Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2047(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0214/2010

Esitatud tekstid :

A7-0214/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2010 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0252

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 32k
Teisipäev, 6. juuli 2010 - Strasbourg
Parlamendiliikme Valdemar Tomaševski puutumatuse kaitsmise taotlus
P7_TA(2010)0252A7-0214/2010

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta otsus Valdemar Tomaševski puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2010/2047(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Valdemar Tomaševski 2. veebruaril 2010. aastal Euroopa Parlamendi presidendile esitatud taotlust tema puutumatuse kaitsmise kohta, millest anti teada Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 24. märtsil 2010. aastal;

–  olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Valdemar Tomaševski ära kuulanud;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

–  võttes arvesse 28. septembril 2005. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärust;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7;

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0214/2010),

A.  arvestades, et Valdemar Tomaševski on Euroopa Parlamendi liige;

B.  arvestades, et Valdemar Tomaševski suhtes ei ole käimas kohtumenetlust protokolli artikli 8 tähenduses ning et seetõttu ei käsitle käesolev juhtum parlamendiliikme puutumatust;

C.  arvestades, et 19. septembri 2006. aasta seadusega kehtestatud riigi poliitikute käitumisjuhistes (N.X.-816), mille järgimise tagab Leedu Vabariigi ametlik eetika põhikomisjon, mis on 1. juuli 2008. aasta seadusega (N.X-1777) moodustatud poliitiline organ, on selgelt sätestatud, et käitumisjuhiseid kohaldatakse ka Leedust valitud Euroopa Parlamendi liikmete suhtes;

D.  arvestades, et Leedu Vabariigi ametlik eetika põhikomisjon võttis 22. jaanuaril 2010 vastu otsuse teha Valdemar Tomaševskile nimetatud käitumisjuhiste alusel avalik noomitus seoses tema poliitilise tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena;

E.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artikli 2(1) alusel on parlamendiliikmed vabad ja sõltumatud;

F.  arvestades liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõtet;

G.  arvestades, et asjaomane otsus ja Leedu Vabariigi seadus, millel see otsus põhineb, rikuvad liidu õigust, sest nendes ei austata parlamendiliikme vabaduse ja sõltumatuse põhimõtet, mis on sätestatud parlamendiliikmete põhimääruse artiklis 2;

H.  arvestades, et Euroopa Komisjon, kes teostab järelevalvet aluslepingute täitmise üle, peaks algatama Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Leedu Vabariigi suhtes rikkumismenetluse,

1.  nõuab, et Euroopa Komisjon kutsuks Leedu ametivõime üles austama Euroopa Liidu õigust ning algataks vajaduse korral Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 258 sätestatud ühenduse õiguse rikkumise menetluse;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Euroopa Komisjonile ja Leedu Vabariigi pädevatele ametiasutustele.

(1)1 ELT L 262, 7.10.2005, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika