Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0419/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.5

Приети текстове :

P7_TA(2010)0283

Приети текстове
PDF 278kWORD 55k
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург
Положението в Киргизстан
P7_TA(2010)0283RC-B7-0419/2010

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно положението в Киргизстан

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Киргизстан и Централна Азия, по-конкретно резолюциите от 12 май 2005 г. и 6 май 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Стратегия на ЕС за Централна Азия(1),

–  като взе предвид програмата на ЕС за предотвратяване на сериозните конфликти, приета от Европейския съвет в Гьотеборг през 2001 г.,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител Катрин Аштън от 11 юни 2010 г. относно новите сблъсъци в Киргизстан и от 28 юни 2010 г. относно конституционния референдум,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 14 юни 2010 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на специалния пратеник на председателя на ОССЕ, специалния представител на ООН и специалния представител на ЕС в Киргизстан от 16 юни 2010 г. относно положението в Киргизстан,

–  като взе предвид Стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета на заседанието на Европейския съвет на 21–22 юни 2007 г.,

–  като взе предвид съвместния доклад от Съвета и Европейската комисия до Европейския съвет от 14 юни 2010 г. относно напредъка, постигнат при прилагането на Стратегията на ЕС за Централна Азия,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизстан, което влезе в сила през 1999 г.,

–  като взе предвид документа за регионална стратегия на Европейската общност за подпомагане на Централна Азия за периода 2007–2013 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 11 юни 2010 г. в градовете Ош и Джалалабад в южен Киргизстан избухнаха ожесточени сблъсъци, които продължиха да ескалират до 14 юни 2010 г., като според информациите стотици въоръжени мъже са превзели улиците на тези градове, като са стреляли по граждани и са палили магазини, избирайки целите си въз основа на етнически признак,

Б.  като има предвид, че според органите на Киргизстан в сблъсъците са загинали около 300 души, въпреки че бяха изразени опасения, включително от страна на ръководителя на временното правителство Роза Отунбаева, че е възможно действителният брой на загиналите да е значително по-голям; като има предвид, че над 2 000 души бяха ранени или приети в болница, и че много хора все още се водят за изчезнали,

В.  като има предвид, че се счита, че вследствие на насилието 300 000 души са били вътрешно разселени, а 100 000 са потърсили убежище в съседен Узбекистан; като има предвид, че правителството в Ташкент предостави хуманитарна подкрепа на бежанците с помощта на международните организации, но затвори границата си с Киргизстан на 14 юни 2010 г., като се позова на липса на възможност да приеме повече хора,

Г.  като има предвид, че временното правителство обяви извънредно положение в района и че силите за сигурност не бяха в състояние да поемат контрола над ситуацията; като има предвид, че апелите, отправени от временния президент Роза Отунбаева към руския президент Медведев и към Организацията на Договора за колективна сигурност, за военна подкрепа за възстановяване на реда бяха отхвърлени; като има предвид, че беше изпратено искане за изпращане на международна полицейска сила и понастоящем то се разглежда от ОССЕ,

Д.  като има предвид, че ЕС несъмнено има интерес от мирен, демократичен и проспериращ в икономическо отношение Киргизстан; като има предвид, че ЕС пое ангажимент, по-специално чрез своята Стратегия за Централна Азия, да действа като партньор на страните в региона; като има предвид, че сега съществува неотложна необходимост от значително по-голям международен ангажимент, и че реакцията на ЕС ще се отрази на неговата репутация като партньор,

Е.  като има предвид, че Комисията отпусна 5 милиона евро с цел предоставяне на спешна медицинска и хуманитарна помощ, нехранителни продукти, защита и психологическа подкрепа за лицата, засегнати от кризата, като има предвид, че следва да бъде направено сравнение между тази сума и спешния призив на ООН за неотложна помощ в размер на 71 милиона щатски долара,

Ж.  като има предвид, че чрез приетата през 2001 г. програма от Гьотеборг и последващи документи ЕС признава значението на предотвратяването на конфликти, и като има предвид, че настоящото положение в Киргизстан изисква теоретичните идеи да се превърнат в конкретни действия,

З.  като има предвид, че на 27 юни 2010 г. се проведе референдум в доста спокойна обстановка, който се отличаваше с висока активност и доведе до одобрението, с подкрепата на над 90% от гласувалите, на нова конституция, уравновесяваща президентските и парламентарните правомощия, до утвърждаването на Роза Отунбаева като временен президент с мандат до 31 декември 2011 г. и до разпускането на конституционния съд; като има предвид, че се планира на 10 октомври 2010 г. да бъдат проведени парламентарни избори,

И.  като има предвид, че страните от Централна Азия са изправени пред редица общи предизвикателства, като например бедност и сериозни заплахи за човешката сигурност, както и необходимостта от укрепване на демокрацията, доброто управление и принципите на правовата държава; като има предвид, че е необходимо регионалното сътрудничество да бъде съживено и засилено с цел разработването на общ подход към проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен регионът; като има предвид, че регионалните и международните участници трябва да се стремят към по-общ подход към проблемите и предизвикателствата в региона,

Й.  като има предвид, че ЕС трябва винаги да спазва ангажимента си за включване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във всички споразумения с трети държави и да насърчава демократичните реформи чрез съгласувани политики, които засилват неговата надеждност като фактор в региона,

1.  Изразява сериозна загриженост относно трагичните и ожесточени сблъсъци, които избухнаха в южен Киргизстан, и поднася съболезнованията си на семействата на всички жертви;

2.  Осъжда неотдавнашното насилие в южен Киргизстан; изразява съжаление за загубата на човешки животи и изразява надежда, че може да бъде намерено мирно решение на конфликта в Киргизстан, основано на демократичните принципи, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека;

3.  Призовава временното правителство да проведе достоверно, безпристрастно и независимо разследване на свързаните с насилието събития, евентуално с подкрепата на международните фактори, за да изправи извършителите пред правосъдието;

4.  Призовава временните органи да положат всички възможни усилия да гарантират връщане към нормален живот и да осигурят всички необходими условия, така че бежанците и вътрешно разселените лица да могат да се върнат доброволно, в безопасност и с достойнство по своите домове; настоятелно призовава местните органи да предприемат ефективни мерки за изграждане на доверието и да започнат истински диалог с всички етнически общности, населяващи южен Киргизстан, с цел развитието на надежден процес на помирение;

5.  Във връзка с това призовава Комисията да засили хуманитарната помощ в сътрудничество с международните организации и да започне кратко- и средносрочни програми за възстановяване на разрушените домове и на загубените активи, както и да осъществи проекти за възстановяване в сътрудничество с органите на Киргизстан и други донори, така че да се създадат благоприятни условия за връщането на бежанците и вътрешно разселените лица; във връзка с това, обръща внимание на значението на местните проекти за развитие;

6.  Обръща внимание на необходимостта от значително международно усилие за подпомагане на процеса на възстановяване, стабилизация и помирение в южен Киргизстан и на възможността основата за такова усилие да бъде положена по време на планираната среща на донорите в Бишкек на 27 юли 2010 г.;

7.  Подчертава, че хуманитарната реакция трябва да се съпровожда от усилия за стабилизиране на положението и предотвратяване на значителния риск от възобновяване на насилието, което би могло да застраши също така мира и сигурността в други райони от долината Фергана, простираща се на територията на Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан;

8.  Призовава за съществено увеличение на хуманитарната помощ от ЕС за хората, засегнати от неотдавнашното насилие в южен Киргизстан, както и за пълно използване на Инструмента за стабилност;

9.  Счита, че в дългосрочен аспект също е необходимо ново равнище на ангажираност на ЕС по отношение на южен Киргизстан; отново отправя искане към Комисията да изготви предложения за преразпределение на финансови средства по Инструмента за сътрудничество за развитие, с цел да се гарантира, че ЕС ще бъде в по-добра позиция да реагира по адекватен начин на новото положение в Киргизстан; застъпва становището, че е важно политиката на ЕС относно Централна Азия да акцентира върху сигурността на хората;

10.  Призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите-членки да подкрепят и да допринесат активно за бързото разполагане на полицейска мисия на ОССЕ с цел да бъде предотвратено избухването на ново насилие, да бъде стабилизирано положението в засегнатите от сблъсъците градове, да бъдат защитени жертвите и най-уязвимите лица и да бъде улеснено връщането на бежанците и на вътрешно разселените лица;

11.  Отбелязва сравнително мирния начин, по който беше проведен конституционният референдум в Киргизстан на 27 юни 2010 г.; подчертава, че възстановяването на конституционния ред и на принципите на правовата държава е ключово с оглед на дългосрочното стабилизиране на положението в страната; подчертава, че следващите парламентарни избори (временно предвидени за октомври 2010 г.) следва да осигурят конституционното основание за правителство, което да притежава както силна легитимност, така и широка обществена подкрепа; ето защо призовава органите да предприемат незабавни и категорични мерки за преодоляване на значителните недостатъци, установени от ОССЕ/СДИПЧ, в адекватен срок преди предстоящите парламентарни избори; очаква да установи силни междупарламентарни връзки с бъдещия парламент на Киргизстан;

12.  Изразява загриженост относно сведенията за арести на някои защитници на правата на човека в Киргизстан и призовава за незабавното им пускане на свобода; призовава органите на Киргизстан да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че защитниците на правата на човека могат да вършат своята дейност за насърчаването и защитата на правата на човека без никакви пречки;

13.  Подчертава общия интерес и общата отговорност на Киргизстан, съседните държави, Русия, Китай, ЕС, САЩ, ОССЕ и останалата част от международната общност за предотвратяване на дестабилизацията; призовава всички участници да установят начини на взаимодействие;

14.  Изразява загрижеността си относно трудностите, с които се сблъсква процесът на демократизация в Киргизстан и които очевидно произтичат от слабата позиция на временното правителство на Киргизстан и от силата на престъпните мрежи в страната, включително контрабандистите на наркотици в южен Киргизстан;

15.  Счита, че създаването на плуралистична политическа система, която позволява представителство на различни интереси и арбитраж, е изключително важно за намаляването на напрежението и предотвратяване на нови изблици на насилие, и че ЕС и държавите-членки на ЕС трябва активно да подкрепят демократизацията и да се стремят да намалят разликите между позициите на международните фактори, така че да подобрят перспективите за процеса на реформи в Киргизстан;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на временното правителство на Киргизстан, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на генералния секретар на ОССЕ и на генералния секретар на Съвета на Европа.

(1) ОВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 49.

Правна информация - Политика за поверителност