Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0286(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0145/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0145/2010

Debates :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Balsojumi :

PV 07/07/2010 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0267

Pieņemtie teksti
PDF 267kWORD 74k
Trešdiena, 2010. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Rūpnieciskās emisijas (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. jūlija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2007)0844),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, ar ko saskaņā Parlamentam iesniedz Komisijas priekšlikumu (C6-0002/2008),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu un 192. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 14. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2008. gada 9. oktobra atzinumu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0145/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju otrajam lasījumam;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 87 E, 1.4.2010., 191. lpp.
(2) OV C 182, 4.8.2009., 46. lpp.
(3) OV C 325, 19.12.2008., 60. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta otrajā lasījumā 2010. gada 7. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/.../ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2010/75/ES)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika