Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2769(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0416/2010

Разисквания :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 12.3

Приети текстове :

P7_TA(2010)0290

Приети текстове
PDF 289kWORD 57k
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург
Северна Корея
P7_TA(2010)0290RC-B7-0416/2010

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно Северна Корея

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Корейския полуостров,

–  като взе предвид Хартата на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, Международните пактове за правата на човека и други инструменти за правата на човека,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно „Положението с правата на човека в Корейската народно-демократична република“, приета на 25 март 2010 г. и подкрепена от държавите-членки на ЕС, които осъдиха „системните, ширещи се тежки нарушения на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права“ и „широко разпространеното и систематично нарушаване на правата на човека“ от страна на Корейската народно-демократична република (КНДР),

–  като взе предвид Резолюции № 1718(2006) и № 1874(2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид резолюцията на Третия комитет на Общото събрание на ООН относно „Положението с правата на човека в Корейската народно-демократична република“, приета на 64-та сесия на Общото събрание на ООН от 19 ноември 2009 г.,

–  като взе предвид Решение 2009/1002/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 г.,

–  като взе предвид Всеобщия доклад за КНДР от 7 ноември 2009 г. и съгласието от страна на КНДР да разгледа съдържащите се в доклада 117 препоръки на работната група за общия периодичен преглед в рамките на Съвета по правата на човека, приет на 18 март 2010 г.,

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик относно положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република, Vitit Muntarbhorn, от 17 февруари 2010 г.,

–  като взе предвид 29-ия кръг на диалога между ЕС и Китай за правата на човека, проведен на 29 юни 2010 г. в Мадрид, на който беше обсъдена темата за бежанците от Северна Корея,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че положението с правата на човека в КНДР продължава да предизвиква дълбока загриженост и че хуманитарното положение дава сериозно основание за безпокойство,

Б.  като има предвид, че в резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 25 март 2010 г. относно „Положението с правата на човека в Корейската народно-демократична република“ беше изразена дълбока загриженост във връзка с продължаващите съобщения за системни, широко разпространени и тежки нарушения на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права в КНДР,

В.  като има предвид, че в годишния си доклад до Съвета на ООН по правата на човека специалният докладчик на Обединените нации за положението с правата на човека в КНДР описа в ситуацията на правата на човека като „катастрофална“,

Г.  като има предвид, че правителството на КНДР отхвърля мандата на специалния докладчик относно положението с правата на човека в Северна Корея, отказа му достъп до страната и отказва да сътрудничи с механизмите на ООН, отнасящи се до правата на човека,

Д.  като има предвид, че в доклад на специалния докладчик на ООН се посочва, че възобновяването на шестстранните преговори по въпросите на премахване на ядреното оръжие би било също така удобен случай да се даде възможност за подобряване на положението по отношение на правата на човека,

Е.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН предложи Съветът за сигурност да разгледа нарушенията на правата на човека в КНДР и че следва да бъде създадена анкетна комисия, която да разследва предполагаеми престъпления срещу човечеството,

Ж.  като има предвид, че редица неправителствени организации за правата на човека призоваха Европейския съюз да се заеме по-усилено с въпросите, свързани с правата на човека в Северна Корея,

З.  като има предвид, че в резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека се изразява съжаление във връзка със сериозните, широко разпространени и систематични нарушения на правата на човека в КНДР, преди всичко във връзка с прилагането на изтезания и трудови лагери за политически затворници и репатрирани граждани на КНДР,

И.  като има предвид, че държавните органи на КНДНР систематично извършват извънсъдебни убийства, произволни арести и изчезвания,

Й.  като има предвид, че съдебната система е подчинена на държавата и смъртното наказание се прилага за широк спектър от престъпления срещу държавата и случаите, в които се прилага, периодично се увеличават в Наказателния кодекс, като гражданите, включително и деца, биват принудени да присъстват на обществените екзекуции,

К.  като има предвид, че правителството на КНДР не разрешава организираната политическа опозиция, свободните и честни избори, свободата на медиите, свободата на вероизповеданието, свободата на сдружаване, както и воденето на колективни преговори,

Л.  като има предвид, че проблемът с похищенията и отвличането на граждани на трети страни като Япония, Република Корея и други страни, включително, както се твърди, на граждани на ЕС, остава нерешен и изисква решителни действия от страна на международната общественост,

M.  като има предвид, че значителен брой от населението на Северна Корея бяга в Китайската народна република, като има сведения, че много жени са обект на трафик с хора и насилствени бракове, като има предвид, че има сведения, че Китайската народна република връща насилствено бежанците от Северна Корея в КНДР, като по този начин нарушава международните стандарти относно забраната за връщане и се твърди, че също така забранява на гражданите на КНДР достъпа до процедури за предоставяне на убежище на Върховния комисар на ООН за бежанците, като по този начин нарушава Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола от 1967 г., към които КНР се е присъединила, и като има предвид съществуващите обезпокоителни доклади относно съдбата на върнатите насилствено граждани,

Н.  като има предвид, че държавната практика на вменяването на вина по асоциация доведе до лишаване от свобода на цели семейства, включително на деца, баби и дядовци; като има предвид, че тези затворници са изложени на най-тежките нарушения на правата на човека, изтезания, глад, тежък труд и според сведенията около 100 000 вероятно вече са загинали, често от изтощение или поради нелекувани заболявания,

О.  като има предвид, че сателитни снимки и различни сведения на бежанци от Северна Корея потвърждават твърдението, че в КНДР съществуват поне шест концентрационни лагера с над 150 000 политически затворници, и че ако се добави броят на всички други категории затворници, като например насилствено репатрираните от КНР, приблизително 200 000 човека са затворени в центрове за задържане,

П.  като има предвид, че голяма част от населението страда от недохранване и до голяма степен зависи от международната продоволствена помощ, и като има предвид, че Световната програма за изхранване съобщи през септември 2009 г., че една трета от жените и децата в Северна Корея са недохранени,

Р.  като има предвид, че обществото се управлява от политика, даваща предимство на военните дела и следва принципите на идеологията чучхе, която изисква почит пред ръководителя на страната,

С.  като има предвид, че съгласно достоверни сведения от бежанци, населението е подложено на кампании за принудителна трудова мобилизация , докато достъпът на хората до образование и заетост се основава на техния сонгун (статут на социална класа), който се определя в зависимост от лоялността към режима,

Т.  като има предвид, че в резултат на „валутната реформа“ от 30 ноември 2009 г. доведе до сериозни щети за така или иначе слабата икономика и до по-нататъшно обедняване на непривилегированите слоеве на обществото, което от своя страна предизвика сериозно социално негодувание,

У.  като има предвид, че нито един чуждестранен журналист няма право на неограничен достъп до КНДР и като има предвид, че Корейската централна информационна агенция е единственият източник на информация за всички медии в Северна Корея, а радиото и телевизията могат да приемат сигнали само от правителствени станции и приемането на чуждестранни радио- и телевизионни предавания е строго забранено и се прилагат строги наказания; като има предвид, че основното население на страната няма достъп до интернет,

1.  Призовава КНДР незабавно да сложи край на тежкото, повсеместно и систематично потъпкване на правата на човека, извършвано в момента спрямо собствения й народ, което може да бъде определено като престъпление срещу човечеството и следователно да стане предмет на международното наказателно право;

2.  Призовава КНДР незабавно и окончателно да прекрати публичните екзекуции и да премахне смъртното наказание в КНДР;

3.  Призовава КНДР да сложи край на извънсъдебните убийства и на насилствените изчезвания, да прекрати употребата на мъчения и принудителен труд, да освободи политическите затворници и да предостави на своите граждани свободата да пътуват;

4.  Призовава органите на КНДР да осигурят достъп до храна и хуманитарна помощ за всички граждани в съответствие с техните нужди;

5.  Призовава КНДР предостави на своите граждани свобода на изразяване и свобода на печата, както и нецензуриран достъп до интернет;

6.  Призовава ЕС да подкрепи създаването на анкетна комисия към ООН, която да направи оценка на минали и настоящи нарушения на правата на човека в КНДР, за да определи до каква степен нарушенията и своеволията, свързани със злоупотребите, могат да съставляват престъпления срещу човечеството и призовава държавите-членки на ЕС да подкрепят изготвянето за тази цел на резолюция на ООН на Генералната асамблея;

7.  предвид сериозността на положението призовава ЕС да назначи свой специален представител за КНДР, за да осигури постоянно внимание и координация както в рамките на Европейския съюз, така и с ключови партньори като Съединените щати и Република Корея;

8.  Призовава органите на КНДР да следват препоръките от доклада на работната група по общия периодичен преглед на Съвета по правата на човека и като първа стъпка, да допуснат инспекции от страна на Международния комитет на Червения кръст и други независими международни експерти на всички видове центрове за задържане и да позволят на специалния докладчик на ООН да посети страната;

9.  Призовава правителството на КНДР да гарантира осъществяването на цялостно разследване с прозрачен и задоволителен резултат, да предаде окончателно и изцяло цялата информация относно граждани на ЕС и на трети страни, за които се подозира, че са били отвлечени от севернокорейски държавни агенти в течение на последните десетилетия, както и незабавно да освободи тези отвлечени лица, които все още са задържани в страната;

10.  Призовава държавите-членки на ЕС да продължат да предоставят убежище на бежанците от Северна Корея и да възприемат по-систематичен подход при организирането на европейска и международна закрила за граждани на Северна Корея, избягали от безнадеждното положение, в което се намира родината им, и призовава Комисията да продължи да подкрепя организациите на гражданското общество, оказващи помощ на бежанци от Северна Корея;

11.  Призовава КНР да престане да арестува и да връща севернокорейските бежанци обратно в КНДР, да изпълнява своите задължения по Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и по свързания с нея Протокол от 1967 г., да позволи достъпа на Върховния комисар на ООН до севернокорейските бежанци, за да определи техния статут и да помогне за безопасното им повторно установяване, както и да даде на севернокорейските жени, омъжени за граждани на КНР, статут на законно пребиваващи;

12.  Призовава КНР да използва близките си отношения с КНДР за насърчаване на икономическата и социална реформа в страната, с цел подобряване на условията на живот и на социалните права на населението на Северна Корея;

13.  Призовава Комисията да повдигне въпроса за положението в КНДР във връзка с правата на човека, както и проблема със севернокорейските бежанци в КНР, при всички разговори на високо равнище между ЕС и Китай и в рамките на диалога между ЕС и Китай за правата на човека;

14.  Призовава Комисията да запази съществуващите програми за хуманитарна помощ и каналите за комуникация с КНДР, както и да осъществява строг надзор върху разпределянето на храни и хуманитарна помощ в Северна Корея, с оглед зачитането на международните стандарти за прозрачност и отчетност;

15.  Призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да поддържат активния диалог и подкрепата спрямо неправителствените организации и представителите на гражданското общество, работещи за установяването на контакти в КНДР, с оглед насърчаването на промени, водещи към по-добри условия за зачитане на правата на човека;

16.  Призовава Комисията да включи в Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея клауза за наблюдение на правата на работниците в промишления комплекс Kaesong в КНДР;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на държавите-членки и на страните кандидатки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата на Република Корея и Корейската народнодемократична република, на правителството на Китайската народна република и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност