Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0141(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0167/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0167/2010

Viták :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Szavazatok :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 22/09/2010 - 5.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Elfogadott szövegek
PDF 492kWORD 98k
2010. július 7., Szerda - Strasbourg
Az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízása *
P7_TA(2010)0275A7-0167/2010

Az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – Konzultáció)

A javaslat(1) 2010. július 7-én az alábbiak szerint módosult:

A Tanács által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Európai Parlament már jóval a pénzügyi válság előtt rendszeresen kérte a valamennyi uniós szereplő számára valóban egyenlő versenyfeltételek megerősítését, rámutatva egyúttal az egyre integráltabb pénzügyi piacok uniós felügyeletének jelentős hiányosságaira (lásd „A pénzügyi piacok keretrendszerének végrehajtása: cselekvési terv” című bizottsági közleményre vonatkozó 2000. április 13-i állásfoglalását1, a prudenciális felügyelet európai uniós szabályairól szóló 2002. november 25-i állásfoglalását2, „A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitika (2005–2010) – fehér könyv” című 2007. július 11-i állásfoglalását3, a fedezeti alapokról és magántőkéről szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. szeptember 23-i állásfoglalását4, „A Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a jövőbeli felügyeleti struktúra” című 2008. október 9-i állásfoglalását5, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (Szolvencia II) szóló 2009. április 22-i állásfoglalását6, valamint a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2009. április 23-i állásfoglalását)7.
___________
1 HL C 40., 2001.2.7., 453. o.
2 HL C 25. E, 2004.1.29., 394. o.
3 HL C 175. E, 2008.7.10., xx. o.
4 HL C 8. E, 2010.1.14., 26. o.
5 HL C 9. E, 2010.1.15., 48. o.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0251.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0279.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés
(8a)  Az információgyűjtésre vonatkozó, e rendeletben meghatározott intézkedések szükségesek az ESRB feladatainak elvégzéséhez, és nem sérthetik az európai statisztikai rendszer (ESS) és a Központi Bankok Európai Rendszere (ESCB) statisztikával kapcsolatos jogi kereteit. E rendelet ezért nem sértheti az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet és az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletet.
(8a)   Az EKB-t kell megbízni az ESRB-nek nyújtandó statisztikai támogatás biztosításával. Az információknak az e rendelet értelmében, illetve az ESRB feladatainak elvégzéséhez szükséges módon történő összegyűjtése és feldolgozása ezért a Központi Bankok Európai Rendszere (ESCB) és az EKB alapszabálya 5. cikkének, valamint az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendelet1 hatálya alá esik. Ennek megfelelően az EKB vagy az ESCB által összegyűjtött bizalmas jellegű statisztikai információkat meg kell osztani az ESRB-vel.
______
1 HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az ESRB elnöke az EKB elnöke. Hivatali ideje megegyezik az EKB elnökeként betöltött hivatala idejével.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Az első alelnököt az EKB Általános Tanácsának tagjai választják meg ugyanarra az időszakra, amelyre az Általános Tanácsban való tagsága szól, figyelemmel a tagállamok, valamint az euróövezeten belüli és kívüli államok kiegyensúlyozott képviseletére. Az első alelnök újraválasztható.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)  A második alelnök az európai felügyeleti hatóságoknak a .../2010/EU [ESMA] rendelet, a .../2010/EU [EIOPA] rendelet, valamint a .../2010/EU [EBA] rendelet 40. cikke által létrehozott vegyes bizottsága (a továbbiakban „vegyes bizottság”) elnöke.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 d bekezdés (új)
(1d)  Hivatalba lépése előtt az elnöknek és az első alelnöknek az Európai Parlamentben nyilvános meghallgatáson kell számot adniuk arról, hogy az e rendelet szerinti kötelezettségeiknek milyen módon kívánnak eleget tenni. A második alelnököt az Európai Parlament a vegyes bizottság elnökeként betöltött tisztségével kapcsolatban hallgatja meg.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 e bekezdés (új)
(1e)  Az elnök elnököl az igazgatótanács és az irányítóbizottság ülésein.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 f bekezdés (új)
(1f)  Az elnök távollétében az alelnökök rangsor szerint elnökölnek az igazgatótanács és az irányítóbizottság ülésein.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 g bekezdés (új)
(1g)  Amennyiben az alelnökök nem tudják ellátni feladataikat, új alelnököket kell választani az (1b) és (1c) bekezdéssel összhangban.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 h bekezdés (új)
(1h)  Az ESRB-t kifelé az elnök képviseli.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 i bekezdés (új)
(1i)  Az elnök meghívást kap az Európai Parlamentben az ESRB éves jelentésének megjelenésekor évente rendezett meghallgatásra, amely az Európai Parlament és az EKB elnöke közötti monetáris párbeszédtől különálló eseményként kerül megszervezésre.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – bevezető rész
Az Európai Központi Bank titkárságot biztosít és ezáltal elemzési, statisztikai, logisztikai és igazgatási támogatást nyújt az ESRB számára. A titkárság feladata a(z) XXXX rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint többek között különösen a következő:
Az EKB titkárságot biztosít és ezáltal elemzési, statisztikai, logisztikai és igazgatási támogatást nyújt az ESRB számára. A titkárság ezenkívül kikéri az európai felügyeleti hatóságok, a nemzeti központi bankok és a nemzeti felügyeleti hatóságok technikai tanácsait. A titkárság felelős továbbá minden személyzeti ügyért. A titkárság feladatai a(z) .../2010/EU [ESRB] rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében említettek szerint többek között különösen a következők:
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont
e) az igazgatótanács, az irányítóbizottság és a szakmai tanácsadó bizottság munkájának támogatása.
e) az igazgatótanács, az irányítóbizottság és a tudományos tanácsadó bizottság munkájának támogatása.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e a pont (új)
ea) szükség esetén az európai felügyeleti hatóságok információkkal történő ellátása.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az EKB elegendő humán és pénzügyi erőforrásról gondoskodik feladata ellátása, azaz a titkárság biztosítása érdekében.
(1)  Az EKB elegendő humán és pénzügyi erőforrásról gondoskodik a titkárság feladatainak ellátásához. Az ECB biztosítja, hogy a titkárság személyzete kiválóan felkészült legyen, amelynek összetétele nagy vonalakban tükrözi az ESRB széles tevékenységi területét és az igazgatótanács összetételét. Az EKB erőforrásaiból méltányos finanszírozást biztosít a titkárság számára.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  A titkárság vezetőjét az ESRB igazgatótanácsával konzultálva az EKB nevezi ki.
(2)  A titkárság vezetőjét az ESRB igazgatótanácsának javaslatára az EKB nevezi ki.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A titkárság valamennyi tagja köteles a szakmai titoktartás körébe tartozó információkat feladatai megszűnése után is megőrizni, összhangban a(z) .../2010/EU [ESRB] rendelet 8. cikkével az e rendelet 6. cikkében foglalt célkitűzés biztosítása érdekében.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  A titkárság vezetője vagy képviselője részt vesz az ESRB igazgatótanácsának, irányítóbizottságának és szakmai tanácsadó bizottságának ülésein.
(2)  A titkárság vezetője vagy képviselője részt vesz az ESRB igazgatótanácsának, irányítóbizottságának és tudományos tanácsadó bizottságának ülésein.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A titkárság az ESRB feladatainak teljesítése szempontjából lényeges, a pénzügyi intézményekre vagy piacokra vonatkozó információkat kérhet egyedi, összefoglaló vagy gyűjteményes formában az európai felügyeleti hatóságoktól, valamint a(z) .../2010/EU [ESRB] rendelet 15. cikkében meghatározott esetekben a nemzeti felügyeleti hatóságoktól, a nemzeti központi bankoktól vagy a tagállamok más hatóságaitól, illetve indokolással ellátott kérelem alapján közvetlenül a pénzügyi intézményektől.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A (2) bekezdés szerinti információk magukban foglalhatják az európai gazdasági térséggel, az Unióval és az euróövezettel kapcsolatos, valamint a nemzeti aggregált és egyedi adatokat. Nemzeti adatokat csak indokolással ellátott kérelem alapján lehet gyűjteni. Mielőtt adatok iránti kérelmet nyújtana be, a titkárság először megvizsgálja az európai statisztikai rendszer és a központi bankok európai rendszere által előállított, terjesztett és fejlesztett, létező statisztikákat, majd konzultál az illetékes európai felügyeleti hatósággal a kérés arányosságának biztosítása érdekében.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk
A Tanács a 8. cikkben meghatározott időponttól számított három év elteltével, a Bizottság jelentése alapján megvizsgálja ezt a rendeletet, és az EKB-tól, valamint az európai felügyeleti hatóságoktólkapott véleményt követően eldönti, hogy szükség van-e a rendelet felülvizsgálatára.
Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság jelentése alapján ...*-ig megvizsgálja ezt a rendeletet, és az EKB véleményének kézhezvételét követően eldönti, hogy szükség van-e az ESRB céljainak és szervezeti felépítésének felülvizsgálatára.
A jelentésnek külön értékelnie kell, hogy:
a) helyénvaló-e egyszerűsíteni és megerősíteni a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (PFER) felépítését a makro- és mikroszintek közötti, valamint az európai felügyeleti hatóságok közötti koherencia növelése érdekében;
b) helyénvaló-e növelni az európai felügyeleti hatóságok szabályozási hatáskörét;
c) a PFER fejlődése összhangban áll-e az e területen tapasztalható globális fejleményekkel;
d) elég sokszínű-e a PFER, és rendelkezik-e a megfelelő kiváló szaktudással;
e) megfelelő-e az elszámoltathatóság és az átláthatóság a közzétételi követelmények tekintetében.
______
*Három évvel e rendelet hatálybalépését követően.

(1) A javaslatot az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták a bizottsághoz (A7-0167/2010).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat