Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0286(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0145/2010

Pateikti tekstai :

A7-0145/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0267

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 78k
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (Nauja redakcija) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0844),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, kuriomis remdamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0002/2008),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(1),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 9 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A7-0145/2010),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 87 E, 2010 4 1, p.191.
(2) OL C 182, 2009 8 4, p. 46.
(3) OL C 325, 2008 12 19, p. 60.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/.../ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja redakcija)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2010/75/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika