Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0286(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0145/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0145/2010

Keskustelut :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Äänestykset :

PV 07/07/2010 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0267

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 83k
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0844),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0002/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kantansa ensimmäisessä käsittelyssä(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. tammikuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 9. lokakuuta 2008 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0145/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 191.
(2) EUVL C 182, 4.8.2009, s. 46.
(3) EUVL C 325, 19.12.2008, s. 60.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 7. heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/…/EU antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2010/75/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö