Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0178(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0224/2010

Předložené texty :

A7-0224/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0279

Přijaté texty
PDF 208kWORD 39k
Čtvrtek, 8. července 2010 - Štrasburk
Dohoda mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z EU do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (11222/1/2010/REV 1 a COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11222/1/2010/REV 1 a COR 1),

–  s ohledem na znění Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu, která tvoří přílohu výše zmíněného návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o doporučení Komise Radě týkající se zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a financování terorismu a boje proti nim(1),

–  s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 22. června 2010(2),

–  s ohledem na stanovisko, které dne 25. června 2010 vydala pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29 a pracovní skupina pro policii a spravedlnost,

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) ve spojení s čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie předložila Rada (C7-0158/2010),

–  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0224/2010),

1.  souhlasí s uzavřením této dohody;

2.  vyzývá Komisi, aby v souladu s článkem 8 Listiny základních práv Evropské unie, který stanoví, že na dodržování pravidel týkajících se osobních údajů musí dohlížet „nezávislý orgán“, Evropskému parlamentu a Radě co nejdříve předložila seznam tří kandidátů, kteří by mohli plnit úlohu nezávislé osoby uvedenou v čl. 12 odst. 1 této dohody; upozorňuje na to, že uplatňovat by se měl mutatis mutandis stejný postup jako v případě jmenování evropského inspektora ochrany osobních údajů Evropským parlamentem a Radou, kdy se postupuje podle nařízení (ES) č. 45/2001(3), jež provádí článek 286 Smlouvy o ES;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Spojených států amerických; dále pověřuje svého předsedu, aby zahájil meziparlamentní dialog s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických a předsedou pro tempore Senátu Spojených států amerických ohledně budoucí rámcové dohody o ochraně údajů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0143.
(2) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.).

Právní upozornění - Ochrana soukromí