Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0286(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0145/2010

Předložené texty :

A7-0145/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0267

Přijaté texty
PDF 280kWORD 104k
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 k postoji Rady z prvního čtení ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady z prvního čtení (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2007)0844),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0002/2008),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na svůj postoj z prvního čtení(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. ledna 2009(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. října 2008(3),

–  s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0145/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 191.
(2) Úř. věst. C 182, 4.8.2009, s. 46.
(3) Úř. věst. C 325, 19.12.2008, s.60.


Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 7. července 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/.../ EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2010/75/EU)

Právní upozornění - Ochrana soukromí