Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2768(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0415/2010

Rozpravy :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Hlasovanie :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0288

Prijaté texty
PDF 127kWORD 46k
Štvrtok, 8. júla 2010 - Štrasburg
Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua
P7_TA(2010)0288RC-B7-0415/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2010 o Zimbabwe, najmä o prípade Faraia Maguwua

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje viaceré predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe, z ktorých posledné bolo prijaté 17. decembra 2008(1),

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2010/92/SZBP z 15. februára 2010(2), ktorou sa s platnosťou do 20. februára 2011 obnovujú reštriktívne opatrenia voči Zimbabwe uložené spoločnou pozíciou 2004/161/SZBP(3), a na nariadenie Komisie (ES) č. 1226/2008 z 8. decembra 2008(4), ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre zahraničné veci z 22. februára 2010 týkajúce sa Zimbabwe a na závery politického dialógu ministrov EÚ a Južnej Afriky o Zimbabwe, ktorý sa uskutočnil 11. mája 2010,

–  so zreteľom na predchádzajúce rezolúcie OSN o diamantoch vyvolávajúcich konflikty, a najmä na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1459 (2003) o certifikačnom systéme Kimberleyského procesu,

–  so zreteľom na certifikačný systém Kimberleyského procesu (KPCS), ktorý od svojich členov požaduje, aby osvedčeniami dokazovali, že neopracované diamanty neslúžia na financovanie ozbrojených konfliktov,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Zimbabwe ratifikovalo,

–  so zreteľom na komuniké siedmeho plenárneho zasadnutia certifikačného systému Kimberleyského procesu (KPCS), ktoré sa uskutočnilo v Swakopmunde (Namíbia) 5. novembra 2009, a najmä na jeho odseky 13, 14 a 22,

–  so zreteľom na zasadnutie Kimberleyského procesu, ktoré sa uskutočnilo medzi dvomi zasadnutiami v dňoch 21. až 24. júna 2010 v Tel Avive (Izrael),

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou o partnerstve medzi EÚ a krajinami AKT podpísanú 23. júna 2000,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Zimbabwe je dobrovoľným členom certifikačného systém Kimberleyského procesu, ktorý svojim členom umožňuje predávať neopracované diamanty na legálnom medzinárodnom trhu pod podmienkou, že tento obchod neslúži na financovanie ozbrojených konfliktov,

B.  keďže Kimberleyský proces sa v súčasnosti nezaoberá riešením porušovania ľudských práv,

C.  keďže sa odhaduje, že ak bude plne rozvinutá ťažba na diamantových poliach v oblasti Marange (Chiadzwa) v provincii Manicaland, Zimbabwe by sa počas najbližších rokov mohlo stať jedným z najväčších producentov diamantov na svete, čo by mohlo priniesť príjmy vo výške miliárd eur,

D.  keďže v novembri 2009 sa Zimbabwe v Swakopmunde (Namíbia) zaviazalo uskutočniť súbor opatrení s cieľom uviesť ťažbu diamantov do súladu s certifikačným systémom Kimberleyského procesu,

E.  kedže na zasadnutí Kimberleyského procesu, ktoré sa konalo medzi dvomi zasadnutiami v dňoch od 21. do 23. júna 2010 v Tel Avive, sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus o možnom začlenení otázky ľudských práv do Kimberleyského procesu,

F.  keďže viaceré MVO (vrátane Human Rights Watch, Global Witness a Partnerstva pre Afriku a Kanadu) vyjadrili vážne obavy v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v Chiadzwe, a najmä v súvislosti s porušovaním ľudských práv zo strany príslušníkov zimbabwianskych bezpečnostných síl,

G.  keďže Farai Maguwu, ktorý je občanom Zimbabwe a zakladateľom a riaditeľom Centra pre výskum a rozvoj – MVO sídliacej v Manicalande a zaoberajúcej sa otázkou ľudských práv – zistil vážne porušenia ľudských práv štátnymi bezpečnostnými silami Zimbabwe, ku ktorým došlo na viacerých zimbabwianskych diamantových poliach, a najmä v Chiadzwe,

H.  keďže 3. júna 2010 zimbabwianske orgány na základe obvinenia z uverejnenia informácií poškodzujúcich zimbabwiansky štát zatkli Faraia Maguwua, ktorý je odvtedy zadržiavaný v nevyhovujúcich podmienkach a je mu odopieraná liečba, ktorú nevyhnutne potrebuje, ako i právo, aby sa do 48 hodín jeho prípad dostal pred súd a právo byť prepustený na kauciu,

1.  žiada bezodkladné a bezpodmienečné prepustenie Faraia Maguwua a odsudzuje podmienky, za ktorých bol zatknutý a za ktorých je zadržiavaný;

2.  trvá na tom, aby zimbabwianske orgány dodržiavali svoje záväzky v rámci Kimberleyského procesu, ktoré prijali na zasadnutí v Swakopmunde, plne demilitarizovali diamantové polia v Marange a zaviedli riadne opatrenia na dodržiavanie zákona a poriadku, a to takým spôsobom, ktorý rešpektuje práva miestnych ľudí;

3.  vyzýva na preskúmanie Kimberleyského procesu s cieľom riadne zohľadniť zásady ľudských práv;

4.  trvá na tom, aby vláda Zimbabwe využila značné príjmy, ktoré pravdepodobne prinášajú diamantové polia v Chiadzwe, ako základ na regeneráciu hospodárstva Zimbabwe ako takého a na financovanie zdravotníckej starostlivosti, vzdelávania a sociálnej oblasti, ktoré v súčasnosti zabezpečujú medzinárodní darcovia, a naliehavo žiada vládu, aby na tento účel vytvorila diamantový trustový fond, ktorý by slúžil ľudu Zimbabwe;

5.  vyzýva vládu Zimbabwe, aby zaručila a podporovala neobmedzené právo na slobodu prejavu v Zimbabwe tak, aby MVO (ako Centrum pre výskum a rozvoj Faraia Maguwua) mohli slobodne a bez strachu z prenasledovania alebo uväznenia vyjadrovať svoje názory;

6.  žiada, aby Kimberleyský proces zabezpečil, aby poradca pre Zimbabwe konal úplne nezávisle, bezúhonne a s ohľadom na ľudské práva;

7.  vyzýva Južnú Afriku a Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC), aby vo svojom vlastnom záujme, ako i v záujme Zimbabwe a širšieho juhoafrického regiónu podnikli aktívne kroky s cieľom podporiť návrat k úplnej demokracii v Zimbabwe a dodržiavanie zásad právneho štátu a ľudských práv ľudu Zimbabwe; je si vedomý toho, že Mugabe a jeho priaznivci, ktorí v záujme vlastného obohacovania drancujú hospodárske zdroje Zimbabwe, sú naďalej hlavnou brzdou procesu politickej a hospodárskej obnovy a zmierenia v Zimbabwe;

8.  víta, že nedávno (vo februári 2010) bol obnovený zoznam s menami osôb a subjektov spojených s Mugabeho režimom, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu na územie EÚ; zdôrazňuje, že tieto reštriktívne opatrenia sú namierené výlučne proti členom zimbabwianskeho režimu a v žiadnom prípade nebudú mať vplyv na ľud Zimbabwe ako celok;

9.  zdôrazňuje význam dialógu medzi Európskou úniou a Zimbabwe a víta pokrok, ktorý sa v tomto smere dosiahol;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských a kandidátskych štátov, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, vládam a parlamentom Zimbabwe a Južnej Afriky, spolupredsedom spoločného parlamentného zhromaždenia EÚ – AKT, inštitúciám Africkej únie vrátane Panafrického parlamentu, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC), úradujúcej predsedníckej krajine Kimberleyského procesu (Izrael) a generálnemu tajomníkovi Commonwealthu.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0640.
(2) Ú. v. EÚ L 41, 16.2.2010, s. 6.
(3) Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 66.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 10.12.2008, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia