
   b) dodatne možnosti za tuje naložbe;
   c) vpliv okoljskih ukrepov in omejitev infrastrukture na uveljavljanje prometnih pravic;
   d) boljša uskladitev pravic potnikov za zagotavljanje najvišje možne ravni zaščite za potnike;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter kongresu ZDA.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0144.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0001.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0071 in P6_TA(2007)0428.
(4) UL C 287 E, 24.11.2006, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov