Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0016(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0191/2010

Ingivna texter :

A7-0191/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2010 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0249

Antagna texter
PDF 188kWORD 30k
Tisdagen den 6 juli 2010 - Strasbourg
Ingående av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion ***
P7_TA(2010)0249A7-0191/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2010 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09132/2010),

–  med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 192.1 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0191/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy