Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0178(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0224/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0224/2010

Viták :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Szavazatok :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0279

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 39k
2010. július 8., Csütörtök - Strasbourg
Az EU és az USA közötti megállapodás az EU-ból származó pénzügyi üzenetadatok feldolgozásáról és az USA részére való átadásáról a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljaira ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Az Európai Parlament 2010. július 8-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11222/1/2010/REV 1 és COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Egyetértési eljárás)

Az Európai Parlament,

  tekintettel a tanácsi határozattervezetre (11222/1/2010/REV 1 és COR 1),

–  tekintettel az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás szövegére, amelyet csatoltak a fent említett tanácsi határozattervezethez,

–  tekintettel 2010. május 5-i állásfoglalására(1) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ezek elleni küzdelem céljából a pénzügyi üzenetadatoknak az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, a Bizottságnak a Tanácshoz intézett ajánlásáról,

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2010. június 22-i véleményére(2),

–  tekintettel a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport, valamint a rendőrséggel és igazságszolgáltatással foglalkozó munkacsoport által 2010. június 25-én kifejtett véleményre,

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja, valamint 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 88. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0158/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7-0224/2010),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy - az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikkével összhangban, amely előírja, hogy a személyes adatokat „független hatóságok” ellenőrzése alá kell helyezni - mielőbb nyújtsa be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak azon három jelölt nevét, akik közül a megállapodás 12. cikke (1) bekezdésében említett EU független személyt ki kell kiválasztani; rámutat arra, hogy az eljárásnak értelemszerűen ugyanolyannak kell lennie, mint amelyet az Európai Parlament és a Tanács az európai adatvédelmi biztos kinevezésekor követett az EK-Szerződés 286. cikkét végrehajtó 45/2001/EK rendelet(3) által előírtak szerint;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának; utasítja továbbá elnökét, hogy kezdjen parlamentközi párbeszédet az Egyesült Államok Képviselőházának házelnökével és az Egyesült Államok Szenátusának pro tempore elnökével az adatvédelemről szóló, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti jövőbeli keretmegállapodásról.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0143.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat