Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2771(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0412/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0284

Приети текстове
PDF 306kWORD 78k
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург
AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.)
P7_TA(2010)0284RC-B7-0412/2010

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС

Европейският парламент,

–  като взе предвид предстоящата XVIII международна конференция по въпросите на СПИН: „Именно тук, именно сега“, която ще се състои във Виена на 18–23 юли 2010 г.,

–  като взе предвид декларацията на ООН за ангажимент по въпросите на ХИВ/СПИН „Глобална криза – глобално действие“, приета на 27 юни 2001 г. на 26-та извънредна сесия на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид срещата на високо равнище на извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на ХИВ/СПИН, състояла се на 2 юни 2006 г. и политическата декларация, приета на тази среща,

–  като взе предвид международните ръководни принципи от 2006 г. относно ХИВ/СПИН и правата на човека на Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS), основаващи се на Втората международна консултация относно ХИВ/СПИН и правата на човека, състояла се в Женева на 23-25 септември 1996 г. и Третата международна консултация относно ХИВ/СПИН и правата на човека, състояла се в Женева на 25-26 юли 2002 г.,

–  като взе предвид доклада на СЗО „Към всеобщ достъп: увеличаване на приоритетните намеси във връзка с ХИВ/СПИН в здравния сектор“,

–  като взе предвид Декларацията от Абуджа от 27 април 2001 г. за ХИВ/СПИН, туберкулоза и други свързани инфекциозни заболявания, общата позиция на Африка на срещата на високо равнище на специалната сесия на Общото събрание на ООН, състояла се през 2006 г., и призива за предприемане на засилени мерки за осигуряване на всеобщ достъп до услуги във връзка с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария в Африка, подписан в Абуджа на 4 май 2006 г. от Африканския съюз,

–  като взе предвид своите резолюции от 6 юли 2006 г. относно ХИВ/СПИН: време за действие; от 24 април 2007 г. относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на ЕС и в съседните страни, 2006–2009 г.; и от 20 ноември 2008 г. относно ХИВ/СПИН: ранна диагностика и ранно лечение,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от ноември 2009 г. относно напредъка по отношение на изпълнението на Европейската програма за действие за борба с ХИВ/СПИН, маларията и туберкулозата чрез външни дейности (2007–2011 г.),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно борбата срещу ХИВ/СПИН в рамките на Европейския съюз и съседните страни и стратегията за борба срещу ХИВ/СПИН в ЕС и съседните страни 2009-2013 г.,

–  като взе предвид доклада за 2009 г. на Общата програма на ООН за борба срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS) относно глобалната епидемия от СПИН,

–  като взе предвид рамката на UNAIDS за резултатите (2009-2011 г.),

–  като взе предвид доклада на ООН за 2010 г. относно Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно осъществения напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че броят на хората, заразени с ХИВ/СПИН, продължава да нараства, като се счита, че те са около 33,4 млн. души в целия свят, и особено тревожно е, че през 2008 г. са били заразени нови 2,7 млн. души, което означава, че ХИВ/СПИН е неотложен проблем в световен мащаб, който изисква извънреден и всеобхватен глобален отговор,

Б.  като има предвид, че ХИВ/СПИН все още е една от главните причини за смърт в световен мащаб, довела до 2 млн. смъртни случая през 2008 г., която се предвижда да продължи да бъде съществена причина за преждевременна смъртност по цял свят и в близките десетилетия,

В.  като има предвид, че към края на 2009 г. около 5 млн. души от държави с ниски и средни доходи са получавали антиретровирално лечение, което представлява десетократно увеличение за пет години и е безпрецедентно в историята на общественото здравеопазване,

Г.  като има предвид, че броят на новите случаи на заразяване продължава да надхвърля възможностите на лечението и че две трети от нуждаещите се през 2009 г. все още не са получавали лечение, което означава, че 10 млн. нуждаещи се не са имали достъп до необходимото ефективно лечение,

Д.  като има предвид, че Африка на юг от Сахара продължава да бъде най-силно засегнатият регион с 22,4 млн. души заразени от ХИВ/СПИН, което съставлява 71 % от всички нови случаи на заразяване през 2008 г.,

Е.  като има предвид, че съществуват сериозни доказателства, че превенцията на ХИВ/СПИН е ефективно средство за намаляване на нови случаи на заразяване,

Ж.  като има предвид, че е налице значителен пропуск в програмите по отношение ангажирането на заразени с ХИВ/СПИН лица в усилията за превенция – особено на тези, насочени към лица, заразени с ХИВ/СПИН – и в опитите за намаляване на заклеймяването и дискриминацията,

З.  като има предвид, че жените и момичетата продължават да бъдат непропорционално повече засегнати от ХИВ/СПИН, като на жените се падат приблизително 60 % от ХИВ/СПИН заразяванията в Африка на юг от Сахара, а ХИВ/СПИН все още е водещата причина за смърт и заболявания сред жените в репродуктивна възраст,

И.  като има предвид, че настоящите възможности за превенция на ХИВ не са достатъчно ефикасни за предпазване на жените и че методите за превенция като презервативи и въздържание не са реалистични за множество жени, особено за омъжените, желаещите да имат деца или изложените на опасност от сексуално насилие, както и че безопасна и ефикасна ваксина или микробицид биха могли да предоставят на жените силни нови инструменти за защита срещу ХИВ без да се ограничава техният репродуктивен избор,

Й.  като има предвид, че съществуват все повече доказателства за повишена степен на заразяване и риск сред ключови групи от населението, включително лицата, предлагащи секс услуги, мъжете, имащи полови контакти с други мъже, транссексуалните лица, затворниците, наркоманите, приемащи наркотик интравенозно, бежанците и пътуващите работници в почти всички региони и също така в страните с разпространени епидемии, и че също така програмите за профилактика на ХИВ/СПИН за тези групи от населението като цяло не се ползват с приоритет и подобаващо финансиране,

К.  като има предвид, че поради заклеймяването, свързано с ХИВ/СПИН, около 30 % от заразените лица в ЕС не знаят, че са ХИВ/СПИН позитивни, и че според проучванията недиагностицираните инфекции улесняват предаването на ХИВ/СПИН и увеличават податливостта на преждевременна смърт сред заразените с ХИВ/СПИН лица,

Л.  като има предвид, че според доклада на СЗО от 2009 г. „Към всеобщ достъп: увеличаване на приоритетните намеси във връзка с ХИВ/СПИН в здравния сектор“ степента на покритие на антиретровирално лечение е едва 23 % за Европа и Централна Азия, което се счита за недостатъчно, предвид положението в Русия и Украйна,

М.  като има предвид, че половите контакти между лица от един и същи пол все още са обект на силно заклеймяване, особено в Африка на юг от Сахара, където в 31 страни доброволните полови контакти между пълнолетни от един и същи пол се считат за престъпление, като четири от тях наказват такава дейност със смъртно наказание, а други предвиждат наказателни санкции, надвишаващи 10 години затвор, като подобно заклеймяване възпрепятства работата по превенцията на ХИВ/СПИН,

Н.  като има предвид, че търсенето на наказателна отговорност за незаконния прием на наркотици в много страни възпрепятства достъпа на наркотично зависимите до превенция и лечение на ХИВ/СПИН и грижи и подкрепа, и води до увеличение на случаите на заразяване с ХИВ/СПИН, свързани с интравенозен прием на наркотици,

О.  като има предвид, че 106 страни все още отчитат, че имат закони и политики, които чувствително възпрепятстват ефективното противодействие на ХИВ/СПИН,

П.  като има предвид, че според преценките през 2008 г. около 17,5 млн. деца са загубили единия или двамата си родители вследствие на ХИВ/СПИН – като мнозинството от тези деца живеят в Африка на юг от Сахара – и че те често пъти тези деца са обект на заклеймяване и дискриминация и може да им се откаже достъп до основни услуги като образование и подслон, като същевременно те са по-уязвими по отношение на заразяването с ХИВ/СПИН,

Р.  като има предвид, че връзката между ХИВ/СПИН и уврежданията още не е получила полагащото ѝ се внимание, въпреки че сред всички ключови групи от населението, изложени на по-висок риск от ХИВ/СПИН, се срещат лица с увреждания, които са изправени пред неудобства при достъпа до услуги за превенция, лечение и грижи,

С.  като има предвид, че един основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН е от решаващо значение за усилията за спиране на епидемията,

1.  Потвърждава, че достъпът до здравеопазване е част от всеобщата декларация за правата на човека и че правителствата имат задължение да изпълняват отговорностите си, като осигуряват здравеопазване за всички;

2.  Счита същевременно, че ЕС трябва да разглежда като приоритет закрилата и стимулирането на защитниците на правата на човека в ЕС и извън него, включително онези, които насочват дейността си главно към образоване на общностите по въпросите на ХИВ/СПИН; призовава в тази връзка заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да гарантира, че всички предвидени в Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека конкретни действия и мерки се прилагат надлежно по отношение на представителите на гражданското общество, работещи в сферата на ХИВ/СПИН;

3.  Изисква Комисията и Съвета да изпълнят ангажиментите си и да увеличат усилията за противодействие на ХИВ/СПИН като глобален приоритет за общественото здраве, като в основата на превенцията, лечението, грижите и подкрепата, включително в сътрудничеството на ЕС за развитие, се поставят правата на човека;

4.  Призовава Комисията и Съвета да насърчават усилията за премахване на наказателната отговорност за неволното предаването и излагането на ХИВ/СПИН(1), включително чрез насърчаване на признаването на ХИВ/СПИН за увреждане за целите на настоящото и бъдещото законодателство за недопускане на дискриминация;

5.  Призовава балтийските републики, Русия и Украйна да въведат политики за сериозна борба с ХИВ/СПИН;

6.  Призовава Комисията и Съвета, както в глобално, така и на национално равнище, да насърчават най-добрите политики и практики в политическия диалог по отношение на основаващото се на правата противодействие на ХИВ/СПИН:

   като се гарантира насърчаването, защитата и спазването на правата на човека – включително сексуалните и репродуктивните права(2) - на лицата, живеещи с ХИВ/СПИН, и други ключови части на населението,
   като се решат проблемите, свързани с основните икономически, правни, социални и технически бариери, както и с наказателните закони и практики, които възпрепятстват ефективното противодействие срещу ХИВ, особено по отношение на ключовите групи от населението,
   като се оказва подкрепа за преразглеждането и изменението на онези закони, които съставляват пречка за ефективни и основаващи се на факти програми и услуги, свързани с ХИВ/СПИН, особено за ключовите групи на населението,
   като се води борба срещу всички закони и решения, които предвиждат наказателна отговорност по отношение на непреднамереното предаване на ХИВ, или подклаждат дискриминацията срещу заразените с ХИВ/СПИН, както и като се осъждат и предприемат мерки срещу правните пречки, които възпрепятстват ефикасните мерки по отношение на ХИВ за жените и момичетата, като например рестриктивните закони и политики в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, в областта на наследството и недвижимото имущество, в областта на браковете между деца и т.н.,
   като правата на човека се съсредоточат в сърцевината на решенията за разпределяне на средства с цел противодействие на ХИВ/СПИН в рамките на ЕС и извън него,
   като свързаното с ХИВ/СПИН планиране се насочва към заразени лица и други ключови групи от населението и цели укрепване правата на отделните лица и общности с цел противодействие на ХИВ/СПИН, намаляване на риска и податливостта на заразяване с ХИВ/СПИН и смекчаване на въздействието на ХИВ/СПИН,
   като се улеснява и насърчава пълноценното участие на ключови групи от населението в проектирането, изпълнението, мониторинга и оценката на свързаните с ХИВ/СПИН превенция, лечение, грижи и поддържащи програми и като се намаляват заклеймяването и дискриминацията,
   като се улеснява всеобщия достъп до здравеопазване, независимо дали е по отношение на свързани с ХИВ/СПИН превенция, лечение, грижи и подпомагане, или оказване на друга, несвързана с ХИВ/СПИН лекарска помощ,
   като се улеснява достъпа до образование и заетост за заразените с ХИВ/СПИН и за други ключови групи от населението,
   като се гарантира, че бъдещият мониторинг на напредъка в борбата срещу ХИВ/СПИН включва показатели, които пряко разглеждат и оценяват свързаните с правата на човека въпроси в областта на ХИВ/СПИН,
   като се зачита принципът на трите С (информирано съгласие, секретност и съветване) при тестването за ХИВ/СПИН и при други свързани с ХИВ/СПИН услуги,
   като се води борба със заклеймяването и дискриминацията на заразените с ХИВ/СПИН лица и други ключови групи от населението и се защитава тяхното право на безопасност и закрила от тормоз и насилие,
   като се насърчава и улеснява по-активното участие на лицата, заразени с ХИВ/СПИН, и други ключови групи от населението в противодействието на ХИВ/СПИН,
   като се предоставя обективна и неосъждаща информация за болестта,
   като на хората се предоставят силата, уменията и познанията да не се заразят с ХИВ/СПИН;

7.  Призовава Комисията и държавите-членки да обърнат внимание на потребностите на жените от превенция на ХИВ/СПИН, от лечение и от грижи като основно средство за ограничаване на епидемията, по-специално чрез разширяване достъпа до програми за сексуално и репродуктивно здраве, като в тях изцяло се включат изследвания за ХИВ/СПИН, консултации и услуги за превенция, и чрез промяна на лежащите в основата социално-икономически фактори, които допринасят за риска от ХИВ/СПИН за жените, като неравенството между половете, бедността, липсата на икономически и образователни възможности, липсата на правна защита и защита на правата на човека;

8.  Призовава ЕС и държавите-членки да предоставят справедливо и гъвкаво финансиране за изследвания в областта на новите превантивни технологии, включително ваксини и микробициди;

9.  Изразява сериозната си загриженост, че половината от всички нови случаи на заразяване с ХИВ засягат децата и младите хора; призовава в тази връзка Комисията и държавите-членки да решат въпроса за нуждите на децата и младите хора от превенция, лечение, грижи и подпомагане във връзка с ХИВ/СПИН и да гарантират техния достъп до услуги във връзка с ХИВ/СПИН, и по-специално ранна диагностика в детска възраст, подходящи и достъпни антиретровирални формули, социална и психологическа помощ, социална и правна закрила;

10.  Изисква от Комисията и държавите-членки да подкрепят участието на хора с увреждания в противодействието на ХИВ/СПИН и включването на техните права в националните стратегически планове и политики, свързани с ХИВ/СПИН, както и да гарантират, че те имат достъп до услуги, свързани с ХИВ/СПИН, които са едновременно пригодени към потребностите им и са равностойни на услугите, предоставяни на другите общности;

11.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят програмите за намаляване на вредите за затворници и наркомани, приемащи наркотици интравенозно;

12.  Призовава Комисията и Съвета да изискат от най-засегнатите от ХИВ и СПИН страни да създадат координирани, прозрачни и отговорни национални рамки за политиката в областта на ХИВ, които да гарантират достъпността и ефективността на свързаните с ХИВ мерки за превенция и полагане на грижи; в тази връзка изисква от Комисията да подкрепя националните правителства и да ангажира участието на гражданското общество за подобряване на положението с недостатъчния обхват на програмите за намаляване на заклеймяването и дискриминацията и за разширяване на достъпа до правосъдие в противодействието на ХИВ/СПИН в национален мащаб;

13.  Призовава Комисията и Съвета да работят съвместно с UNAIDS и други партньори за подобряване на показателите за измерване на напредъка и споделяне на познанията на световно и национално равнище и на ниво програми в областта на намаляването на свързаните с ХИВ/СПИН заклеймяване и дискриминация, включително показателите, специфични за ключови групи от населението и свързаните с ХИВ въпроси в областта на правата на човека и механизмите за защита на международно равнище;

14.  Изисква от Комисията и Съвета да подкрепят дейността на наскоро създадения Глобален комитет по въпросите на ХИВ и правото, за да гарантират, че законодателството работи по посока ефективното противодействие на ХИВ;

15.  Призовава Комисията и Съвета да включат Агенцията на Европейския съюз за основните права в събирането на допълнителни доказателства за положението с правата на човека на заразените от ХИВ/СПИН и други ключови групи от населението в Европа, при специално отчитане на тяхната уязвимост на множествена и разностранна дискриминация;

16.  Призовава всички държави-членки и Комисията да отделят поне 20 % от всички разходи за развитие за основно здравеопазване и образование, да увеличат вноските си за Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, както и тяхното финансиране за други програми, насочени към укрепване на системите на здравеопазване и общностите; призовава също така развиващите се страни да дадат приоритет на разходите за здравеопазване като цяло и в частност на борбата срещу ХИВ/СПИН; призовава също Комисията да стимулира страните-партньори, за да се насърчи отдаването на приоритет на здравеопазването като ключов сектор в стратегическите документи по страни;

17.  Призовава всички държави-членки и Комисията да преобърнат тревожния спад във финансирането за насърчаване на сексуалното и репродуктивно здраве и права в развиващите се страни и да подкрепят политики за лечение на предавани по полов път заболявания и осигуряването на доставки за репродуктивното здраве, които се състоят от животоспасяващи лекарства и противозачатъчни средства, включително презервативи;

18.  Призовава ЕС да продължи да работи чрез комбинация от финансови инструменти на световно и национално равнище в допълнение към бюджетната подкрепа, както и чрез съответните, доказали своята ефективност механизми и организации за разглеждане на измерението на ХИВ/СПИН, свързано с правата на човека, по-специално чрез организациите на гражданското общество и местните организации;

19.  Призовава Комисията, държавите-членки и международната общност да въведат законодателство за предоставяне на достъпни и ефикасни срещу ХИВ лекарствени продукти, включително антиретровирални и други сигурни и ефикасни лекарствени продукти, на диагностика и свързаните с нея технологии за превантивни, лечебни и палиативни грижи за болните от ХИВ и свързаните опортюнистични инфекции и състояния;

20.  Отправя критика по отношение на двустранните и регионални търговски споразумения, чиито разпоредби надхвърлят споразуменията ТРИПС на СТО (ТРИПС-плюс), възпрепятствайки и направо ограничавайки гаранциите, установени от Декларацията от Доха от 2001 г. относно ТРИПС, в която се потвърждава приоритет на здравеопазването пред търговските интереси; подчертава отговорността на държавите, които упражняват натиск върху развиващите се страни да подпишат такива споразумения за свободна търговия;

21.  Подчертава, че задължителното лицензиране и диференцираните цени не е разрешило изцяло проблема, и призовава Комисията да предложи нови решения, за да се осигури истински достъп до лечението на ХИВ/СПИН при достъпни цени;

22.  Настойчиво препоръчва приемането на изготвения от работната група по правата на човека към Съвета „Наръчник за насърчаване и защита на всички права на човека на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица“ и призовава Съвета и Комисията да прилагат съдържащите се в него препоръки;

23.  Призовава институциите на ЕС, които разработват като част от своята компетентност годишни доклади относно състоянието на правата на човека, да включат в тези доклади свързаните с правата на човека въпроси относно ХИВ, така че да се даде глас на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата, уязвими спрямо заразата;

24.  Призовава Комисията и държавите-членки повторно да заявят своята подкрепа за параграф 16 от заключенията на Съвета относно програмата за действие от ноември 2009 г.: започване на процес на широки консултации с държавите-членки и други заинтересовани лица с оглед подготовката на Европейската програма за действие за борба с ХИВ/СПИН, маларията и туберкулозата чрез външни дейности за 2012 г. и след това; призовава също така те да застанат зад създаването на екипи за действие на ЕС, които да позволят на Комисията и държавите-членки да провеждат съвместни действия в установените приоритетни области;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, на съвместната програма на ООН за ХИВ/СПИН, Световната здравна организация и организаторите на XVIII международна конференция по въпросите на СПИН.

(1) Според доклада в областта на политиката на UNAIDS относно наказателната отговорност за предаването на ХИВ, правителствата следва да сведат търсенето на наказателна отговорност до случаите на умишлено предаване, т.е. когато едно лице знае, че е ХИВ-позитивно, действа с намерение да предаде ХИВ и действително го предава.
(2) Насърчаването на сексуалното и репродуктивно здраве и на правата на заразените с ХИВ/СПИН, както и решаването на свързаните с това проблеми, е ключов елемент за основаващия се на правата на човека подход спрямо ХИВ. Такъв подход следва да отразява правото на заразените с ХИВ/СПИН на пълноправен и задоволителен сексуален живот и да съблюдава избора и желанията на серопозитивните по отношение на фертилитета.

Правна информация - Политика за поверителност