Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0099(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0205/2010

Předložené texty :

A7-0205/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 13
CRE 06/07/2010 - 13

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0274

Přijaté texty
PDF 285kWORD 67k
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování ***I
P7_TA(2010)0274A7-0205/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování (KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0362),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0096/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 53 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 12. listopadu 2009(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2010(2),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0205/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 291, 1.12.2009, s. 1.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. července 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/.../EU, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování
P7_TC1-COD(2009)0099

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2010/76/EU)

Právní upozornění - Ochrana soukromí