Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0178(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0224/2010

Texte depuse :

A7-0224/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Voturi :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0279

Texte adoptate
PDF 201kWORD 40k
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg
Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste ***
P7_TA(2010)0279A7-0224/2010

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (11222/1/2010/REV 1 și COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11222/1/2010/REV 1 și COR 1),

–  având în vedere textul Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, anexat la proiectul de decizie a Consiliului, menționat anterior,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 privind Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru un acord internațional prin care să se pună la dispoziția Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în scopul prevenirii și al combaterii terorismului și a finanțării terorismului(1),

–  având în vedere avizul Autorității europene pentru protecția datelor din 22 iunie 2010(2),

–  având în vedere avizul din 25 iunie 2010 exprimat de Grupul de lucru pentru protecția datelor „Articolul 29” și Grupul de lucru pentru poliție și justiție,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de către Consiliu în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), coroborat cu articolul 87 alineatul (2) litera (a) și cu articolul 88 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0158/2010),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0224/2010),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  invită Comisia, în conformitate cu articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care impune ca datele personale să se afle sub controlul unor „autorități independente”, să prezinte cât mai curând posibil Parlamentului European și Consiliului trei propuneri de candidați pentru rolul de persoană UE independentă, menționat la articolul 12 alineatul (1) din acord; subliniază că procedura trebuie să fie, mutatis mutandis, aceeași cu cea urmată de Parlamentul European și Consiliu pentru numirea în funcția de Autoritate europeană de protecție a datelor, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 45/2001(3) de punere în aplicare a articolului 286 din Tratatul CE;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Statelor Unite ale Americii; invită, de asemenea, Președintele să inițieze un dialog interparlamentar cu Președintele Camerei Reprezentanților a SUA și cu Președintele pro tempore al Senatului SUA asupra viitorului acord-cadru dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind protecția datelor.

(1) Texte Adoptate, P7_TA(2010)0143.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate