Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0099(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0205/2010

Texte depuse :

A7-0205/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 13
CRE 06/07/2010 - 13

Voturi :

PV 07/07/2010 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0274

Texte adoptate
PDF 279kWORD 52k
Miercuri, 7 iulie 2010 - Strasbourg
Cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare ***I
P7_TA(2010)0274A7-0205/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0362),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 47 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0096/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 53 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 12 noiembrie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 20 ianuarie 2010(2),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, precum şi cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0205/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

(1) JO C 291, 1.12.2009, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iulie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/48/CE și a Directivei 2006/49/CE în ceea ce privește cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și resecuritizare, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare
P7_TC1-COD(2009)0099

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/76/UE)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate