Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2771(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0412/2010

Dezbateri :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Voturi :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0284

Texte adoptate
PDF 238kWORD 86k
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg
SIDA/HIV în perspectiva celei de-a XIII-a conferințe internaționale privind SIDA (Viena, 18-23 iulie 2010)
P7_TA(2010)0284RC-B7-0412/2010

Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la o abordare bazată pe drepturi în contextul acțiunilor UE împotriva HIV/SIDA

Parlamentul European,

–  având în vedere cea de-a XVIII-a Conferință internațională privind SIDA: „Aici și acum”, care se va desfășura la Viena între 18 și 23 iulie 2010,

–  având în vedere Declarația ONU de angajament privind HIV/SIDA, intitulată „O acțiune mondială în fața unei crize mondiale” și adoptată de Adunarea Generală a ONU din 27 iunie 2001, în cea de-a 26-a sesiune specială,

–  având în vedere reuniunea la nivel înalt cu privire la HIV/SIDA din 2 iunie 2006 din cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU (UNGASS) și declarația politică adoptată cu ocazia acelei reuniuni,

–  având în vedere Orientările internaționale din 2006 ale ONUSIDA privind HIV/SIDA și drepturile omului elaborat cu ocazia celei de a doua Conferințe internaționale privind HIV/SIDA și drepturile omului de la Geneva din 23-25 septembrie 1996 și a celei de a treia Conferințe internaționale privind HIV/SIDA și drepturile omului de la Geneva din 25-26 iulie 2002,

–  având în vedere raportul OMS, intitulat „Către un acces universal: intensificarea intervențiilor prioritare HIV/SIDA în sectorul sănătății”,

–  având în vedere Declarația de la Abuja din 27 aprilie 2001 privind HIV/SIDA, tuberculoza și alte boli infecțioase similare, precum și Poziția comună a Africii la reuniunea la nivel înalt a UNGASS din 2006 și Apelul pentru acțiune accelerată în vederea accesului universal la serviciile pentru HIV și SIDA, tuberculoză și malarie în Africa, semnat de Uniunea Africană la Abuja la 4 mai 2006,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2006 intitulată „HIV/SIDA: Este timpul să trecem la fapte”, Rezoluția din 24 aprilie 2007 privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările învecinate, 2006-2009 și Rezoluția din 20 noiembrie 2008 referitoare la HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază timpurie,

–  având în vedere concluziile Consiliului din noiembrie 2009 privind progresele înregistrate de Programul european de acțiune privind combaterea HIV/SIDA, a malariei și a tuberculozei prin acțiuni externe (2007-2011),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei „Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările vecine” și strategia pentru combaterea HIV/SIDA în UE și în țările vecine în 2009-2013,

–  având în vedere raportul UNAIDS din 2009 privind epidemia mondială de SIDA,

–  având în vedere cadrul de rezultate 2009-2011 al UNAIDS,

–  având în vedere Raportul ONU din 2010 privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: revizuire intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2010,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât numărul persoanelor seropozitive continuă să crească, iar estimările arată că, la nivel mondial, 33,4 milioane de persoane sunt infectate cu HIV/SIDA, dintre care, lucru foarte îngrijorător, 2,7 milioane au fost infectate în 2008, ceea ce înseamnă că HIV/SIDA constituie o urgență la nivel mondial, care impune o reacție excepțională și cuprinzătoare la nivel global;

B.  întrucât HIV/SIDA rămâne una dintre cauzele principale de decese la nivel mondial, reprezentând două milioane de decese în 2008, și se estimează că va continua să fie o cauză majoră de decese premature la nivel mondial în următoarele decenii;

C.  întrucât, până la sfârșitul lui 2009, s-a estimat că 5 milioane de persoane din țările cu venituri mici și medii au primit tratament antiretroviral - o creștere de 10 ori în cinci ani, fără precedent în istoria sănătății publice;

D.  întrucât numărul de persoane nou-infectate continuă să crească cu o rată mai mare decât gradul de răspândire a tratamentului, două treimi dintre persoanele care aveau nevoie de tratament nebeneficiind de acesta în 2009, ceea ce înseamnă că 10 milioane de oameni nu au avut acces la tratamentul eficient care le era necesar;

E.  întrucât Africa Subsahariană rămâne regiunea cea mai afectată, cu 22,4 milioane de persoane infectate cu HIV/SIDA, 71% din noile cazuri de infectare fiind înregistrate în 2008;

F.  întrucât există dovezi concludente că măsurile de prevenirea HIV/SIDA constituie un mijloc eficace de a reduce numărul infectărilor;

G.  întrucât există deficiențe majore de planificare în ceea ce privește implicarea persoanelor care suferă de HIV/SIDA în activități preventive - în special în cele destinate tocmai acestei categorii de persoane - și în ceea ce privește eforturile de a reduce stigmatizarea și discriminarea;

H.  întrucât femeile și tinerele reprezintă în continuare un grup afectat în mod disproporționat de HIV/SIDA, femeile reprezentând aproximativ 60% din cazurile de infecție cu HIV/SIDA în Africa Subsahariană și din cazurile de HIV/SIDA în general, iar HIV/SIDA continuă să fie principala cauză a mortalității și îmbolnăvirii în rândul femeilor la vârsta de reproducere;

I.  întrucât actualele opțiuni de prevenire a HIV nu sunt suficiente pentru a proteja femeile, iar metodele preventive precum prezervativele și abstinența nu sunt opțiuni realiste pentru multe femei, în special cele măritate, care vor să aibă copii sau care sunt expuse riscului de violență sexuală; întrucât un vaccin sau un microbicid sigur și eficient ar putea oferi femeilor o nouă modalitate importantă de a se proteja de HIV fără a-și limita posibilitățile reproductive;

J.  întrucât există din ce în ce mai multe dovezi care atestă rata în creștere a infectărilor și a riscurilor în populațiile cheie, printre care lucrătorii în domeniul sexului, persoanele „transgender”, bărbații care au raporturi sexuale cu alți bărbați, deținuții, utilizatorii de droguri injectabile, populațiile de migranți, refugiații și lucrătorii mobili din aproape toate regiunile, precum și în țările cu epidemii generalizate, și întrucât există deficiențe comune în a prioritiza și a finanța programele de prevenire HIV/SIDA pentru aceste populații;

K.  întrucât, din cauza stigmatului asociat HIV/SIDA, aproximativ 30% din persoanele infectate cu HIV din UE nu sunt conștiente de faptul că sunt seropozitive, iar studiile sugerează că infecția nediagnosticată facilitează transmiterea constantă a HIV și mărește probabilitatea deceselor premature în rândul persoanelor seropozitive;

L.  întrucât, conform raportului OMS, intitulat „Către un acces universal: intensificarea intervențiilor prioritare HIV/SIDA în sectorul sănătății”, se estimează că nivelul de acoperire al tratamentului antiretroviral este de doar 23% în Europa și în Asia Centrală, nivel considerat precar, având în vedere situația din Rusia și Ucraina;

M.  întrucât comportamentul homosexual este încă foarte stigmatizat, în special în Africa Subsahariană, unde 31 de țări consideră o infracțiune relațiile homosexuale între adulți care consimt, patru țări sancționează această infracțiune cu pedeapsa capitală, iar altele prevăd sancțiuni penale care depășesc 10 de ani de închisoare, și întrucât această stigmatizare împiedică munca de prevenire a infectării cu HIV/SIDA;

N.  întrucât incriminarea penală a utilizatorilor de droguri ilegale în numeroase țări împiedică accesul acestora la servicii de prevenire, de tratament, de îngrijire și sprijin legate de HIV/SIDA, și conduce la transmiterea bolii prin utilizarea de droguri injectabile;

O.  întrucât un număr de 106 țări afirmă că încă aplică legi și politici care prezintă obstacole semnificative în calea unor soluții eficiente la problema HIV/SIDA;

P.  întrucât un se estimează că 17,5 milioane de copii și-au pierdut unul sau ambii părinți din cauza HIV/SIDA în 2008 - intre care marea majoritate locuiesc în Africa Subsahariană - și suferă adesea de stigmatizare și discriminare, fiindu-le refuzat accesul la servicii de bază, cum ar fi educația și adăpostul, situație care le mărește vulnerabilitatea la infectarea cu HIV/SIDA;

Q.  întrucât nu s-a acordat atenția cuvenită relației dintre HIV/SIDA și dizabilități, deși în rândul tuturor populațiilor-cheie persoanele cu dizabilități prezintă un risc mai ridicat de expunere la HIV/SIDA și se confruntă cu dificultăți în accesul la serviciile de prevenire, tratament și îngrijire;

R.  întrucât o abordare centrată pe drepturi a reacției la problema HIV/SIDA este esențială pentru a contribui la stoparea epidemiei,

1.  reafirmă că accesul la îngrijiri medicale face parte din Declarația Universală a Drepturilor Omului, iar guvernele au datoria de a-și îndeplini obligațiile furnizând tuturor servicii de sănătate publică;

2.  consideră, în același timp, că UE trebuie să acorde o prioritate ridicată protejării și promovării apărătorilor drepturilor omului din interiorul și din afara UE, inclusiv celor care își focalizează activitatea în principal asupra educării comunităților cu privire la HIV/SIDA; solicită, în acest sens, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri externe și politica de securitate să se asigure că toate acțiunile și măsurile concrete prevăzute în Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului sunt implementate adecvat, respectând reprezentanții societății civile care acționează în domeniul HIV/SIDA;

3.  solicită Comisiei și Consiliului să își îndeplinească angajamentele și să își intensifice eforturile de a aborda problema HIV/SIDA ca o prioritate de sănătate publică la nivel mondial, acordând un loc central drepturilor omului în prevenirea și tratamentul acestei boli și în îngrijirea și asistența acordată persoanelor afectate, inclusiv în cadrul programelor UE de cooperare pentru dezvoltare;

4.  solicită Comisiei și Consiliului să promoveze acțiuni de dezincriminare penală a transmisiei și expunerii neintenționate la HIV/SIDA(1), inclusiv prin încurajarea recunoașterii HIV/SIDA ca dizabilitate în sensul legislației actuale și viitoare privind nediscriminarea;

5.  solicită țărilor baltice, Rusiei și Ucrainei să implementeze politici pentru combaterea fermă a HIV/SIDA pe teritoriul lor;

6.  solicită Comisiei și Consiliul să promoveze cele mai bune practici și politici în cadrul dialogului politic la nivel național și internațional, cu privire la reacții centrate pe drepturi la problema HIV/SIDA:

   prin asigurarea promovării, protecției și respectării drepturilor omului - printre care dreptul la sănătate sexuală și reproductivă(2) - în cazul persoanelor seropozitive și al altor populații-cheie;
   prin eliminarea principalelor obstacole economice, juridice, sociale și tehnice, precum și a practicilor și legilor punitive, care împiedică o reacție eficientă la HIV, în special pentru populațiile cheie;
   prin sprijinirea revizuirii și modificării actelor legislative care obstrucționează programele și serviciile eficace și bazate pe dovezi în materie de HIV/SIDA, în special cele destinate grupurilor-cheie;
   prin combaterea legilor și a deciziilor care încadrează penal transmiterea neintenționată a HIV sau încurajează discriminarea împotriva persoanelor care suferă de HIV/SIDA și prin condamnarea și luarea de măsuri împotriva obstacolelor juridice care împiedică acțiunea eficace contra HIV în favoarea femeilor și fetelor, cum ar fi legile și politicile restrictive privind sănătatea sexuală și reproductivă, legile privind moștenirea și proprietatea, cele privind căsătoria și copiii etc.;
   prin plasarea drepturilor omului în centrul deciziilor privind alocarea de fonduri pentru a reacționa la problema HIV/SIDA în interiorul și în afara UE;
   printr-o politică de programe în materie de HIV, care să se adreseze persoanelor seropozitive și altor grupuri-cheie și care să vizeze oferirea mai multor posibilități persoanelor și comunităților pentru a combate HIV, reducerea riscului de infectare și a vulnerabilității la această boală și atenuarea impactului negativ al HIV/SIDA;
   prin facilitarea și promovarea unei participări consistente a populațiilor cheie în conceperea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor de prevenire, tratament, îngrijiri și asistență HIV/SIDA, și prin reducerea stigmatizării și discriminării;
   prin facilitarea accesului universal la îngrijiri medicale, atât în privința prevenirii, tratamentelor, îngrijirilor și asistenței legate de infectarea cu HIV/SIDA, cât și în privința celorlalte servicii medicale;
   prin facilitarea accesului la educație și la un loc de muncă pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA și pentru alte populații cheie;
   prin includerea în viitoarea monitorizare a progreselor realizate în combaterea HIV/SIDA a unor indicatori care să vizeze direct și să evalueze aspectele legate de drepturile omului ale problemei HIV/SIDA;
   prin respectarea principiilor celor' 3 C' (consimțământ informat, confidențialitate și consiliere) în testarea pentru HIV/SIDA și în cadrul altor servicii conexe;
   prin combaterea stigmatizării și a discriminării persoanelor seropozitive și a altor grupuri-cheie și prin protejarea drepturilor lor la siguranță și protecție în fața abuzurilor și a violenței;
   prin promovarea și facilitarea unei participări mai extinse a persoanelor seropozitive și a altor grupuri-cheie la combaterea HIV/SIDA;
   prin oferirea de informații obiective și neutre cu privire la această boală;
   oferind oamenilor puterea, abilitățile, cunoștințele și resursele necesare pentru a evita infectarea cu HIV/SIDA;

7.  solicită Comisiei și statelor membre să abordeze în special nevoile femeilor în contextul prevenirii, tratamentului și îngrijirii în cazul HIV/SIDA, ca măsuri esențiale pentru încetinirea epidemiei, în special prin extinderea accesului la programele de îngrijiri medicale în domeniul sănătății sexuale și reproductive, testarea HIV/SIDA și serviciile de consiliere și prevenire fiind integrate pe deplin în acestea, precum și prin schimbarea factorilor socioeconomici subiacenți care sporesc riscul de infectare cu HIV/SIDA, cum ar fi inegalitățile dintre femei și bărbați, sărăcia, lipsa oportunităților economice și educaționale, lipsa protecției juridice și a protecției drepturilor omului;

8.  solicită UE și statelor membre să aloce în mod just și flexibil fonduri pentru cercetarea în sectorul noilor tehnologii preventive, incluzând vaccinurile și microbicidele;

9.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la faptul că jumătate din numărul noilor infecții cu HIV apare în rândul copiilor și al tinerilor; solicită, de aceea, Comisiei și statelor membre să ia în considerare nevoile copiilor și ale tinerilor în materie de prevenire, tratament, îngrijiri și asistență în cazul HIV/SIDA, și să asigure accesul acestora la serviciile legate de HIV/SIDA, în special diagnosticarea din timp a copiilor, preparate antiretrovirale adecvate și accesibile, asistență psihosocială, protecție socială și protecție juridică;

10.  solicită Comisiei și statelor membre să sprijine participarea persoanelor cu handicap la acțiunile întreprinse împotriva HIV/SIDA și integrarea respectării drepturilor omului în planurile și politicile strategice naționale referitoare la HIV/SIDA, pentru a garanta că aceste persoane au acces la servicii HIV/SIDA care să fie adaptate nevoilor lor și echivalente cu serviciile disponibile pentru alte comunități;

11.  solicită Comisiei și statelor membre să sprijine programele de reducere a efectelor negative pentru prizonieri și pentru utilizatorii de droguri injectabile;

12.  invită Comisia și Consiliul să îndemne țările cel mai afectate de HIV si SIDA să pună bazele unor cadre naționale de politică împotriva HIV coordonate, transparente și responsabile, care să garanteze eficiența măsurilor de prevenire și îngrijire în caz de îmbolnăvire cu HIV; în acest context, solicită Comisiei să sprijine guvernele naționale și să coimplice societatea civilă pentru a ameliora, în cadrul reacției la nivel național la problema HIV/SIDA, audiența redusă a programelor care vizează reducerea stigmatizării și a discriminării și creșterea accesului la justiție;

13.  solicită Comisiei și Consiliului să lucreze cu UNAIDS și cu alți parteneri pentru a îmbunătăți indicatorii folosiți pentru măsurarea progreselor și pentru schimbul de cunoștințe la nivel global și național, precum și la nivelul programelor, în ceea ce privește reducerea stigmatizării și discriminării, inclusiv indicatorii specifici pentru populații-cheie, pentru aspectele legate de drepturile omului ale infectării cu HIV și pentru mecanismele de protecție la nivel internațional;

14.  solicită Comisiei și Consiliului să sprijine activitatea recent înființatei Comisii mondiale pentru HIV și drept, pentru a asigura funcționalitatea legislației în sensul combaterii efective a HIV/SIDA;

15.  solicită Comisiei și Consiliului să invite Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene să adune dovezi suplimentare cu privire la situația din perspectiva drepturilor omului a persoanelor seropozitive și a altor populații-cheie din Europa dintr-o perspectivă de gen, ținând seama, în special, de vulnerabilitatea acestora la discriminarea multiplă și transsectorială;

16.  invită toate statele membre și Comisia să aloce cel puțin 20% din finanțarea destinată dezvoltării pentru asistența sanitară de bază și educație, să crească contribuțiile la Fondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei și să mărească finanțarea pentru alte programe destinate consolidării sistemelor de sănătate și a sistemelor comunitare; solicită, de asemenea, țărilor în curs de dezvoltare să acorde prioritate cheltuielilor pentru sănătate în general și combaterii HIV/SIDA în special; solicită Comisiei să acorde stimulente țărilor partenere pentru a încuraja prioritizarea sănătății ca sector cheie în documentele de strategie de țară;

17.  solicită statelor membre și Comisiei să pună capăt reducerii îngrijorătoare a finanțării pentru promovarea sănătății și drepturilor sexuale și reproductive în țările în curs de dezvoltare și să sprijine politicile privind tratamentul infecțiilor cu transmitere sexuală și furnizarea de produse destinate sănătății reproductive, precum medicamente esențiale pentru supraviețuire și contraceptive, inclusiv prezervative;

18.  solicită UE să continue să acționeze, pe lângă sprijinul bugetar, printr-o combinație de instrumente financiare la nivel mondial și național, precum și prin organizații și mecanisme relevante, care și-au demonstrat eficiența în ceea ce privește abordarea din perspectiva drepturilor omului a HIV/SIDA, în special organizații ale societății civile și organizații ale comunităților;

19.  invită Comisia, statele membre și comunitatea internațională să adopte o legislație care asigure accesul la medicamente eficiente și accesibile împotriva HIV, inclusiv antiretrovirale și alte medicamente sigure și eficiente, la diagnosticare și la tehnologiile de îngrijire preventivă, curativă și paliativă a infecției cu HIV, precum și a infecțiilor și condițiilor asociate;

20.  critică acordurile comerciale bilaterale și regionale care includ dispoziții care depășesc cadrul stabilit prin Acordul TRIPS al OMC („TRIPS-plus”), atenuând astfel, dacă nu chiar limitând, garanțiile stabilite de Declarația de la Doha din 2001 privind TRIPS, care afirmă primatul sănătății asupra intereselor comerciale; subliniază responsabilitatea acelor țări care fac presiuni asupra țărilor în curs de dezvoltare să semneze astfel de acorduri de liber schimb;

21.  subliniază că autorizațiile obligatorii și prețurile diferențiate nu au soluționat problema pe deplin și solicită Comisiei să propună noi soluții pentru a garanta un acces real la tratamente împotriva HIV/SIDA la prețuri abordabile;

22.  recomandă adoptarea de către Grupul de lucru pentru drepturile omului al Consiliului a Instrumentelor operaționale pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale și solicită Consiliului și Comisiei să pună în aplicare recomandările acestuia;

23.  solicită acelor instituții care, în domeniul lor de competențe, elaborează rapoarte anuale privind situația drepturilor omului, să se concentreze în acestea rapoarte și asupra aspectelor HIV/SIDA din perspectiva drepturilor omului, astfel încât să fie aduse în atenție și problemele persoanelor infectate cu HIV și ale celor vulnerabile în fața infectării;

24.  solicită Comisiei și statelor membre să-și reafirme sprijinul pentru punctul 16 din concluziile Consiliului din noiembrie 2009 privind Programul de acțiune: să inițieze un proces consultativ la scară largă cu statele membre și cu alți actori pentru a pregăti un program european de acțiune în vederea combaterii HIV/SIDA, a malariei și a tuberculozei prin Acțiunea externă pentru 2012 și pentru perioada ulterioară; le solicită, de asemenea, să facă toate eforturile pentru a înființa o echipă de acțiune a UE, ca mijloc de a reuni acțiunile Comisiei și ale statelor membre în stabilirea domeniilor prioritare;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Programului Comun al Organizației Națiunilor Unite privind HIV/SIDA, Organizației Mondiale a Sănătății și organizatorilor celei de-a XVIII-a Conferințe internaționale privind SIDA.

(1) În conformitate cu Sinteza politică privind incriminarea transmiterii HIV, guvernele ar trebui să limiteze punerea sub acuzare la cazurile de transmitere intenționată, adică cele în care o persoană știe că este seropozitivă, acționează deliberat pentru a transmite HIV și reușește să-l transmită.
(2) Promovarea și luarea în considerare a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor persoanelor infectate cu HIV/SIDA este un element cheie al abordării bazate de drepturi a problemei HIV. O astfel de abordare ar trebui să reflecte dreptul persoanelor infectate cu HIV/SIDA de a avea o viață sexuală satisfăcătoare și să respecte opțiunile și dorințele legate de fertilitate ale seropozitivilor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate