Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2047(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0214/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0214/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2010 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0252

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 33k
Tiistai 6. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
Pyyntö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi
P7_TA(2010)0252A7-0214/2010

Euroopan parlamentin päätös 6. heinäkuuta 2010 Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2010/2047(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehelle osoitetun 2. helmikuuta 2010 päivätyn pyynnön Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 24. maaliskuuta 2010,

–  kuultuaan Valdemar Tomaševskia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon perussopimuksiin liitetyn, Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 vahvistetut Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0214/2010),

A.  ottaa huomioon, että Valdemar Tomaševski on Euroopan parlamentin jäsen,

B.  ottaa huomioon, että Valdemar Tomaševskia ei ole haastettu oikeuteen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti ja että hänen tapauksessaan ei näin ollen ole kyse parlamentaarisesta koskemattomuudesta,

C.  ottaa huomioon, että lailla (N.X-816) 19. syyskuuta 2006 vahvistettuja Liettuan poliittisten päätöksentekijöiden toimintasääntöjä (jäljempänä ”toimintasäännöt”), joiden noudattamista valvoo lailla (N.X-1777) 1. heinäkuuta 2008 perustettu poliittinen elin, Liettuan valtakunnallinen eettinen toimikunta, sovelletaan toimintasääntöjen mukaan myös Liettuasta valittuihin Euroopan parlamentin jäseniin,

D.  ottaa huomioon, että Liettuan valtakunnallinen eettinen toimikunta hyväksyi 22. tammikuuta 2010 edellä mainittujen toimintasääntöjen nojalla päätöksen Valdemar Tomaševskille annettavasta ”julkisesta varoituksesta”, joka koskee hänen poliittista toimintaansa Euroopan parlamentin jäsenenä,

E.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 2 artiklan mukaan ”jäsenet ovat itsenäisiä ja riippumattomia”(1),

F.  ottaa huomioon periaatteen unionin oikeuden ensisijaisuudesta,

G.  huomauttaa, että asianomainen päätös ja Liettuan tasavallan lainsäädäntö, johon se perustuu, ovat unionin oikeuden vastaisia, sillä niissä ei kunnioiteta jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 2 artiklassa vahvistettuja Euroopan parlamentin jäsenten itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteita,

H.  ottaa huomioon, että perussopimusten valvojana komission on käynnistettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla jäsenyysvelvoitteiden rikkomusmenettely Liettuan tasavaltaa vastaan,

1.  pyytää komissiota kehottamaan Liettuan viranomaisia noudattamaan Euroopan unionin oikeutta sekä aloittamaan tarvittaessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla jäsenyysvelvoitteiden rikkomusmenettelyn Liettuan tasavaltaa vastaan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä komissiolle ja Liettuan tasavallan toimivaltaisille viranomaisille.

(1) EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö