Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2047(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0214/2010

Předložené texty :

A7-0214/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2010 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0252

Přijaté texty
PDF 272kWORD 36k
Úterý, 6. července 2010 - Štrasburk
Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar Tomaševski
P7_TA(2010)0252A7-0214/2010

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o ochranu poslanecké imunity pana Valdemara Tomaševského, která byla předložena předsedovi Evropského parlamentu dne 2. února 2010 a oznámena na plenárním zasedání dne 24. března 2010,

–  po vyslechnutí Valdemara Tomaševského v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie, který tvoří přílohu smluv, a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na statut evropských poslanců přijatý dne 28. září 2005,

–  s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0214/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Valdemar Tomaševski je poslancem Evropského parlamentu,

B.  vzhledem k tomu, že pan Valdemar Tomaševski není trestně stíhán ve smyslu článku 8 Protokolu a že se tudíž nejedná o případ poslanecké imunity,

C.  vzhledem k tomu, že „Kodex chování politických představitelů“ (dále jen „kodex chování“) stanovený zákonem ze dne 19. září 2006 (N.X-816), jehož dodržování zajišťuje Hlavní komise pro etiku ve veřejné správě Litevské republiky jakožto politický orgán zřízený zákonem ze dne 1. července 2008 (N.X-1777), je třeba podle jeho znění uplatňovat rovněž na poslance Evropského parlamentu zvolené v Litvě,

D.  vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2010 Hlavní komise pro etiku ve veřejné správě Litevské republiky přijala vůči panu Valdemaru Tomaševskému na základě uvedeného kodexu chování rozhodnutí „o veřejném napomenutí“ ve vztahu k jeho politickým činnostem, které vykonává jakožto evropský poslanec,

E.  vzhledem k tomu, že v souladu se zněním článku 2 statutu poslanců Evropského parlamentu(1)'poslanci jsou svobodní a nezávislí„,

F.  vzhledem k zásadě svrchovanosti práva Unie,

G.  vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí a právní předpisy Litevské republiky, které mu slouží jako základ, porušují právo Unie, neboť nedodržují zásadu svobody a nezávislosti evropského poslance, jak je zakotvena v článku 2 statutu poslanců,

H.  vzhledem k tomu, že Evropské komisi jakožto strážkyni smluv přísluší zahájit řízení o protiprávním jednání vůči Litevské republice na základě článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie,

1.  žádá Evropskou komisi, aby se obrátila na litevské orgány s cílem zajistit dodržování práva Evropské unie a aby zahájila, pokud je to nutné, řízení o porušení práva Společenství podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal Evropské komisi a příslušným orgánům Litevské republiky.

(1) Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí