Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0286(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0145/2010

Texte depuse :

A7-0145/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 16
CRE 06/07/2010 - 16

Voturi :

PV 07/07/2010 - 8.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0267

Texte adoptate
PDF 273kWORD 90k
Miercuri, 7 iulie 2010 - Strasbourg
Emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (Reformare) ***II
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2010 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția comună a Consiliului în primă lectură (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2007)0844),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0002/2008),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 ianuarie 2009(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 octombrie 2008(3),

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0145/2010),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 87 E, 1.4.2010, p. 191.
(2) JO C 182, 4.8.2009, p. 46.
(3) JO C 325, 19.12.2008, p. 60.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 7 iulie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)
P7_TC2-COD(2007)0286

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/75/UE)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate