Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2695(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0294/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0294/2010

Debates :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Balsojumi :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0242

Pieņemtie teksti
PDF 198kWORD 42k
Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs - Strasbūra
Tiesiskā apmācība
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 17. jūnija rezolūcija par apmācību tieslietu jomā ‐ Stokholmas programma

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. un 82. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plāns”(1),

–  ņemot vērā 2008. gada 9. jūlija rezolūciju par dalībvalstu tiesnešu lomu Eiropas juridiskajā sistēmā(2),

–  ņemot vērā 2009. gada 25. novembra rezolūciju par Stokholmas programmu(3),

–  ņemot vērā 2010. gada 10. maija jautājumu Komisijai par tiesisko apmācību ‐ Stokholmas rīcības plāns (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. un 82. pantā saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru ir paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt “atbalstu tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku mācībām”;

B.  tā kā Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānā Komisija ir paziņojusi, ka 2011. gadā tā nāks klajā ar paziņojumu par rīcības plānu attiecībā uz Eiropas mācībām visiem juridisko profesiju pārstāvjiem un laikā no 2010. gada līdz 2012. gadam uzsāks izmēģinājuma projektus par Erasmus tipa apmaiņas programmām tiesu iestādēm un juridisko profesiju pārstāvjiem;

C.  tā kā jāņem vērā tiesas iestāžu darbinieku īpašās vajadzības attiecībā uz apmācību, kas tiek organizēta kā ievadkursi valstu, salīdzinošajās un Eiropas tiesībās, un izpratne, kas nepieciešama šādu kursu organizēšanā;

D.  tā kā organizēt apmācību tiesas iestāžu darbiniekiem ir īpaši grūti, ņemot vērā viņu laika un pieejamības ierobežojumus, neatkarību un nepieciešamību kursus pielāgot viņu konkrētajām vajadzībām saistībā ar aktuālām juridiskām problēmām;

E.  tā kā par šādu kursu mērķi jānosaka arī sakaru izveidošana starp dalībniekiem un Eiropas tieslietu kultūras veicināšana, pamatojoties uz savstarpēju sapratni un tādējādi palielinot savstarpēju uzticēšanos, uz kuras ir balstīta tiesas spriedumu savstarpējas atzīšanas sistēma;

F.  tā kā par apmācību tieslietu jomā joprojām galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis un tām ir jāuzņemas galvenā loma tās organizēšanā, lai gan tas rada slogu valstu budžetiem;

G.  tā kā tomēr ir būtiski saņemt ES finansējumu, lai organizētu šādus mācību kursus tieslietu jomā, kas vērsti uz Eiropas tieslietu kultūras attīstīšanu;

H.  tā kā attiecīga apmācība tieslietu jomā un Eiropas tieslietu kultūras izveide var veicināt pārrobežu lietu tiesvedību un tādējādi veikt ievērojamu ieguldījumu, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem un atvieglotu tiesas pieejamību pilsoņiem, kas izmantojuši savas tiesības uz brīvu pārvietošanos;

I.  tā kā Komisijai būtu jāizvērtē valstu mācību programmas un skolas tieslietu jomā arī, lai konstatētu paraugprakses piemērus šajā nozarē;

J.  tā kā, veidojot izmēģinājumu projektus apmācībai tieslietu jomā, ir nepieciešams izmantot jau pastāvošas struktūras un tīklus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu un Eiropas Tiesību akadēmiju, un iesaistīt Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīklu, Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, Eiropas Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociāciju un Eiropas Ģenerālprokuroru tīklu (Eurojustice),

1.  atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir nekavējoties reaģējusi uz Parlamenta 2009. gada 25. novembra rezolūcijā iekļautajiem ierosinājumiem;

2.  aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka Parlaments tiek pilnībā iesaistīts, veidojot un apstiprinot pasākumus apmācībai tieslietu jomā, jo īpaši izmēģinājuma projektus, kas iekļauti Komisijas rīcības plānā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. un 82. pantu;

3.  uzskata, ka, ciktāl tas attiecas uz tieslietu jomas pārstāvjiem, ierosinātos izmēģinājuma projektus būtu jāveido, neaprobežojoties ar Erasmus tipa apmaiņas programmām;

4.  aicina Komisiju sākt apspriešanos, jo īpaši ar Parlamentu, lai pēc iespējas ātrāk izstrādātu un sagatavotu turpmākos izmēģinājuma projektus;

5.  mudina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm Padomē pēc iespējas ātrāk izstrādāt priekšlikumus, lai izveidotu akreditētu tiesiskās apmācības iestāžu tīklu, kas tiesu iestāžu darbiniekiem pastāvīgi un regulāri sniegtu ievadkursus valstu, salīdzinošajās un Eiropas tiesībās;

6.  aicina Komisiju apspriesties ar Parlamentu par atsevišķiem plāniem izveidot iestādi, pamatojoties uz pastāvošajām struktūrām un tīkliem, jo īpaši Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu un Eiropas Tiesību akadēmiju;

7.  mudina Komisiju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par finansējumu turpmākam rīcības plānam attiecībā uz apmācību tieslietu jomā;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei.

(1) COM(2010)0171.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0352.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0090.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika