Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2772(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0413/2010

Dezbateri :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Voturi :

PV 08/07/2010 - 6.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0285

Texte adoptate
PDF 209kWORD 49k
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg
Intrarea în vigoare a Convenției privind munițiile cu dispersie (CMD) la 1 august 2010 și rolul UE
P7_TA(2010)0285RC-B7-0413/2010

Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la intrarea în vigoare a Convenției privind munițiile cu dispersie (CCM) și rolul UE

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția privind munițiile cu dispersie (CCM) adoptată de 107 țări la conferința diplomatică organizată la Dublin, în perioada 19-30 mai 2008,

–  având în vedere mesajul din 30 mai 2008 al Secretarului General al ONU, care a încurajat statele să semneze și să ratifice fără întârziere acest acord important și-a manifestat dorința de a asista la intrarea acestuia cât mai curând în vigoare,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2008 referitoare la Convenția privind munițiile cu dispersie(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2010 referitoare la punerea în aplicare a strategiei europene de securitate și a politicii comune de securitate și apărare(2),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât CCM a fost deschisă spre semnare începând cu 3 decembrie 2008, mai întâi la Oslo, iar ulterior, la sediul ONU din New York, și va intra în vigoare în prima zi a celei de a șasea luni după cea de a treizecea ratificare, și anume la 1 august 2010;

B.  întrucât CCM definește munițiile cu dispersie ca muniții concepute pentru a împrăștia sau elibera submnumiții explozive, fiecare cântărind mai puțin de 20 de kilograme, și include aceste submuniții explozive;

C.  întrucât CCM va interzice utilizarea, producerea, stocarea și transferul munițiilor cu dispersie ca o categorie de armament;

D.  întrucât CCM va solicita statelor părți să distrugă stocurile de asemenea arme;

E.  întrucât CCM va stabili un nou standard umanitar pentru asistența acordată victimelor și va solicita statelor în cauză să îndepărteze resturile de muniții cu dispersie neexplodate, rămase în urma conflictelor;

F.  întrucât munițiile cu dispersie prezintă riscuri grave pentru populația civilă atunci când sunt utilizate în apropierea zonelor populate, din cauza cunoscutului lor efect letal accentuat, și întrucât în contexte post-conflict utilizarea acestor muniții a provocat numeroase răni grave civililor și moartea a numeroși dintre aceștia, deoarece submunițiile rămase neexplodate sunt deseori găsite de copii și de alte persoane nevinovate;

G.  întrucât, până în prezent, 20 de state membre ale UE au semnat CCM, 11 state au ratificat-o, iar șapte state nici nu au semnat și nici nu au ratificat CCM;

H.  întrucât după intrarea în vigoare a CCM, la 1 august 2010, procesul de aderare la Convenție va deveni mai exigent, deoarece statele vor fi nevoite să adere la Convenție într-un proces care va consta într-o singură etapă;

I.  întrucât sprijinul majorității statelor membre ale UE, al inițiativelor interparlamentare și al unui mare număr de organizații ale societății civile a fost decisiv pentru încheierea cu succes a „Procesului de la Oslo” care a avut ca rezultat CCM;

J.  întrucât semnarea și ratificarea CCM de către toate cele 27 de state membre ale UE, înainte de intrarea sa în vigoare la 1 august 2010, ar fi un semnal politic puternic de sprijinire a unei lumi fără muniții cu dispersie și a obiectivelor UE privind lupta împotriva proliferării armelor care ucid fără discriminare,

1.  salută apropiata intrare în vigoare a Convenției privind munițiile cu dispersie (CCM) la 1 august 2010;

2.  invită toate statele membre ale UE și țările candidate să semneze și să ratifice de urgență CCM, înainte de sfârșitul lui 2010, inclusiv statele nesemnatare Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Polonia, România, Slovacia și Turcia, precum și statele care au semnat, dar care nu au ratificat încă Convenția, și anume Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia și Suedia;

3.  felicită toate statele care au semnat și ratificat CCM și care au adoptat și moratorii privind utilizarea, producerea și transferul munițiilor cu dispersie și care au încheiat procesul de distrugere a stocurilor de astfel de muniții;

4.  îndeamnă toate statele membre ale UE care au semnat CCM să profite de orice oportunitate pentru a încuraja statele care nu sunt părți la CCM să semneze și să ratifice sau să adere la Convenție cât mai curând posibil, inclusiv prin reuniuni bilaterale, dialog între militari și foruri multilaterale și, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul articolului 21 din CCM, să depună toate eforturile pentru a descuraja statele care nu sunt părți la Convenție să utilizeze muniții cu dispersie;

5.  invită toate statele membre ale UE să nu întreprindă acțiuni care ar putea eluda sau periclita CCM și dispozițiile acesteia; invită, în special, toate statele membre ale UE să nu adopte, să sprijine sau să ratifice ulterior niciun protocol la Convenția privind armele convenționale (CCW), care ar permite utilizarea munițiilor cu dispersie, ceea ce nu ar fi compatibil cu interzicerea unor astfel de arme în temeiul articolelor 1 și 2 din Convenția privind munițiile cu dispersie; invită Consiliul și statele membre ale UE să ia măsuri în consecință în cadrul următoarei reuniuni CCW care va avea loc în perioada 30 august-3 septembrie 2010 la Geneva;

6.  îndeamnă statele membre ale UE care nu sunt încă parte la CCM să adopte măsuri interimare în așteptarea aderării, inclusiv să adopte un moratoriu privind utilizarea, producerea și transferul munițiilor cu dispersie și să demareze urgent procesul de distrugere a stocurilor de muniții cu dispersie;

7.  îndeamnă toate statele să participe la viitoarea Primă Reuniune a statelor părți (1 MSP) care va avea loc în perioada 8 -12 noiembrie 2010 în Vientiane, Laos, țara cea mai contaminată de muniții cu dispersie din lume;

8.  îndeamnă statele membre ale UE să adopte măsuri pentru a iniția punerea în aplicare a Convenției, inclusiv prin distrugerea stocurilor, efectuarea operațiunilor de lichidare și acordarea de asistență victimelor, precum și să contribuie la acordarea de finanțare sau diverse forme de asistență pentru alte state care doresc să pună în aplicare Convenția;

9.  îndeamnă statele membre ale UE care au semnat Convenția să adopte legi pentru a o aplica la nivel național;

10.  invită Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să depună toate eforturile pentru a garanta aderarea Uniunii la CCM, care este posibilă după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, și, în plus, să dezvolte o strategie pentru prima conferință de revizuire sub forma unei decizii a Consiliului privind o poziție comună;

11.  invită Consiliul și Comisia să includă interzicerea munițiilor cu dispersie drept clauză standard în acordurile cu țările terțe, pe lângă clauza standard cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă;

12.  invită Consiliul și Comisia să facă din lupta împotriva munițiilor cu dispersie parte integrantă din programele comunitare de asistență externă pentru a sprijini țările terțe în vederea distrugerii stocurilor și a acordării de asistență umanitară;

13.  invită statele membre ale UE, Consiliul și Comisia să ia măsuri pentru a împiedica țările terțe să pună la dispoziția actorilor nestatali muniții cu dispersie;

14.  îndeamnă statele membre ale UE să fie transparente în ceea ce privește eforturile depuse ca răspuns la prezenta rezoluție și să prezinte un raport public cu privire la activitățile lor în temeiul Convenției;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, țărilor candidate, Secretarului General al ONU și Coaliției privind munițiile cu dispersie.

(1) JO C 16 E, 22.1.2010, p. 61.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2010)0061.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate