Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2047(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0214/2010

Внесени текстове :

A7-0214/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0252

Приети текстове
PDF 275kWORD 36k
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Valdemar Tomaševski
P7_TA(2010)0252A7-0214/2010

Решение на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за защита на имунитета на Valdemar Tomaševski, предадено на председателя на Европейския парламент на 2 февруари 2010 г. и представено на пленарно заседание на 24 март 2010 г.,

–  като изслуша Valdemar Tomaševski в съответствие с член 7, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид член 8 и член 9 от Протокола (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договорите, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид Устава на членовете на Европейския парламент, приет на 28 септември 2005 г.,

–  като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0214/2010),

A.  като има предвид, че Valdemar Tomaševski е член на Европейския парламент,

Б.  като има предвид, че срещу г-н Valdemar Tomaševski не е образувано съдебно производство по смисъла на член 8 от Протокола и че следователно не става въпрос за случай на парламентарен имунитет,

В.  като има предвид, че съгласно разпоредбите на „Кодекса на поведение за държавни служители“ (наричан оттук нататък „Кодекс на поведение“), приет със закон от 19 септември 2006 г. (№ X-816), чието спазване е гарантирано от главната комисия за държавна етика на Република Литва - политически орган, създаден със закон от 1 юли 2008 г. (№ X-1777), той се прилага също и за членовете на ЕП, избрани в Литва,

Г.  като има предвид, че на 22 януари 2010 г. главната комисия за държавна етика на Република Литва прие решение за „публично порицание“ на г-н Valdemar Tomaševski въз основа на този Кодекс на поведение, във връзка с неговите политически дейности в качеството му на член на ЕП,

Д.  като има предвид, че съгласно член 2 от Устава на членовете на Европейския парламент(1), „членовете на Европейския парламент са свободни и независими“,

Е.  като има предвид принципа на върховенство на правото на Съюза,

Ж.  като има предвид, че въпросното решение, както и законодателството на република Литва, което служи за негово основание, съдържат нарушение на правото на Съюза предвид това, че не зачитат принципите на свобода и независимост на члена на ЕП, утвърдени в член 2 от Устава на членовете на Европейския парламент,

З.  като има предвид, че Европейската комисия, в качеството си на пазител на Договорите, може да започне процедура за нарушение срещу Република Литва въз основа на член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

1.  Призовава Европейската комисия да предприеме действия спрямо литовските органи с оглед на това правото на Европейския съюз да се спазва, като започне, при необходимост, процедурата за нарушение на общностното право, предвидена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на компетентната комисия на Европейската комисия и на съответните органи на Република Литва.

(1) ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност